Comissió de Valoració d'Introducció de Tecnologies (CVIT)

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Comissió de Valoració d'Incorporació de Tecnologia (CVIT)

La Comissió de Valoració d'Incorporació de Tecnologia (CVIT) és una comissió assessora de la Direcció d'Assistència Sanitària del Servei de Salut de les Illes Balears.

Objectiu

El seu objectiu principal és avaluar la incorporació o l'adaptació de tecnologia en el Servei de Salut de les Illes Balears mitjançant criteris de necessitat, evidència científica i impacte assistencial, econòmic i social. La CVIT no realitza aquest procés d'avaluació sobre medicaments.

 

Funcions
 • Analitzar i avaluar metòdicament (de forma sistemàtica, ordenada i lògica) propostes d'incorporació de tecnologia en IB-SALUT, basant-se en premisses de necessitat sanitària, impacte en salut, seguretat, eficàcia, eficiència i equitat.
 • Centralitza les propostes d'introducció de tecnologia.
 • Valora i prioritza la introducció de tecnologia sanitària en la cartera de serveis d'una forma estructurada, objectiva i transparent.
 • Realitza informe tècnics d'avaluació mitjançant una valoració sistemàtica i metòdica de:
  • la necessitat assistencial
  • l'evidència científica (eficàcia i seguretat)
  • l'impacte sanitari
  • l'impacte logístic i
  • l'mpacte econòmic
 • Monitoritza la implantació i el desenvolupament.
 • Col·labora amb la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias