Procediment ordinari

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Procediment ordinari 2017 de carrera professional

Total Files Count :
Total Size :
Filename Date
An Adobe Acrobat file 64 - Resolució llistes definitives procediment 30 de juny de 2017 05-11-2019
An Adobe Acrobat file 63 - Resolució 22.10.19 modificació Resol. llista definitiva personal admès i exclòs 2017 29-10-2019
An Adobe Acrobat file 62 - Resolució designació membres del Comitè Central d'Avaluació de Carrera Professional 16-10-2019
An Adobe Acrobat file 61 - Llista provisional del personal funcionari que no assoleix un nou nivell de carrera C2 Sanitari 24-07-2019
An Adobe Acrobat file 60 - Llista provisional del personal estatutari que no assoleix un nou nivell de carrera C2 Sanitari 24-07-2019
An Adobe Acrobat file 59 - Llista provisional del personal estatutari que assoleix un nou nivell de carrera C2 Sanitari 24-07-2019
An Adobe Acrobat file 58 - Diligència llistes provisionals nivel carrera C2 Sanitari 24-07-2019
An Adobe Acrobat file 57 - Llista provisional del personal estatutari que no assoleix un nou nivell de carrera C1 Sanitari 03-07-2019
An Adobe Acrobat file 56 - Llista provisional del personal estatutari que assoleix un nou nivell de carrera C1 Sanitari 03-07-2019
An Adobe Acrobat file 55 - Diligència llistes provisionals nivel carrera C1 Sanitari 03-07-2019
An Adobe Acrobat file 54 - Llista provisional del personal funcionari que no assoleix un nou nivell de carrera C1 Gestió i Serveis 20-06-2019
An Adobe Acrobat file 53 - Llista provisional del personal estatutari que no assoleix un nou nivell de carrera C2 Gestió i Serveis 20-06-2019
An Adobe Acrobat file 52 - Llista provisional del personal estatutari que assoleix un nou nivell de carrera C2 Gestió i Serveis 20-06-2019
An Adobe Acrobat file 51 - Diligència llistes provisionals nivel carrera C2 Gestió i Serveis 20-06-2019
An Adobe Acrobat file 50 - Llista provisional del personal estatutari que no assoleix un nou nivell de carrera C1 Gestió i Serveis 11-06-2019
An Adobe Acrobat file 49 - Llista provisional del personal estatutari que assoleix un nou nivell de carrera C1 Gestió i Serveis 11-06-2019
An Adobe Acrobat file 48 - Diligència llistes provisionals nivel carrera C1 Gestió i Serveis 11-06-2019
An Adobe Acrobat file 47 - Llista provisional del personal funcionari que no assoleix un nou nivell de carrera A2 Sanitari 06-06-2019
An Adobe Acrobat file 46 - Llista provisional del personal estatutari que assoleix un nou nivell de carrera A2 Sanitari 06-06-2019
An Adobe Acrobat file 45 - Diligència llistes provisionals nivel carrera A2 Sanitari 06-06-2019
An Adobe Acrobat file 44 - Llista provisional del personal estatutari que no assoleix un nou nivell de carrera AP 24-05-2019
An Adobe Acrobat file 43 - Llista provisional del personal estatutari que assoleix un nou nivell de carrera AP 24-05-2019
An Adobe Acrobat file 42 - Diligència llistes provisionals nivel carrera AP 24-05-2019
An Adobe Acrobat file 41 - Llista provisional del personal estatutari que no assoleix un nou nivell de carrera A2 Gestió i Serveis 24-05-2019
An Adobe Acrobat file 40 - Llista provisional del personal estatutari que assoleix un nou nivell de carrera A2 Gestió i Serveis 24-05-2019
An Adobe Acrobat file 39 - Diligència llistes provisionals nivel carrera A2 Gestió i Serveis 24-05-2019
An Adobe Acrobat file 38 - Llista provisional del personal estatutari que no assoleix un nou nivell de carrera A1 Gestió i Serveis 24-05-2019
