Procediment ordinari

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

IBSALUT INFORMA

 • 01/06/2020 - IDISBA demana col·laboració en el projecte d'investigació «L'impacte psicològic de la crisi sanitària de la COVID-19 en els professionals del Servei de Salut»

  L'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdisBa) demana la col·laboració dels professionals per participar en el projecte d'investigació «L'impacte psicològic de la crisi sanitària de la COVID-19 en els professionals del Servei de Salut», amb el qual es pretén conèixer l'impacte que la crisi derivada de la pandèmia està tenint en els treballadors de la salut.


  El projecte té l'informe favorable del Comitè d'Ètica de la Investigació de les Illes Balears (CEI-IB). Té una durada de sis mesos, durant els quals les persones que hi participin hauran de respondre un qüestionari vuit vegades.

 • 18/05/2020 - Ajornaments dels exàmens de les categories: Tècnic/tècnica especialista en documentació sanitaria, i Farmàceutic/Farmacèutica d’atenció primària

  Us informam que el dia 16 de maig de 2020, es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears les resolucions del director general del Servei de Salut de les Illes Balears que aproven l’ajornament dels exàmens de les següents categories:

 • 23/04/2020 - Circuit per al cribratge i el diagnòstic de la COVID-19 dirigit a tots els seus professionals

  El Servei de Salut ha posat en marxa un circuit per al cribratge i el diagnòstic de la COVID-19 dirigit a tots els seus professionals. En una primera fase es faran les proves als que actualment estan més exposats al SARS-CoV-2; en una segona fase es faran a la resta. El circuit s’iniciarà a les gerències, que informaran els professionals respectius sobre la realització d’aquestes proves. Abans de fer-les, però, caldrà emplenar un formulari de consentiment informat. L'enllaç a aquest formulari ha estat enviat als professionals del Servei de Salut a través correu electrònic corporatiu correu.ssib.es.

 • 25/03/2020 - Contractació de personal sanitari. Mesures excepcionals COVID-19
 • Coronavirus - Informació per a professionals

  Amb la finalitat de protegir als treballadors del Servei de Salut de la possibilitat de contagiar-se per coronavirus i seguint les recomanacions del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar, queden suspesos de forma temporal tots els permisos d’assistència a congressos, jornades, seminaris, convencions o cursos de formació en general, tant nacionals com internacionals.

  També queden suspesos tots aquells que estiguin previstos a qualsevol de les instal·lacions del Servei de Salut, amb excepció d’aquells que siguin habituals dins un mateix servei i que no suposin afluència de personal extern (com ara les sessions clíniques).

  S’atorgarà, a més, baixa laboral als professionals sanitaris que hagin estat en contacte amb casos positius confirmats d’infecció per coronavirus sense la protecció adient.

