Procés d'estabilització 2022-2024: Concurs-oposició

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Procés d'estabilització 2022-2024: Concurs-oposició

PRÒXIMAMENT ES PUBLICARAN EN AQUESTA PÀGINA els processos selectius derivats de l'article 2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, el sistema de selecció dels quals és el de concurs-oposició.

Bases generals 

Aquestes bases són comunes a les convocatòries de totes les categories.

 

Llistat de la convocatòria

Categoria professionalData de publicacióOferta d'ocupació pública