Convocatories d'oposicions

IBSALUT INFORMA

 • 20/12/2021 - ORDRE DE SERVEI proves de detecció del SARS-CoV-2 en professionals del Servei de Salut de les Illes Balears

  Per aplicar el que disposa l’Acord del Consell de Govern de 13 de desembre de 2021 sobre les proves de detecció del SARS-CoV-2, autoritzades pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, el director general ha dictat una Ordre de servei, que és de compliment obligat, per la qual cosa us demanam que hi col·laboreu al màxim.

  Tots els professionals del Servei de Salut haureu d'emplenar, abans del 31 de desembre de 2021, el FORMULARI CCD TREBALLADORS IBSALUT.

 • 09/12/2021 - Enquesta per al personal: Fase de Diagnòstic del I Pla d'Igualtat del Servei de Salut de les Illes Balears

  El Servei de Salut de les Illes Balears ha iniciat el procés l'elaboració del seu I Pla d'Igualtat. La seva finalitat és garantir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en el sí de l'entitat.


  • La Comissió Negociadora, formada per l’equip directiu i per la representació legal de les persones treballadores, està recopilant tota la informació necessària per tal de determinar la situació en què es troba l'entitat en relació a la igualtat entre dones i homes. Per això, aquesta enquesta vol conèixer de primera mà l’opinió de tot el personal sobre aquesta matèria.
  • Les respostes es tindran en compte a l'hora d'elaborar el Diagnòstic previ al I Pla d'igualtat per tal d'ajustar els objectius i les mesures de la manera més fidel possible a la realitat de les persones treballadores.
  • La participació a l'enquesta és voluntària i anònima.
  • Contestar a totes les preguntes us portarà uns 10-15 minuts. Recordeu que l'enquesta només es pot contestar una vegada. Un cop iniciada, s'ha d'acabar perquè les respostes s'enviïn de manera correcta.

  Enquesta per al personal: Fase de Diagnòstic del I Pla d'Igualtat del Servei de Salut de les Illes Balears

 • 07/12/2021 - Sol·licitud de cita per a l'actualització de la Borsa de zelador/zeladora

  Les persones inscrites i admeses en el procés d'actualització de la borsa de treball temporal de la categoria de zelador/zeladora que han d'aportar la documentació que acrediti que compleixen els requisits i que justifiquen els mèrits al·legats, poden sol·licitar cita digitalment en el registre de «l’Oficina principal de l’IBSALUT (C/ de la Reina Esclaramunda, 9)».

Convocatòria Infermer / infermera obstètric / obstètrica - ginecològic / ginecològica

Dades generals

Data: 15-07-2018

Estat: Adjudicació de places

Categoria: Infermer / infermera obstètric / obstètrica - ginecològic / ginecològica

Procés: Concurs oposició

Places: a) 65 places per al torn d'accés lliure, 5 de les quals corresponen a la reserva per a persones amb una discapacitat, 20 per promoció interna, 1 de les quals correspon a la reserva per a persones amb discapacitat

Presentació d'instàncies

Data inici: 16-07-2018

Data fi: 14-08-2018

Sol·licitud d'inscripció electrònica: https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/protected/init.do?language=ca&modelo=SC0040OPOS&version=0

Guia d'ajuda: Consultar

Avís:

