Procés d'estabilització 2022-2024: concurs extraordinari

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Procés d'estabilització 2022-2024: concurs extraordinari

PRÒXIMAMENT ES PUBLICARAN EN AQUEST PÀGINA els processos selectius derivats de la disposició addicional 6ª i la disposició addicional 8ª, de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, el sistema de selecció del qual és el concurs extraordinari.

Bases generals 

Aquestes bases són comunes a les convocatòries de totes les categories.

 

Llista de la convocatòria

Categoria professionalData de publicacióOferta d'ocupació pública