Procés d'estabilització 2022-2024: Concurs-oposició

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Procés d'estabilització 2022-2024: Concurs-oposició

En aquest espai podeu consultar els processos selectius del Procés d'Estabilització 2022-2024 regits pel sistema de concurs-oposició.


Tutorial del tràmit digital d'al·legacions a les notes

  

Llista de convocatòries específiques

Categoria professionalData de publicacióOferta d'ocupació pública
Anàlisis clíniques (FEA)20-12-2022Consultar el concurs-oposició
Anatomia patològica (FEA)20-12-2022Consultar el concurs-oposició
Anestesiologia i reanimació (FEA)20-12-2022Consultar el concurs-oposició
Angiologia i cirurgia vascular (FEA)20-12-2022Consultar el concurs-oposició
Aparell digestiu (FEA)20-12-2022Consultar el concurs-oposició
Auxiliar de cuina20-12-2022Consultar el concurs-oposició
Bioquímica clínica (FEA)20-12-2022Consultar el concurs-oposició
Cardiologia (FEA)20-12-2022Consultar el concurs-oposició
Cirurgia cardiovascular (FEA)20-12-2022Consultar el concurs-oposició
Cirurgia general i de l'aparell digestiu (FEA)20-12-2022Consultar el concurs-oposició
Cirurgia maxil.lofacial (FEA)20-12-2022Consultar el concurs-oposició
Dermatologia medicoquirúrgica i venereologia (FEA)20-12-2022Consultar el concurs-oposició
Dietista-nutricionista20-12-2022Consultar el concurs-oposició
Electricista20-12-2022Consultar el concurs-oposició
Endocrinologia i nutrició (FEA)20-12-2022Consultar el concurs-oposició
Enginyer tècnic/enginyera tècnica industrial20-12-2022Consultar el concurs-oposició
Facultatiu/facultativa especialista en pediatria i puericultura d'àrea d'equip d'atenció primària20-12-2022Consultar el concurs-oposició
Farmacèutic/farmacèutica d'àrea d'atenció primària20-12-2022Consultar el concurs-oposició
Farmàcia hospitalària (FEA)20-12-2022Consultar el concurs-oposició
Fisioterapeuta20-12-2022Consultar el concurs-oposició
Grup administratiu de la funció administrativa20-12-2022Consultar el concurs-oposició
Grup auxiliar administratiu de la funció administrativa20-12-2022Consultar el concurs-oposició
Grup de gestió de la funció administrativa20-12-2022Consultar el concurs-oposició
Grup tècnic de la funció administrativa20-12-2022Consultar el concurs-oposició
Higienista dental d'àrea en atenció primària20-12-2022Consultar el concurs-oposició
Immunologia (FEA)20-12-2022Consultar el concurs-oposició
Infermer especialista obstetricoginecològic (llevador)/Infermera especialista obstetricoginecològica20-12-2022Consultar el concurs-oposició
Infermer/infermera20-12-2022Consultar el concurs-oposició
Infermer/infermera d'urgències en atenció primària20-12-2022Consultar el concurs-oposició
Infermer/infermera de salut mental20-12-2022Consultar el concurs-oposició
Logopeda20-12-2022Consultar el concurs-oposició
Medicina del treball (FEA)20-12-2022Consultar el concurs-oposició
Medicina intensiva (FEA)20-12-2022Consultar el concurs-oposició
Medicina interna (FEA)20-12-2022Consultar el concurs-oposició
Medicina preventiva i salut pública (FEA)20-12-2022Consultar el concurs-oposició
Metge/metgessa d'admissió i documentació clínica20-12-2022Consultar el concurs-oposició
Metge/metgessa d'urgències en atenció primària20-12-2022Consultar el concurs-oposició
Metge/metgessa d'urgències hospitalàries20-12-2022Consultar el concurs-oposició
Metge/metgessa de família en equip d'atenció primària20-12-2022Consultar el concurs-oposició
Microbiologia i parasitologia (FEA)20-12-2022Consultar el concurs-oposició
Neurologia (FEA)20-12-2022Consultar el concurs-oposició
Obstetrícia-ginecologia (FEA)20-12-2022Consultar el concurs-oposició
Odontòleg-estomatòleg/odontòloga-estomatòloga d'àrea a l'atenció primària20-12-2022Consultar el concurs-oposició
Oftalmologia (FEA)20-12-2022Consultar el concurs-oposició
Oncologia mèdica (FEA)20-12-2022Consultar el concurs-oposició
Oncologia radioteràpica (FEA)20-12-2022Consultar el concurs-oposició
Òptic/òptica optometrista20-12-2022Consultar el concurs-oposició
Pediatria (FEA)20-12-2022Consultar el concurs-oposició
Personal tècnic de grau mitjà20-12-2022Consultar el concurs-oposició
Personal tècnic superior titulat en biologia20-12-2022Consultar el concurs-oposició
Pneumologia (FEA)20-12-2022Consultar el concurs-oposició
Psicòleg/psicòloga clínica20-12-2022Consultar el concurs-oposició
Psiquiatria (FEA)20-12-2022Consultar el concurs-oposició
Radiodiagnòstic (FEA)20-12-2022Consultar el concurs-oposició
Tècnic mitjà sanitari/tècnica mitjana sanitària en cures auxiliars d'infermeria20-12-2022Consultar el concurs-oposició
Tècnic/tècnica de gestió de sistemes i tecnologies de la informació20-12-2022Consultar el concurs-oposició
Tècnic/tècnica superior en sistemes i tecnologies de la informació20-12-2022Consultar el concurs-oposició
Tècnic/tècnica superior especialista en documentació sanitària20-12-2022Consultar el concurs-oposició
Tècnic/tècnica superior especialista en laboratori20-12-2022Consultar el concurs-oposició
Tècnic/tècnica superior especialista en radiodiagnòstic20-12-2022Consultar el concurs-oposició
Telefonista20-12-2022Consultar el concurs-oposició
Terapeuta ocupacional20-12-2022Consultar el concurs-oposició
Traumatologia i cirurgia ortopèdica (FEA)20-12-2022Consultar el concurs-oposició
Treballador/treballadora social20-12-2022Consultar el concurs-oposició
Urologia (FEA)20-12-2022Consultar el concurs-oposició
Zelador/zeladora20-12-2022Consultar el concurs-oposició