Procediment ordinari

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Procediment ordinari 2016 de carrera professional

Total Files Count :
Total Size :
Filename Date
An Adobe Acrobat file 39 - Resol. 22.10.19 correc. Resol. aprov. llistes definitives procediment ordinari carrera professional 2016 29-10-2019
An Adobe Acrobat file 38 - Correció Resolució aprovació llistes definitives procediment ordinari carrera professional 2016 13-12-2018
An Adobe Acrobat file 37 - Model sol·licitud reconducció 2017 (per emplenar amb ordinador) 07-12-2018
An Adobe Acrobat file 36 - Model sol·licitud reconducció 2017 (per emplenar a mà) 07-12-2018
An Adobe Acrobat file 35 - Resolució aprovació llistes definitives procediment ordinari carrera professional 2016 13-12-2018
An Adobe Acrobat file 34 - Llista provisional no assoleixen personal funcionari 29-10-2018
An Adobe Acrobat file 33 - Llista provisional si assoleixen personal funcionari 29-10-2018
An Adobe Acrobat file 32 - Llista provisional no assoleixen personal estatutari 29-10-2018
An Adobe Acrobat file 31 - Llista provisional si assoleixen personal estatutari 29-10-2018
An Adobe Acrobat file 30 - MODEL al·legacions 29-10-2018
An Adobe Acrobat file 29 - Diligencia llista provisional nivell carrera 29-10-2018
An Adobe Acrobat file 28 - Annex 4 llista definitiva personal funcionari Mesa Sectorial de Sanitat admès 14-09-2018
An Adobe Acrobat file 27 - Annex 3 llista definitiva del personal estatutari exclòs 14-09-2018
An Adobe Acrobat file 26 - Annex 2 llista definitiva de personal estatutari admès amb canvis en categoria profesional, grup professional o nivell de carrera 2016 14-09-2018
An Adobe Acrobat file 25 - Annex 1 llista definitiva del personal estatutari admès 14-09-2018
An Adobe Acrobat file 24 - Resolució llistes definitives d'admesos i d'exclosos que han participat en la convocatòria 2016 14-09-2018
An Adobe Acrobat file 23 -Resolució designació membres comitès específics d'avaluació del Sistema de Carrera Professional 28-08-2018
An Adobe Acrobat file 22 - Resolució modificacio convocatòria carrera ordinaria 2016 25-09-2018
An Adobe Acrobat file 21 - Anexo 5 document d'al-legacions 14-06-2018
An Adobe Acrobat file 20 - Anexo 4 llista provisional personal funcionari Mesa Sectorial de Sanitat admès 14-06-2018
An Adobe Acrobat file 19 - Anexo 3 llista provisional del personal estatutari exclòs 14-06-2018
An Adobe Acrobat file 18 - Annex 2 llista provisional de personal estatutari admès amb canvis en categoria professional, grup professional o nivell de carrera 14-06-2018
An Adobe Acrobat file 17 - Annex 1 llista provisional del personal estatutari admès 14-06-2018
An Adobe Acrobat file 16 - Resolució llistes provisionals d'admesos i exclosos 14-06-2018
An Adobe Acrobat file 15 - Sol·licitud model anul·lació tràmit telemàtic registre 07-02-2018
An Adobe Acrobat file 14 - Resolució modificació resolució publicació mèrits procediment ordinari 06-11-2018
An Adobe Acrobat file 13 - Resolució convocatòria carrera ordinària 2016 06-11-2018
An Adobe Acrobat file 12 - Annex_1 Bases de la convocatòria (2016) 30-01-2018
An Adobe Acrobat file 11 - Annex_2 Model de sol·licitud (2016) 30-01-2018
An Adobe Acrobat file 10 - Annex_3 Instruccions per tramitar la sol·licitud (2016) 30-01-2018
An Adobe Acrobat file 09 - Annex_4 Ponderació dels romanents dels serveis prestats (2016) 30-01-2018
An Adobe Acrobat file 08 - Annex_5 Sol·licitud de modificació de serveis prestats (2016) 30-01-2018
An Adobe Acrobat file 07 - Annex_6 Relació dels mèrits en formació, docència i recerca 30-01-2018
An Adobe Acrobat file 06 - Romanents derivats dels procediments 2006-2008 i 2015 de la carrera professional 30-01-2018
An Adobe Acrobat file 05 - Participació en comitès específics de carrera 29-01-2018
An Adobe Acrobat file 04 - Activitat formativa EBAP 29-01-2018
An Adobe Acrobat file 03 - Resolució publicació mèrits procediment ordinari 29-01-2018
An Adobe Acrobat file 02 - Modificació de la Resolució designació membres del Comitè Central d'Avaluació 29-01-2018
An Adobe Acrobat file 01 – Resolució designació membres del Comité Central d’Avaluació de Carrera Professional 29-01-2018