An Adobe Acrobat file 37 - Llista provisional del personal estatutari que assoleix un nou nivell de carrera A1 Gestió i Serveis 24-05-2019
An Adobe Acrobat file 36 - Diligència llistes provisionals nivel carrera A1 Gestió i Serveis 24-05-2019
An Adobe Acrobat file 35 - Llista provisional del personal funcionari que no assoleix un nou nivell de carrera A1 Sanitari 24-05-2019
An Adobe Acrobat file 34 - Llista provisional del personal estatutari que no assoleix un nou nivell de carrera A1 Sanitari 24-05-2019
An Adobe Acrobat file 33 - Llista provisional del personal estatutari que assoleix un nou nivell de carrera A1 Sanitari 24-05-2019
An Adobe Acrobat file 32 - MODEL al·legacions 24-05-2019
An Adobe Acrobat file 31 - Diligència llistes provisionals nivel carrera A1 Sanitari 24-05-2019
An Adobe Acrobat file 30 - Annex 5 Llista definitiva del personal funcionari exclòs 2017 20-05-2019
An Adobe Acrobat file 29 - Annex 4 Llista definitiva personal funcionari Mesa Sectorial de Sanitat admès 2017 20-05-2019
An Adobe Acrobat file 28 - Annex 3 Llista definitiva del personal estatutari exclòs 2017 20-05-2019
An Adobe Acrobat file 27 - Annex 2 Llista definitiva del personal estatutari admès amb canvis 2017 20-05-2019
An Adobe Acrobat file 26 - Annex 1 Llista definitiva del personal estatutari admès 2017 20-05-2019
An Adobe Acrobat file 25 - Resolució llista definitiva de personal admès 2017 20-05-2019
An Adobe Acrobat file 24 - Annex 6 Model al·legacions llistes provisionals 2017 15-03-2019
An Adobe Acrobat file 23 - Annex 5 llista provisional personal funcionari Mesa Sectorial de Sanitat exclòs 15-03-2019
An Adobe Acrobat file 22- Annex 4 llista provisional personal funcionari Mesa Sectorial de Sanitat admès 15-03-2019
An Adobe Acrobat file 21 - Annex 3 llista provisional del personal estatutari exclòs 15-03-2019
An Adobe Acrobat file 20 - Annex 2 llista provisional de personal estatutari admès amb canvis 2017 15-03-2019
An Adobe Acrobat file 19- Annex 1 llista provisional del personal estatutari admès 2017 15-03-2019
An Adobe Acrobat file 18 - Resolució llista provisional de personal admès i exclòs 2017 15-03-2019
An Adobe Acrobat file 17 - Resolució designació membres comitès específics d'avaluació del Sistema de Carrera Professional 03-08-2018
An Adobe Acrobat file 16 - Resolució modificacion convocatoria carrera ordinaria 2017 25-09-2018
An Adobe Acrobat file 15 - Sol·licitud model anul·lació tràmit telemàtic registre 07-02-2018
An Adobe Acrobat file 14 - Resolució Modificació resolució mèrits procediment ordinari 06-11-2018
An Adobe Acrobat file 13 - Resolució Convocatoria Carrera ordinaria 2017 06-11-2018
An Adobe Acrobat file 12 - Annex_1 Bases de la convocatòria (2017) 01-02-2018
An Adobe Acrobat file 11 - Annex_2 Model de sol•licitud (2017) 01-02-2018
An Adobe Acrobat file 10 - Annex_3 Instruccions per tramitar la sol•licitud (2017) 25-09-2018
An Adobe Acrobat file 09 - Annex_4 Ponderació dels romanents dels serveis prestats (2017) 01-02-2018
An Adobe Acrobat file 08 - Annex_5 Sol·licitud de modificació de serveis prestats (2017) 01-02-2018
An Adobe Acrobat file 07 - Annex_6 Relació dels mèrits en formació, docència i recerca 01-02-2018
An Adobe Acrobat file 06 - Romanents derivats dels procediments 2006-2008 i 2015 de la carrera professional 30-01-2018
An Adobe Acrobat file 05 - Participació en comitès específics de carrera 23-01-2018
An Adobe Acrobat file 04 - Activitat formativa EBAP 12-01-2018
An Adobe Acrobat file 03 - Resolució publicació mèrits procediment ordinari 01-08-2017