Tramitació de la targeta sanitària

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Tramitació de la targeta sanitària

 • Quan és necessari obtenir o renovar la targeta sanitària?
  • Cada vegada que s'estableixi la residència a les Illes Balears. 
  • Quan caduqui. 
  • En cas de pèrdua, deterioració o robatori. 
  • Quan sigui necessari actualitzar les dades identificadores. 
 • Què he de fer per obtenir o renovar la targeta sanitària?

  Teniu dues opcions per fer aquest tràmit: 

  • Presencialment en el vostre centre de salut (CS) havent demanat cita per telèfon:

  INFOSALUT CONNECTA 971 220 000

  • Electrònicament, per mitjà de la Seu Electrònica. Una vegada efectuat el tràmit per part del Servei de Salut, rebreu una notificació en la vostra Carpeta Ciutadana, que us indicarà on recollir la targeta sanitària (centre de salut o unitat bàsica de salut).
   Aquest tràmit es pot fer amb el Certificat Digital i la Cl@ve permanent.

 • Quina documentació es necessita per obtenir o renovar la targeta sanitària?

  IDENTIFICACIÓ 

  ADULTS 

  • DNI/NIF o NIE* 
  • Fotografia recent en color de 26 x 32 mm (amb les mateixes característiques que la del DNI/NIF), en paper fotogràfic o en format digital (imatge .jpg, .png, .gif) si s'opta pel tràmit electrònic. 

   
   
  MENORS 

  • DNI/NIF o NIE* 
  • Llibre de família, passaport en el cas d'estrangers o document que acrediti la tutoria legal. 
  • Fotografia recent en color de 26x32 mm (amb les mateixes característiques que la del DNI/NIF), en paper fotogràfic o en format digital (imatge .jpg, .png, .gif) si s'opta pel tràmit electrònic. 


   
  *IMPORTANT: El NIE en format antic sempre ha d'anar acompanyat del passaport o d’un altre document identificador que contingui fotografia. En el cas de persones estrangeres en situació de residència irregular, vegeu la documentació específica més endavant. 
   

  RESIDÈNCIA 
  El certificat d'empadronament o justificant d'estar inscrit/inscrita en el padró municipal d'habitants, en el supòsit que s'hagi canviat de residència/domicili; excepte en els municipis següents: 
   
  MALLORCA (Ajuntaments): 

  Alaró, Banyalbufar, Búger, Calvià, Deià, Escorca, Esporles, Estellencs, Fornalutx, Lloret de Vistalegre, Lloseta, Mancor, Maria de la Salut, Palma, Puigpunyent, Sa Pobla, Santa Eugènia, Santa Maria del Camí, Sineu y Valldemossa.  MENORCA (Ajuntaments)

  Alaior, Es Castell, Ciutadella, Ferreries, Maó, Es Mercadal, Migjorn Gran, Sant Lluís.


  EIVISSA (Ajuntament):
  Eivissa


   
  En tots els casos, els centres de salut tenen accés a la consulta de padró municipal d'habitants. El certificat de residència sempre ha de ser vigent, i NO ES CONSIDERARÀ VÀLID EL CERTIFICAT D'EMPADRONAMENT PER VIATJAR.
   
  Una vegada REVISADA la DOCUMENTACIÓ, la Unitat d'Admissió expedirà la targeta sanitària. 

 • Quina documentació es necessita per obtenir o renovar la targeta sanitària d'una altra persona?

  Si voleu renovar o tramitar la targeta d'una altra persona, a més de la documentació descrita anteriorment, heu d'aportar la següent: 
   
  Per a una persona major de 18 anys: 

  • Autorització en la qual consti el nom i els llinatges, DNI/NIF o NIE i la signatura de la persona autoritzant i de la persona autoritzada. Els centres de salut disposen d'un model genèric, però s'admet qualsevol altre document. 
  • Original o fotocòpia del DNI/NIF o NIE de la persona autoritzant. 
  • Original del DNI/NIF o NIE de la persona autoritzada.
  • Fotografia recent en color de 26 x 32 mm (amb les mateixes característiques que la del DNI/NIF), en paper fotogràfic o en format digital (imatge .jpg, .png, .gif) si s'opta pel tràmit electrònic. 

   
  Per a una persona menor de 18 anys: 

  • Original o fotocòpia de DNI/NIE o NIE de l'adult responsable del menor. 
  • Original o fotocòpia de DNI/NIF o NIE en el cas de un menor estranger (si en té). 
  • Llibre de família o document que acrediti la tutoria legal. 
   Model d'autorització, en el qual consti la identificació completa del tutor o tutora legal del menor al que se li tramita la targeta i de la persona autoritzada.  
  • Original del DNI/NIF o NIE de la persona autoritzada. 
   Fotografia recent en color de 26 x 32 mm (amb les mateixes característiques que la del DNI/NIF), en paper fotogràfic o en format digital (imatge .jpg, .png, .gif) si s'opta pel tràmit electrònic. 
 • Quina documentació necessiten les persones en situació irregular per obtenir o renovar la targeta sanitària?

  Es tramitarà la targeta sanitària a les persones estrangeres que no tinguin la cobertura sanitària reconeguda per una altra via, aportant la següent documentació: 
   
  ADULTS 

  • Documentació identificadora (passaport, NIE o un altre document de caràcter identificador del país d'origen) 
  • Certificat de residència (certificat d'empadronament o justificant d'estar inscrit en el padró municipal d'habitants) Sempre ha de ser vigent, i no es considerarà vàlid el certificat d'empadronament per viatjar. 
  • Fotografia recent en color de 26 x 32 mm (amb les mateixes característiques que la del DNI/NIF), en paper fotogràfic o en format digital (imatge .jpg, .png, .gif). 
  • Declaracions jurades (el centre sanitari disposa del model per emplenar allà) signades pel sol·licitant. En cas de persones de la UE o amb conveni bilateral, el document de no exportabilitat del dret assistencial. 
    

  MENORS

  • La mateixa documentació que l'apartat anterior. 
  • Llibre de família. 
  • Declaracions jurades: s'ha d'identificar el menor en qüestió i la signatura «per ordre» (PO) del tutor legal (pares). 


   
  IMPORTANT: la validesa d'aquest registre és d’un any comptador des de la seva emissió. 
   
  RENOVACIÓ 
  S'actualitzarà el registre, prèvia revisió de la INEXISTÈNCIA del dret assistencial per una altra via, amb la documentació indicada en aquest apartat i actualitzada l'any en curs.  

 • Com puc conèixer el centre de salut que em toca per domicili de residència?

  En el cercador de centres sanitaris podeu localitzar el vostre centre.

 • Es pot revocar la targeta sanitària?

  Consignar-hi dades falses o fer-ne qualsevol ús enganyos o fraudulent implicarà que es revoqui.

  El personal sanitari exigirà als usuaris que presentin la targeta sanitària i, si hi detecta algun ús incorrecte, ho notificarà als òrgans competents.

 • Quina vigència té la nova targeta sanitària?

  Té una vigència de quatre anys.


Experiència i satisfacció amb la pàgina web del Servei de Salut de les Illes Balears

Amb la finalitat de millorar la vostra experiència com a usuari de la pàgina web d'Ibsalut, sol·licitem que empleneu aquest qüestionari. Emplenar-ho només us agafarà uns tres minuts. Les dades seran tractades de manera anònima i únicament per a aquest fi.