Procediment ordinari

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

IBSALUT INFORMA

 • 12/05/2022 - Núm.7 - REVISTA IBSALUT INFORMA

  Ja està disponible el número 7 de la revista IB-SALUT informa de maig 2022, un mitjà amb informació d’interès per al personal del Servei de Salut.

 • 20/12/2021 - ORDRE DE SERVEI proves de detecció del SARS-CoV-2 en professionals del Servei de Salut de les Illes Balears

  Per aplicar el que disposa l’Acord del Consell de Govern de 13 de desembre de 2021 sobre les proves de detecció del SARS-CoV-2, autoritzades pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, el director general ha dictat una Ordre de servei, que és de compliment obligat, per la qual cosa us demanam que hi col·laboreu al màxim.

  Tots els professionals del Servei de Salut haureu d'emplenar, abans del 31 de desembre de 2021, el FORMULARI CCD TREBALLADORS IBSALUT.

 • 11/11/2021 - Lletra de desempat per a nous processos de la borsa única

  El 10 de novembre de 2021, la Comissió de Seguiment de Borsa Única va dur a terme el sorteig per establir la lletra de desempat en la classificació dels nous processos de borses d’ocupació per a la selecció de personal temporal estatutari i de crides: la lletra resultant va ser la Ñ.

  Aquest criteri de desempat s’aplicarà en els nous processos que es convoquin a partir d’aquesta data.

 • 28/04/2021 - AVÍS IMPORTANT PER ALS CANDIDATS DE NOUS PROCESSOS SELECTIUS DEL SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

  En la propera convocatòria i en endavant, per participar en els processos selectius de concurs oposició del Servei de Salut de les Illes Balears haureu de fer la inscripció electrònica.

  Per això, és imprescindible que disposeu del Certificat digital de persona física i de l'aplicació de Signatura electrònica.

  Des de la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals us recomanam que consulteu aquesta guia per saber com fer-ho.

 • 11/03/2021 - Notificació i Registre d'Agressions (NIRA) als professionals

  Disponible per a tots els professionals del Servei de Salut l’aplicació informàtica NIRA, per facilitar el registre, la investigació i l’anàlisi de les agressions d’usuaris a professionals

