Substitució i renovació de la targeta sanitària

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Substitució i renovació de la targeta sanitària

 • Quan és necessari substituir o renovar la targeta sanitària?

  Quan la tingueu caducada o establiu de nou la residència a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

 • Què he de fer per substituir la targeta sanitària?

  Demanau cita telefonant als números:

  902 079 079

  971 43 70 79

  O presencialment al vostre centre de salut.

 • Com puc conèixer el centre de salut que em toca per domicili de residència?

  En el cercador de centres sanitaris podeu localitzar el vostre centre.

 • Quina documentació he de dur per substituir o renovar la targeta sanitària?

  Adults

  DNI o NIE*
  Fotografia recent en color de 26 x 32 mm (amb les mateixes característiques que la del DNI), bé sigui en paper fotogràfic o en format digital (imatge jpg).


  Infants

  • DNI o NIE
  • Llibre de família, passaport en el cas dels estrangers o document que acrediti la tutoria legal
  • Fotografia recent en color de 26 x 32 mm (amb les mateixes característiques que la del DNI), bé sigui en paper fotogràfic o en format digital (imatge jpg)


  NOTA: el NIE en format antic sempre ha d’anar acompanyat del passaport o un altre document identificatiu que tengui fotografia. En el cas d’estrangers en situació de residència irregular veure documentació específica.

 • Què obliga a renovar la targeta sanitària?

  Qualsevol d’aquests motius obliga a renovar la targeta sanitària:

  • Caducitat o renovació anticipada
  • Pèrdua, deteriorament o robatori
  • Actualització de les dades identificatives o d’assegurament
 • Com puc sol·licitar la renovació de la targeta?

  Heu d’acudir al vostre centre de salut i presentar la documentació següent a la Unitat d’Admissió:

  • El DNI/NIE
  • El certificat d’empadronament o el justificant d’estar inscrit/inscrita en el padró municipal d’habitants, en el cas que hagueu canviat de domicili, excepte als municipis següents:
   • Tots els municipis de Menorca
   • Palma
   • Municipis de Mallorca: Alaró, Algaida, Calvià, Consell, Lloret, Lloseta, Maria de la Salut, Ses Salines, Selva, Sineu i Valldemossa

  En aquest cas els centres de salut tenen accés per consultar el padró municipal d'habitants

  • La documentació que acrediti el tipus d’assegurança, si heu tengut canvis en aquest sentit
  • Un fotografia amb les mateixes mides i característiques que la del DNI


  Una vegada revisada tota la documentació, la Unitat d’Admissió us expedirà una targeta sanitària provisional.


  En el cas que vulgueu renovar la targeta d’una altra persona, a més de la documentació descrita anteriorment heu d’aportar també aquesta altra:

  Si té més de 18 anys:

  • Autorització en la qual constin el nom, els llinatges, el número del DNI/NIE i la signatura de la persona interessada i la de la persona autoritzada (els centres de salut disposen d’un model d’autorització genèric, però admeten qualsevol altre format)
  • Original o fotocòpia del DNI/NIE de la persona interessada
  • Original del DNI/NIE de la persona autoritzada

  Si té menys de 18 anys:

  • DNI/NIE de l’adult
  • DNI del menor, si en té, o bé NIE del menor en el cas dels estrangers
  • Llibre de família, passaport en el cas dels estrangers o document que acrediti la tutoria legal
 • Es pot revocar la targeta sanitària?

  Consignar-hi dades falses o fer-ne qualsevol ús enganyos o fraudulent implicarà que es revoqui.

  El personal sanitari exigirà als usuaris que presentin la targeta sanitària i, si hi detecta algun ús incorrecte, ho notificarà als òrgans competents.

 • Quina vigència té la nova targeta sanitària?

  Té una vigència de quatre anys.