Tramitació de la targeta sanitària

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Tramitació de la targeta sanitària

1. Quan és necessari obtenir o renovar la targeta sanitària?

2. Què cal fer per obtenir o renovar la targeta sanitària?

3. Quina documentació es necessita per obtenir o renovar la targeta sanitària?

4. Quina documentació es necessita per obtenir o renovar la targeta sanitària d’una altra persona?

5. Quina documentació necessiten les persones en situació irregular per obtenir o renovar la targeta sanitària?

6. Qué cal fer per renovar de la targeta sanitària?

7. Com puc saber el centre de salut que em toca segons el meu domicili?

8. Es pot revocar la targeta sanitària?

9. Quina vigència té la targeta sanitària?

 


 1. Quan és necessari obtenir o renovar la targeta sanitària?

  • Cada vegada que s’estableix la residència a les Illes Balears.
  • Quan caduqui.
  • En cas de pèrdua, deterioració o robatori.
  • Quan sigui necessari actualitzar les dades identificadores.

 

2. Què cal fer per obtenir o renovar la targeta sanitària?

Teniu dues opcions per fer aquest tràmit:

Presencialment en el seu vostre de salut. Heu de demanar cita per al personal d’admissió per mitjà d’INFOSALUT CONNECTA 971 220 000

Electrònicament, per mitjà de la Seu Electrònica. Una vegada efectuat el tràmit per part del Servei de Salut, rebreu una notificació en la vostra Carpeta Ciutadana, que us indicarà on recollir la targeta sanitària (centre de salut o unitat bàsica de salut). Aquest tràmit es pot fer amb el Certificat Digital i la Cl@ve permanent.

 

3. Quina documentació es necessita per obtenir o renovar la targeta sanitària?

Es necessita un document d’identificació i documentació oficial que acrediti la residència en l’habitatge.

 

IDENTIFICACIÓ D’ADULTS :

-DNI/NIF o NIE*

-Fotografia recent en color de 26 x 32 mm (amb les mateixes característiques que la del DNI/NIF), en paper fotogràfic o en format digital (imatge JPG, PNG, GIF) si s’opta pel tràmit electrònic.

 

IDENTIFICACIÓ DE MENORS:

-DNI/NIF o NIE*

-Llibre de família, passaport en el cas d’estrangers o document que n’acrediti la tutoria legal.

-Fotografia recent en color de 26x32 mm (amb les mateixes característiques que la del DNI/NIF), en paper fotogràfic o en format digital (imatge JPG, PNG, GIF) si s’opta pel tràmit electrònic.

 

*IMPORTANT: Els ciutadans estrangers d’algun país de la UE, juntament amb el NIE han de presentar el passaport o un altre document identificador que contengui fotografia. En el cas de persones estrangeres en situació de residència irregular, vegeu la documentació específica més endavant.

 

RESIDÈNCIA

El certificat d’empadronament o justificant d’estar inscrit/inscrita en el padró municipal d’habitants, si heu canviat de domicili; excepte en els municipis següents:

-MALLORCA: Alaró, Banyalbufar, Binissalem, Búger, Calvià, Deià, Escorca, Esporles, Estellencs, Felanitx, Fornalutx, Lloret de Vistalegre, Lloseta, Mancor, Manacor Maria de la Salut, Palma, Petra, Puigpunyent, sa Pobla, Sant Joan, Santa Eugènia, Santa Maria del Camí, Sencelles, Sineu i Valldemossa.

-MENORCA: Alaior, es Castell, Ciutadella, Ferreries, Maó, es Mercadal, Migjorn Gran, Sant Lluís.

-EIVISSA: Eivissa

En tots els casos, els centres de salut tenen accés a la consulta de padró municipal d’habitants. El certificat de residència sempre ha d’estar vigent, i no es considerarà vàlid el certificat d’empadronament per viatjar. 

Una vegada revisada la documentació, la Unitat d’Admissió expedirà la targeta sanitària.

 

4. Quina documentació es necessita per obtenir o renovar la targeta sanitària d’una altra persona?

Heu d’aportar la documentació següent, a més de la documentació descrita anteriorment:

 

ADULTS

-Autorització en la qual consti el nom i els llinatges, DNI/NIF o NIE i la signatura de la persona que autoritza i de la persona autoritzada. Els centres de salut disposen d’un model genèric, però s’admet qualsevol altre document.

-Original o fotocòpia del DNI/NIF o NIE de la persona que autoritza.

-Original del DNI/NIF o NIE de la persona autoritzada.

-Fotografia recent en color de 26 x 32 mm (amb les mateixes característiques que la del DNI/NIF), en paper fotogràfic o en format digital (imatge JPG, PNG, GIF) si s’opta pel tràmit electrònic.

 

MENORS

-Original o fotocòpia de DNI/NIF o NIE de l’adult responsable del menor.

-Original o fotocòpia de DNI/NIF o NIE en el cas d’un menor estranger (si en té).

-Llibre de família o document que acrediti la tutoria legal.

-Model d’autorització, en el qual consti la identificació completa del tutor o tutora legal del menor al que se li tramita la targeta i de la persona autoritzada. 

-Original del DNI/NIF o NIE de la persona autoritzada.

-Fotografia recent en color de 26 x 32 mm (amb les mateixes característiques que la del DNI/NIF), en paper fotogràfic o en format digital (imatge JPG, PNG, GIF).

 

5. Quina documentació necessiten les persones en situació irregular per obtenir o renovar la targeta sanitària?

Es tramitarà la targeta sanitària a les persones estrangeres que no tenguin la cobertura sanitària reconeguda per una altra via, aportant la documentació següent:

 

ADULTS

-Documentació identificadora (passaport, NIE o un altre document de caràcter identificador del país d’origen)

-Certificat de residència (certificat d’empadronament o justificant d’estar inscrit en el padró municipal d’habitants) Sempre ha d’estar vigent, i no es considerarà vàlid el certificat d’empadronament per viatjar.

-Fotografia recent en color de 26 x 32 mm (amb les mateixes característiques que la del DNI/NIF), en paper fotogràfic o en format digital (imatge JPG, PNG, GIF).

-Declaracions jurades (el centre sanitari disposa del model per emplenar) signades pel sol·licitant; en cas de persones de la UE o amb conveni bilateral, s’ha de presentar el document de no exportabilitat del dret assistencial.

 

MENORS

-La mateixa documentació que l’apartat anterior.

-Llibre de família.

-Declaracions jurades: s’ha d’identificar el menor en qüestió i la signatura «per ordre» (PO) del tutor legal (pares).

 

IMPORTANT: La validesa d’aquest registre és d’1 any comptador des de la seva emissió.

 

6. Qué cal fer per renovar la targeta sanitària?

S’actualitzarà el registre, una vegada revisada la inexistència del dret assistencial per una altra via, amb la documentació indicada en aquest apartat i actualitzada l’any en curs. La renovació de la targeta de persones en situació irregular sempre ha de ser presencial.

 

7. Com puc saber el centre de salut que em toca segons el meu domicili?

Podeu localitzar el vostre centre de salut en el cercador de centres sanitaris.

 

8. Es pot revocar la targeta sanitària?

Sí. Consignar dades falses o fer qualsevol ús enganyós o fraudulent implicarà la revocació de la targeta. Si es detecta algun ús incorrecte de la targeta sanitària, el personal del Servei de Salut el notificarà als òrgans competents.

 

9. Quina vigència té la targeta sanitària?

Té una vigència de quatre anys.