Procediment ordinari 2017 de carrera professional

Total Files Count :
Total Size :
FilenameDate
An Adobe Acrobat file 65 - Resolució 07.05.20 modificació Resol. llistes definitives procediment 201717-06-2020
An Adobe Acrobat file 64 - Resolució llistes definitives procediment 30 de juny de 201705-11-2019
An Adobe Acrobat file 63 - Resolució 22.10.19 modificació Resol. llista definitiva personal admès i exclòs 201729-10-2019
An Adobe Acrobat file 62 - Resolució designació membres del Comitè Central d'Avaluació de Carrera Professional16-10-2019
An Adobe Acrobat file 61 - Llista provisional del personal funcionari que no assoleix un nou nivell de carrera C2 Sanitari24-07-2019
An Adobe Acrobat file 60 - Llista provisional del personal estatutari que no assoleix un nou nivell de carrera C2 Sanitari24-07-2019
An Adobe Acrobat file 59 - Llista provisional del personal estatutari que assoleix un nou nivell de carrera C2 Sanitari24-07-2019
An Adobe Acrobat file 58 - Diligència llistes provisionals nivel carrera C2 Sanitari24-07-2019
An Adobe Acrobat file 57 - Llista provisional del personal estatutari que no assoleix un nou nivell de carrera C1 Sanitari03-07-2019
An Adobe Acrobat file 56 - Llista provisional del personal estatutari que assoleix un nou nivell de carrera C1 Sanitari03-07-2019
An Adobe Acrobat file 55 - Diligència llistes provisionals nivel carrera C1 Sanitari03-07-2019
An Adobe Acrobat file 54 - Llista provisional del personal funcionari que no assoleix un nou nivell de carrera C1 Gestió i Serveis20-06-2019
An Adobe Acrobat file 53 - Llista provisional del personal estatutari que no assoleix un nou nivell de carrera C2 Gestió i Serveis20-06-2019
An Adobe Acrobat file 52 - Llista provisional del personal estatutari que assoleix un nou nivell de carrera C2 Gestió i Serveis20-06-2019
An Adobe Acrobat file 51 - Diligència llistes provisionals nivel carrera C2 Gestió i Serveis20-06-2019
An Adobe Acrobat file 50 - Llista provisional del personal estatutari que no assoleix un nou nivell de carrera C1 Gestió i Serveis11-06-2019
An Adobe Acrobat file 49 - Llista provisional del personal estatutari que assoleix un nou nivell de carrera C1 Gestió i Serveis11-06-2019
An Adobe Acrobat file 48 - Diligència llistes provisionals nivel carrera C1 Gestió i Serveis11-06-2019
An Adobe Acrobat file 47 - Llista provisional del personal funcionari que no assoleix un nou nivell de carrera A2 Sanitari06-06-2019
An Adobe Acrobat file 46 - Llista provisional del personal estatutari que assoleix un nou nivell de carrera A2 Sanitari06-06-2019
An Adobe Acrobat file 45 - Diligència llistes provisionals nivel carrera A2 Sanitari06-06-2019
An Adobe Acrobat file 44 - Llista provisional del personal estatutari que no assoleix un nou nivell de carrera AP24-05-2019
An Adobe Acrobat file 43 - Llista provisional del personal estatutari que assoleix un nou nivell de carrera AP24-05-2019
An Adobe Acrobat file 42 - Diligència llistes provisionals nivel carrera AP24-05-2019
An Adobe Acrobat file 41 - Llista provisional del personal estatutari que no assoleix un nou nivell de carrera A2 Gestió i Serveis24-05-2019
An Adobe Acrobat file 40 - Llista provisional del personal estatutari que assoleix un nou nivell de carrera A2 Gestió i Serveis24-05-2019
An Adobe Acrobat file 39 - Diligència llistes provisionals nivel carrera A2 Gestió i Serveis24-05-2019
An Adobe Acrobat file 38 - Llista provisional del personal estatutari que no assoleix un nou nivell de carrera A1 Gestió i Serveis24-05-2019
An Adobe Acrobat file 37 - Llista provisional del personal estatutari que assoleix un nou nivell de carrera A1 Gestió i Serveis24-05-2019
An Adobe Acrobat file 36 - Diligència llistes provisionals nivel carrera A1 Gestió i Serveis24-05-2019
An Adobe Acrobat file 35 - Llista provisional del personal funcionari que no assoleix un nou nivell de carrera A1 Sanitari24-05-2019
An Adobe Acrobat file 34 - Llista provisional del personal estatutari que no assoleix un nou nivell de carrera A1 Sanitari24-05-2019
An Adobe Acrobat file 33 - Llista provisional del personal estatutari que assoleix un nou nivell de carrera A1 Sanitari24-05-2019
An Adobe Acrobat file 32 - MODEL al·legacions24-05-2019
An Adobe Acrobat file 31 - Diligència llistes provisionals nivel carrera A1 Sanitari24-05-2019
An Adobe Acrobat file 30 - Annex 5 Llista definitiva del personal funcionari exclòs 201720-05-2019
An Adobe Acrobat file 29 - Annex 4 Llista definitiva personal funcionari Mesa Sectorial de Sanitat admès 201720-05-2019
An Adobe Acrobat file 28 - Annex 3 Llista definitiva del personal estatutari exclòs 201720-05-2019
An Adobe Acrobat file 27 - Annex 2 Llista definitiva del personal estatutari admès amb canvis 201720-05-2019
An Adobe Acrobat file 26 - Annex 1 Llista definitiva del personal estatutari admès 201720-05-2019
An Adobe Acrobat file 25 - Resolució llista definitiva de personal admès 201720-05-2019
An Adobe Acrobat file 24 - Annex 6 Model al·legacions llistes provisionals 201715-03-2019
An Adobe Acrobat file 23 - Annex 5 llista provisional personal funcionari Mesa Sectorial de Sanitat exclòs15-03-2019
An Adobe Acrobat file 22- Annex 4 llista provisional personal funcionari Mesa Sectorial de Sanitat admès15-03-2019
An Adobe Acrobat file 21 - Annex 3 llista provisional del personal estatutari exclòs15-03-2019
An Adobe Acrobat file 20 - Annex 2 llista provisional de personal estatutari admès amb canvis 201715-03-2019
An Adobe Acrobat file 19- Annex 1 llista provisional del personal estatutari admès 201715-03-2019
An Adobe Acrobat file 18 - Resolució llista provisional de personal admès i exclòs 201715-03-2019
An Adobe Acrobat file 17 - Resolució designació membres comitès específics d'avaluació del Sistema de Carrera Professional03-08-2018
An Adobe Acrobat file 16 - Resolució modificacion convocatoria carrera ordinaria 201725-09-2018
An Adobe Acrobat file 15 - Sol·licitud model anul·lació tràmit telemàtic registre07-02-2018
An Adobe Acrobat file 14 - Resolució Modificació resolució mèrits procediment ordinari06-11-2018
An Adobe Acrobat file 13 - Resolució Convocatoria Carrera ordinaria 201706-11-2018
An Adobe Acrobat file 12 - Annex_1 Bases de la convocatòria (2017)01-02-2018
An Adobe Acrobat file 11 - Annex_2 Model de sol•licitud (2017)01-02-2018
An Adobe Acrobat file 10 - Annex_3 Instruccions per tramitar la sol•licitud (2017)25-09-2018
An Adobe Acrobat file 09 - Annex_4 Ponderació dels romanents dels serveis prestats (2017)01-02-2018
An Adobe Acrobat file 08 - Annex_5 Sol·licitud de modificació de serveis prestats (2017)01-02-2018
An Adobe Acrobat file 07 - Annex_6 Relació dels mèrits en formació, docència i recerca01-02-2018
An Adobe Acrobat file 06 - Romanents derivats dels procediments 2006-2008 i 2015 de la carrera professional30-01-2018
An Adobe Acrobat file 05 - Participació en comitès específics de carrera23-01-2018
An Adobe Acrobat file 04 - Activitat formativa EBAP12-01-2018
An Adobe Acrobat file 03 - Resolució publicació mèrits procediment ordinari01-08-2017