Procediment ordinari - IB-SALUT | Servei de Salut de les Illes Balears

Procediment ordinari

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Procediment ordinari

En el procediment ordinari de la carrera professional es determinen els nivells o graus que es poden reconèixer, els requisits dels participants, l’estructura i el còmput dels serveis prestats, el sistema d’avaluació i les especialitats, els crèdits que es valoren, els òrgans d’avaluació, i l’auditoria, el control i el seguiment del procediment.

Aplicació informàtica

Per a problemes tècnics relacionats amb l'aplicació informàtica:

  • Usuaris de l'Hospital Comarcal d'Inca: 971 88 85 00, ext. 1001
  • Usuaris de l'Hospital General Mateu Orfila: 971 48 74 10
  • Usuaris de l'Hospital Can Misses i Hospital de Formentera: 971 39 70 19 o ext. 67920
  • Usuaris de l'Hospital de Manacor: 971 84 70 21 o 971 84 70 00 o ext. 7021
  • Usuaris de l'Hospital Son Llàtzer: 871 20 20 00, ext. 1010 o ext. 1010
  • Usuaris de l'Hospital Son Espases (H. Verge de la Salut i El Carme): 871 20 69 99 o ext. 6999
  • Resta d'usuaris: Centre de atenció a l'usuari (CAU): 971 22 57 75