Procediment ordinari

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

IBSALUT INFORMA

 • 18/05/2020 - Ajornaments dels exàmens de les categories: Tècnic/tècnica especialista en documentació sanitaria, i Farmàceutic/Farmacèutica d’atenció primària

  Us informam que el dia 16 de maig de 2020, es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears les resolucions del director general del Servei de Salut de les Illes Balears que aproven l’ajornament dels exàmens de les següents categories:

 • 23/04/2020 - Circuit per al cribratge i el diagnòstic de la COVID-19 dirigit a tots els seus professionals

  El Servei de Salut ha posat en marxa un circuit per al cribratge i el diagnòstic de la COVID-19 dirigit a tots els seus professionals. En una primera fase es faran les proves als que actualment estan més exposats al SARS-CoV-2; en una segona fase es faran a la resta. El circuit s’iniciarà a les gerències, que informaran els professionals respectius sobre la realització d’aquestes proves. Abans de fer-les, però, caldrà emplenar un formulari de consentiment informat. L'enllaç a aquest formulari ha estat enviat als professionals del Servei de Salut a través correu electrònic corporatiu correu.ssib.es.

 • 25/03/2020 - Contractació de personal sanitari. Mesures excepcionals COVID-19
 • Coronavirus - Informació per a professionals

  Amb la finalitat de protegir als treballadors del Servei de Salut de la possibilitat de contagiar-se per coronavirus i seguint les recomanacions del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar, queden suspesos de forma temporal tots els permisos d’assistència a congressos, jornades, seminaris, convencions o cursos de formació en general, tant nacionals com internacionals.

  També queden suspesos tots aquells que estiguin previstos a qualsevol de les instal·lacions del Servei de Salut, amb excepció d’aquells que siguin habituals dins un mateix servei i que no suposin afluència de personal extern (com ara les sessions clíniques).

  S’atorgarà, a més, baixa laboral als professionals sanitaris que hagin estat en contacte amb casos positius confirmats d’infecció per coronavirus sense la protecció adient.

Procediment ordinari 2016 de carrera professional

Total Files Count :
Total Size :
Filename Date
An Adobe Acrobat file 39 - Resol. 22.10.19 correc. Resol. aprov. llistes definitives procediment ordinari carrera professional 2016 29-10-2019
An Adobe Acrobat file 38 - Correció Resolució aprovació llistes definitives procediment ordinari carrera professional 2016 13-12-2018
An Adobe Acrobat file 37 - Model sol·licitud reconducció 2017 (per emplenar amb ordinador) 07-12-2018
An Adobe Acrobat file 36 - Model sol·licitud reconducció 2017 (per emplenar a mà) 07-12-2018
An Adobe Acrobat file 35 - Resolució aprovació llistes definitives procediment ordinari carrera professional 2016 13-12-2018
An Adobe Acrobat file 34 - Llista provisional no assoleixen personal funcionari 29-10-2018
An Adobe Acrobat file 33 - Llista provisional si assoleixen personal funcionari 29-10-2018
An Adobe Acrobat file 32 - Llista provisional no assoleixen personal estatutari 29-10-2018
An Adobe Acrobat file 31 - Llista provisional si assoleixen personal estatutari 29-10-2018
An Adobe Acrobat file 30 - MODEL al·legacions 29-10-2018
An Adobe Acrobat file 29 - Diligencia llista provisional nivell carrera 29-10-2018
An Adobe Acrobat file 28 - Annex 4 llista definitiva personal funcionari Mesa Sectorial de Sanitat admès 14-09-2018
An Adobe Acrobat file 27 - Annex 3 llista definitiva del personal estatutari exclòs 14-09-2018
An Adobe Acrobat file 26 - Annex 2 llista definitiva de personal estatutari admès amb canvis en categoria profesional, grup professional o nivell de carrera 2016 14-09-2018
An Adobe Acrobat file 25 - Annex 1 llista definitiva del personal estatutari admès 14-09-2018
An Adobe Acrobat file 24 - Resolució llistes definitives d'admesos i d'exclosos que han participat en la convocatòria 2016 14-09-2018
An Adobe Acrobat file 23 -Resolució designació membres comitès específics d'avaluació del Sistema de Carrera Professional 28-08-2018
An Adobe Acrobat file 22 - Resolució modificacio convocatòria carrera ordinaria 2016 25-09-2018
An Adobe Acrobat file 21 - Anexo 5 document d'al-legacions 14-06-2018
An Adobe Acrobat file 20 - Anexo 4 llista provisional personal funcionari Mesa Sectorial de Sanitat admès 14-06-2018
An Adobe Acrobat file 19 - Anexo 3 llista provisional del personal estatutari exclòs 14-06-2018
An Adobe Acrobat file 18 - Annex 2 llista provisional de personal estatutari admès amb canvis en categoria professional, grup professional o nivell de carrera 14-06-2018
An Adobe Acrobat file 17 - Annex 1 llista provisional del personal estatutari admès 14-06-2018
An Adobe Acrobat file 16 - Resolució llistes provisionals d'admesos i exclosos 14-06-2018
An Adobe Acrobat file 15 - Sol·licitud model anul·lació tràmit telemàtic registre 07-02-2018
An Adobe Acrobat file 14 - Resolució modificació resolució publicació mèrits procediment ordinari 06-11-2018
An Adobe Acrobat file 13 - Resolució convocatòria carrera ordinària 2016 06-11-2018
An Adobe Acrobat file 12 - Annex_1 Bases de la convocatòria (2016) 30-01-2018
An Adobe Acrobat file 11 - Annex_2 Model de sol·licitud (2016) 30-01-2018
An Adobe Acrobat file 10 - Annex_3 Instruccions per tramitar la sol·licitud (2016) 30-01-2018
An Adobe Acrobat file 09 - Annex_4 Ponderació dels romanents dels serveis prestats (2016) 30-01-2018
An Adobe Acrobat file 08 - Annex_5 Sol·licitud de modificació de serveis prestats (2016) 30-01-2018
An Adobe Acrobat file 07 - Annex_6 Relació dels mèrits en formació, docència i recerca 30-01-2018
An Adobe Acrobat file 06 - Romanents derivats dels procediments 2006-2008 i 2015 de la carrera professional 30-01-2018
An Adobe Acrobat file 05 - Participació en comitès específics de carrera 29-01-2018
An Adobe Acrobat file 04 - Activitat formativa EBAP 29-01-2018
An Adobe Acrobat file 03 - Resolució publicació mèrits procediment ordinari 29-01-2018
An Adobe Acrobat file 02 - Modificació de la Resolució designació membres del Comitè Central d'Avaluació 29-01-2018
An Adobe Acrobat file 01 – Resolució designació membres del Comité Central d’Avaluació de Carrera Professional 29-01-2018