Convocatories de concurs de trasllats

Convocatòria Facultatiu/facultativa especialista d'àrea d'oncologia mèdica

Dades generals

Data: 01/10/2022

Estat: Llista de mèrits

Categoria: Facultatiu/facultativa especialista d'àrea d'oncologia mèdica

Convocatòria: Facultatiu/facultativa especialista d'àrea d'oncologia mèdica

Procés: concurs trasllat

Places: Àrea S.Eivissa Formentera 2 places

Presentació telemàtica d'instàncies

Data inici: 02/10/2022

Data fi: 15/11/2022

Total Files Count :
Total Size :