Coordinació Assistència Pediàtrica

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Coordinació d'Assistència Pediàtrica

La  Coordinació d'Assistència Pediàtrica està adscrita al Servei de Salut de les Illes Balears i depèn de la Direcció d'Assistència Sanitària.
Responsable de coordinació

Joan Figuerola Mulet

Ubicació i contacte

Coordinació d'Assistència Pediàtrica
Direcció d'Assistència Sanitària
Hospital Universitari Son Espases
Carretera de Valldemossa, 79, 07120 Palma, Illes Balears
Tel. 871 20 50 00