Tramitació de la targeta sanitària

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Tramitació de la targeta sanitària

 • Quan és necessari obtenir o renovar la targeta sanitària?
  • Quan establiu de nou la residencia a la comunitat autònoma de les Illes Balears 
  • Caducitat o renovació anticipada 
  • Pèrdua, deteriorament o robatori 
  • Actualització de les dades identificatives  
 • Què he de fer per obtenir o renovar la targeta sanitària?

  Teniu tres opcions per realitzar aquest tràmit:

  • Telefònicament en els números següents:

  902 079 079

  971 437 079

  • O electrònicament a través de la Seu Electrònica. Per realitzar el tràmit online heu de disposar de contrassenya Cl@ve permanent. Una vegada efectuat el tràmit per part del Servei de Salut, rebreu una notificació a la vostra Carpeta Ciutadana indicant que podeu recollir la targeta nova en el vostre centre de salut.

 • Quina documentació es necessita per obtenir o renovar la targeta sanitària?

  Adults

  DNI o NIE*
  Fotografia recent en color de 26 x 32 mm (amb les mateixes característiques que la del DNI), bé sigui en paper fotogràfic o en format digital (imatge jpg).


  Infants

  • DNI o NIE
  • Llibre de família, passaport en el cas dels estrangers o document que acrediti la tutoria legal
  • Fotografia recent en color de 26 x 32 mm (amb les mateixes  característiques que la del DNI), bé sigui en paper fotogràfic o en format digital (imatge jpg)


  *NOTA: el NIE en format antic sempre ha d’anar acompanyat del passaport o un altre document identificatiu que tengui fotografia. En el cas d’estrangers en situació de residència irregular veure documentació específica.

  • El certificat d’empadronament o el justificant d’estar inscrit/inscrita en el padró municipal d’habitants, en el cas que hagueu canviat de domicili, excepte als municipis següents:

  Tots els municipis de Menorca 
   
  Municipis de Mallorca: Alaró, Algaida, Calvià, Consell, Lloret, Lloseta, Maria de la Salut, Palma, Ses Salines, Selva, Sineu i Valldemossa 

  En aquest cas els centres de salut tenen accés per consultar el padró municipal d'habitants. 

  Una vegada revisada tota la documentació, la Unitat d’Admissió us expedirà una targeta sanitària provisional.

  En el cas que vulgueu renovar la targeta d’una altra persona, a més de la documentació descrita anteriorment, heu d’aportar també aquesta altra:

  Si teniu més de 18 anys: 

  • Autorització en la qual constin el nom, els llinatges, el número del DNI/NIE i la signatura de la persona interessada i la de la persona autoritzada. Els centres de salut que disposen d'un model d'autorització genèric, però admeten qualsevol altre format.
  • Original o fotocòpia del DNI/NIE de la persona interessada 
  • Original del DNI/NIE de la persona autoritzada 

  Si teniu menys de 18 anys:

  • DNI/NIE de l’adult 
  • DNI del menor, si en té, o bé NIE del menor en el cas dels estrangers
  • Llibre de família, passaport en el cas dels estrangers o documents que acrediti al tutoria legal
 • Com puc conèixer el centre de salut que em toca per domicili de residència?

  En el cercador de centres sanitaris podeu localitzar el vostre centre.

 • Es pot revocar la targeta sanitària?

  Consignar-hi dades falses o fer-ne qualsevol ús enganyos o fraudulent implicarà que es revoqui.

  El personal sanitari exigirà als usuaris que presentin la targeta sanitària i, si hi detecta algun ús incorrecte, ho notificarà als òrgans competents.

 • Quina vigència té la nova targeta sanitària?

  Té una vigència de quatre anys.