Procés d'estabilització 2022-2024: concurs extraordinari

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Procés d'estabilització 2022-2024: concurs extraordinari

En aquest espai podeu consultar els processos selectius del Procés d'Estabilització 2022-2024 regits pel sistema de concurs extraordinari.

  

  

Llista de convocatòries específiques

Categoria professionalData de publicacióOferta d'ocupació pública
Anatomia patològica (FEA)20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Anestesiologia i reanimació (FEA)20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Aparell digestiu (FEA)20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Arquitecte/arquitecta20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Auxiliar de cuina20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Bioquímica clínica (FEA)20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Bugader/bugadera20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Calefactor/calefactora20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Cardiologia (FEA)20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Cirurgia maxil.lofacial (FEA)20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Cirurgia plàstica i reparadora (FEA)20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Conductor/conductora20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Cuiner/cuinera20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Delineant20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Dermatologia medicoquirúrgica i venereologia (FEA)20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Dietista-nutricionista20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Electricista20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Endocrinologia i nutrició (FEA)20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Enginyer tècnic/enginyera tècnica industrial20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Enginyer/enginyera superior20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Facultatiu/facultativa especialista en pediatria i puericultura d'àrea d'equip d'atenció primària20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Farmacèutic/farmacèutica d'àrea d'atenció primària20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Farmàcia hospitalària (FEA)20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Fisioterapeuta20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Fotògraf/fotògrafa20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Fuster/fustera20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Governant/governanta20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Grup administratiu de la funció administrativa20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Grup auxiliar administratiu de la funció administrativa20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Grup de gestió de la funció administrativa20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Grup tècnic de la funció administrativa20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Hematologia-hemoteràpia (FEA)20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Higienista dental d'àrea d'atenció primària20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Infermer especialista obstetricoginecològic (llevador)/Infermera especialista obstetricoginecològica20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Infermer/infermera20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Infermer/infermera d'urgències en atenció primària20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Infermer/infermera de salut mental20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Llanterner/llanternera20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Logopeda20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Mecànic/mecànica20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Medicina física i rehabilitació (FEA)20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Medicina interna (FEA)20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Metge/metgessa d'admissió i documentació clínica20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Metge/metgessa d'urgències en atenció primària20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Metge/metgessa d'urgències hospitalàries20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Metge/metgessa de família en equip d'atenció primària20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Microbiologia i parasitologia (FEA)20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Monitor/monitora20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Nefrologia (FEA)20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Netejador/netejadora20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Neurologia (FEA)20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Obstetrícia-ginecologia (FEA)20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Oftalmologia (FEA)20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Oncologia mèdica (FEA)20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Operador/operadora de màquina d'imprimir20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Otorrinolaringologia (FEA)20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Pediatria (FEA)20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Peó20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Perruquer/perruquera20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Personal tècnic de grau mitjà20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Personal tècnic no titulat20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Personal tècnic superior titulat en biologia20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Personal tècnic superior titulat en psicologia20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Picapedrer20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Pintor/pintora20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Pneumologia (FEA)20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Psicòleg clínic/psicòloga clínica20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Psicòleg/psicòloga d'atenció primària20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Radiodiagnòstic (FEA)20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Radiofísica hospitalària (FEA)20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Tècnic mitjà sanitari/tècnica mitjana sanitària en cures auxiliars d'infermeria20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Tècnic/tècnica de gestió de sistemes i tecnologies de la informació20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Tècnic/tècnica de salut en atenció primària20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Tècnic/tècnica superior en sistemes i tecnologies de la informació20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Tècnic/tècnica superior especialista en anatomia patològica20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Tècnic/tècnica superior especialista en documentació sanitària20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Tècnic/tècnica superior especialista en laboratori20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Tècnic/tècnica superior especialista en radiodiagnòstic20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Telefonista20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Urologia (FEA)20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Zelador/zeladora20-12-2022Consultar el concurs extraordinari