Procediment ordinari

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Procediment ordinari

En el procediment ordinari de la carrera professional es determinen els nivells o graus que es poden reconèixer, els requisits dels participants, l’estructura i el còmput dels serveis prestats, el sistema d’avaluació i les especialitats, els crèdits que es valoren, els òrgans d’avaluació, i l’auditoria, el control i el seguiment del procediment.

Aplicació informàtica

Per a problemes tècnics relacionats amb l'aplicació informàtica:

  • Usuaris de Serveis Centrals: ext.77777 o 971225789
  • Usuaris del SAMU-061: 971225788
  • Usuaris de l'Hospital Comarcal d'Inca: 971 88 85 00, ext. 1001
  • Usuaris de l'Hospital General Mateu Orfila: 971 48 74 10
  • Usuaris de l'Hospital Can Misses i Hospital de Formentera: 971 39 70 19 o ext. 67920
  • Usuaris de l'Hospital de Manacor: 971 84 70 21 o 971 84 70 00 o ext. 7021
  • Usuaris de l'Hospital Son Llàtzer: 871 20 20 00, ext. 1010 o ext. 1010
  • Usuaris de l'Hospital Son Espases (H. Verge de la Salut i El Carme): 871 20 69 99 o ext. 6999
  • Usuaris de l'Hospital Psiquiàtric (i UCR) i l'Hospital General: ext. 65065 o 971225790
  • Resta d'usuaris: Centre d'atenció a l'usuari (CAU): 971 22 57 75