Convocatories de concurs de trasllats

Convocatòria Facultatiu/facultativa especialista d'àrea de cirurgia general i de l'aparell digestiu

Dades generals

Data: 01/10/2022

Estat: Llista de mèrits

Categoria: Facultatiu/facultativa especialista d'àrea de cirurgia general i de l'aparell digestiu

Convocatòria: Facultatiu/facultativa especialista d'àrea de cirurgia general i de l'aparell digestiu

Procés: concurs trasllat

Places: Hospital Son Llatzer 2 places, Àrea S.Eivissa Formentera 1 plaça,

Presentació telemàtica d'instàncies

Data inici: 01/10/2022

Data fi: 15/11/2022

Total Files Count :
Total Size :