Procediment ordinari 2017 de carrera professional

Total Files Count :
Total Size :
Filename Date
An Adobe Acrobat file 64 - Resolució llistes definitives procediment 30 de juny de 2017 05-11-2019
An Adobe Acrobat file 63 - Resolució 22.10.19 modificació Resol. llista definitiva personal admès i exclòs 2017 29-10-2019
An Adobe Acrobat file 62 - Resolució designació membres del Comitè Central d'Avaluació de Carrera Professional 16-10-2019
An Adobe Acrobat file 61 - Llista provisional del personal funcionari que no assoleix un nou nivell de carrera C2 Sanitari 24-07-2019
An Adobe Acrobat file 60 - Llista provisional del personal estatutari que no assoleix un nou nivell de carrera C2 Sanitari 24-07-2019
An Adobe Acrobat file 59 - Llista provisional del personal estatutari que assoleix un nou nivell de carrera C2 Sanitari 24-07-2019
An Adobe Acrobat file 58 - Diligència llistes provisionals nivel carrera C2 Sanitari 24-07-2019
An Adobe Acrobat file 57 - Llista provisional del personal estatutari que no assoleix un nou nivell de carrera C1 Sanitari 03-07-2019
An Adobe Acrobat file 56 - Llista provisional del personal estatutari que assoleix un nou nivell de carrera C1 Sanitari 03-07-2019
An Adobe Acrobat file 55 - Diligència llistes provisionals nivel carrera C1 Sanitari 03-07-2019
An Adobe Acrobat file 54 - Llista provisional del personal funcionari que no assoleix un nou nivell de carrera C1 Gestió i Serveis 20-06-2019
An Adobe Acrobat file 53 - Llista provisional del personal estatutari que no assoleix un nou nivell de carrera C2 Gestió i Serveis 20-06-2019
An Adobe Acrobat file 52 - Llista provisional del personal estatutari que assoleix un nou nivell de carrera C2 Gestió i Serveis 20-06-2019
An Adobe Acrobat file 51 - Diligència llistes provisionals nivel carrera C2 Gestió i Serveis 20-06-2019
An Adobe Acrobat file 50 - Llista provisional del personal estatutari que no assoleix un nou nivell de carrera C1 Gestió i Serveis 11-06-2019
An Adobe Acrobat file 49 - Llista provisional del personal estatutari que assoleix un nou nivell de carrera C1 Gestió i Serveis 11-06-2019
An Adobe Acrobat file 48 - Diligència llistes provisionals nivel carrera C1 Gestió i Serveis 11-06-2019
An Adobe Acrobat file 47 - Llista provisional del personal funcionari que no assoleix un nou nivell de carrera A2 Sanitari 06-06-2019
An Adobe Acrobat file 46 - Llista provisional del personal estatutari que assoleix un nou nivell de carrera A2 Sanitari 06-06-2019
An Adobe Acrobat file 45 - Diligència llistes provisionals nivel carrera A2 Sanitari 06-06-2019
An Adobe Acrobat file 44 - Llista provisional del personal estatutari que no assoleix un nou nivell de carrera AP 24-05-2019
An Adobe Acrobat file 43 - Llista provisional del personal estatutari que assoleix un nou nivell de carrera AP 24-05-2019
An Adobe Acrobat file 42 - Diligència llistes provisionals nivel carrera AP 24-05-2019
An Adobe Acrobat file 41 - Llista provisional del personal estatutari que no assoleix un nou nivell de carrera A2 Gestió i Serveis 24-05-2019
An Adobe Acrobat file 40 - Llista provisional del personal estatutari que assoleix un nou nivell de carrera A2 Gestió i Serveis 24-05-2019
An Adobe Acrobat file 39 - Diligència llistes provisionals nivel carrera A2 Gestió i Serveis 24-05-2019
An Adobe Acrobat file 38 - Llista provisional del personal estatutari que no assoleix un nou nivell de carrera A1 Gestió i Serveis 24-05-2019
An Adobe Acrobat file 37 - Llista provisional del personal estatutari que assoleix un nou nivell de carrera A1 Gestió i Serveis 24-05-2019
An Adobe Acrobat file 36 - Diligència llistes provisionals nivel carrera A1 Gestió i Serveis 24-05-2019
An Adobe Acrobat file 35 - Llista provisional del personal funcionari que no assoleix un nou nivell de carrera A1 Sanitari 24-05-2019
An Adobe Acrobat file 34 - Llista provisional del personal estatutari que no assoleix un nou nivell de carrera A1 Sanitari 24-05-2019
An Adobe Acrobat file 33 - Llista provisional del personal estatutari que assoleix un nou nivell de carrera A1 Sanitari 24-05-2019
An Adobe Acrobat file 32 - MODEL al·legacions 24-05-2019
An Adobe Acrobat file 31 - Diligència llistes provisionals nivel carrera A1 Sanitari 24-05-2019
An Adobe Acrobat file 30 - Annex 5 Llista definitiva del personal funcionari exclòs 2017 20-05-2019
An Adobe Acrobat file 29 - Annex 4 Llista definitiva personal funcionari Mesa Sectorial de Sanitat admès 2017 20-05-2019
An Adobe Acrobat file 28 - Annex 3 Llista definitiva del personal estatutari exclòs 2017 20-05-2019
An Adobe Acrobat file 27 - Annex 2 Llista definitiva del personal estatutari admès amb canvis 2017 20-05-2019
An Adobe Acrobat file 26 - Annex 1 Llista definitiva del personal estatutari admès 2017 20-05-2019
An Adobe Acrobat file 25 - Resolució llista definitiva de personal admès 2017 20-05-2019
An Adobe Acrobat file 24 - Annex 6 Model al·legacions llistes provisionals 2017 15-03-2019
An Adobe Acrobat file 23 - Annex 5 llista provisional personal funcionari Mesa Sectorial de Sanitat exclòs 15-03-2019
An Adobe Acrobat file 22- Annex 4 llista provisional personal funcionari Mesa Sectorial de Sanitat admès 15-03-2019
An Adobe Acrobat file 21 - Annex 3 llista provisional del personal estatutari exclòs 15-03-2019
An Adobe Acrobat file 20 - Annex 2 llista provisional de personal estatutari admès amb canvis 2017 15-03-2019
An Adobe Acrobat file 19- Annex 1 llista provisional del personal estatutari admès 2017 15-03-2019
An Adobe Acrobat file 18 - Resolució llista provisional de personal admès i exclòs 2017 15-03-2019
An Adobe Acrobat file 17 - Resolució designació membres comitès específics d'avaluació del Sistema de Carrera Professional 03-08-2018
An Adobe Acrobat file 16 - Resolució modificacion convocatoria carrera ordinaria 2017 25-09-2018
An Adobe Acrobat file 15 - Sol·licitud model anul·lació tràmit telemàtic registre 07-02-2018
An Adobe Acrobat file 14 - Resolució Modificació resolució mèrits procediment ordinari 06-11-2018
An Adobe Acrobat file 13 - Resolució Convocatoria Carrera ordinaria 2017 06-11-2018
An Adobe Acrobat file 12 - Annex_1 Bases de la convocatòria (2017) 01-02-2018
An Adobe Acrobat file 11 - Annex_2 Model de sol•licitud (2017) 01-02-2018
An Adobe Acrobat file 10 - Annex_3 Instruccions per tramitar la sol•licitud (2017) 25-09-2018
An Adobe Acrobat file 09 - Annex_4 Ponderació dels romanents dels serveis prestats (2017) 01-02-2018
An Adobe Acrobat file 08 - Annex_5 Sol·licitud de modificació de serveis prestats (2017) 01-02-2018
An Adobe Acrobat file 07 - Annex_6 Relació dels mèrits en formació, docència i recerca 01-02-2018
An Adobe Acrobat file 06 - Romanents derivats dels procediments 2006-2008 i 2015 de la carrera professional 30-01-2018
An Adobe Acrobat file 05 - Participació en comitès específics de carrera 23-01-2018
An Adobe Acrobat file 04 - Activitat formativa EBAP 12-01-2018
An Adobe Acrobat file 03 - Resolució publicació mèrits procediment ordinari 01-08-2017