Coordinació Assistència Pediàtrica

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Coordinació d'Assistència Pediàtrica

La  Coordinació d'Assistència Pediàtrica està adscrita al Servei de Salut de les Illes Balears i depèn de la Direcció d'Assistència Sanitària.
Responsable de coordinació

Margarita Cañellas Fuster

Ubicació i contacte

Coordinació d'Assistència Pediàtrica
Direcció d'Assistència Sanitària
Hospital Universitari Son Llàtzer
Ctra. de Manacor, 07198 Palma
Tel. 871 20 20 00