LLOC EXAMEN: EDIFICI MATEU ORFILA I ROTGER

Total Files Count :
Total Size :
FilenameDate
explore subfolder image 1. Nota Informativa
explore subfolder image 2.1 Tribunal
An Adobe Acrobat file Tribunal qualificador04-12-2018
An Adobe Acrobat file BOIB nomenament assessor22-01-2019
explore subfolder image 2. Convocatòria
An Adobe Acrobat file Autorització PINBAL16-07-2018
An Adobe Acrobat file BOIB16-07-2018
An Adobe Acrobat file Sol·licitud16-07-2018
An Adobe Acrobat file Correccio errors BOIB26-07-2018
An Adobe Acrobat file Modificacio de les resolucions diverses categories25-10-2018
An Adobe Acrobat file BOIB Modificació barem04-04-2019
An Adobe Acrobat file BOIB correcció errors annex I06-06-2019
An Adobe Acrobat file BOIB Resolució Recurs Reposició Barem03-07-2019
An Adobe Acrobat file Boib diligència resolució diversos recursos de reposició interposats06-07-2020
explore subfolder image 3. Llista d'admesos i exclosos
explore subfolder image 3.1 Llista provisional
An Adobe Acrobat file BOIB 20-09-2018
explore subfolder image 3.2 Llista definitiva
An Adobe Acrobat file Resolució llistes definitiva d'ademesos i exclosos21-12-2018
An Adobe Acrobat file Diligència modificació25-01-2019
explore subfolder image 4. Exàmens
explore subfolder image 4.1 1º Examen
explore subfolder image 4.1.1 Distribució aules
An Adobe Acrobat file Aules Eivissa promocio interna22-01-2019
An Adobe Acrobat file Aules Eivissa torn lliure_torn lliure discapacitats22-01-2019
An Adobe Acrobat file Aules Mallorca promocio interna22-01-2019
An Adobe Acrobat file Aules Menorca Torn lliure23-01-2019
An Adobe Acrobat file Aules Menorca promoció interna23-01-2019
An Adobe Acrobat file Aules Mallorca torn lliure_torn lliure discapacitats25-01-2019
explore subfolder image 4.1.2 Publicació respostes correctes
An Adobe Acrobat file Diligència publicació respostes correctes examen comares TL i TPI04-02-2019
explore subfolder image 4.1.3 Notes
explore subfolder image 4.1.3.1 Provisionals
An Adobe Acrobat file Diligència publicació qualificacions provisionals examen TL i TPI26-03-2019
An Adobe Acrobat file Diligència publicació qualificacions provisionals examen comares TL i TPI (correcció errors)28-03-2019
An Adobe Acrobat file Citació revisió expedients28-05-2019
explore subfolder image 4.1.3.2 Definitives
An Adobe Acrobat file Diligència publicació qualificacions definitives01-07-2019
explore subfolder image 5. Mèrits
explore subfolder image 5.1 Autobarem
An Adobe Acrobat file Autobarem03-07-2019
explore subfolder image 5.2 Llista provisional
An Adobe Acrobat file Model sol·licitud al·legacions29-04-2021
An Adobe Acrobat file Promoció interna29-04-2021
An Adobe Acrobat file Torn lliure discapacitat29-04-2021
An Adobe Acrobat file Torn lliure29-04-2021
An Adobe Acrobat file Correcció Promoció interna30-04-2021
An Adobe Acrobat file Correcció Torn lliure discapacitat30-04-2021
An Adobe Acrobat file Correcció Torn lliure30-04-2021
explore subfolder image 5.3 Llista definitiva
An Adobe Acrobat file Promoció interna08-07-2021
An Adobe Acrobat file Torn lliure discapacitats08-07-2021
An Adobe Acrobat file Torn lliure08-07-2021
explore subfolder image 6. Llista d'aspirants que han superat el concurs oposició
An Adobe Acrobat file BOIB08-07-2021
An Adobe Acrobat file Oposició obtenció dades telemátiques08-07-2021
An Adobe Acrobat file declaració jurada08-07-2021
An Adobe Acrobat file Presentació de documentació rev.1_CAT08-07-2021
An Adobe Acrobat file CITACIÓ SPRL INF. OBST. GINEC. EIVISSA-FORMENTERA14-07-2021
An Adobe Acrobat file CITACIÓ SPRL INF. OBST. GINEC. H. C. INCA14-07-2021
An Adobe Acrobat file CITACIÓ SPRL INF. OBST. GINEC. H. MANACOR14-07-2021
An Adobe Acrobat file CITACIÓ SPRL INF. OBST. GINEC. HUSE14-07-2021
An Adobe Acrobat file CITACIÓ SPRL INF. OBST. GINEC. MENORCA14-07-2021
An Adobe Acrobat file CITACIÓ SPRL INF. OBST. GINEC. SON LLÀTZER14-07-2021
An Adobe Acrobat file TRÀMIT AUDIÈNCIA RECURS REPOSICIÓ13-08-2021
An Adobe Acrobat file Resolució concurs oposició una vegada resolts recursos09-09-2021
An Adobe Acrobat file Boib Resolució nomenaments14-09-2021
An Adobe Acrobat file BOIB Nomenaments18-11-2021