Sustitución y renovación de la tarjeta sanitaria

Servicio de Salud de las Islas Baleares

Sustitución y renovación de la tarjeta sanitaria

 • ¿Cuándo es necesario sustituir o renovar la tarjeta sanitaria?

  Qualsevol usuari que tengui la targeta caducada o fixi la residència de nou a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

 • Què s’ha de fer per substituir la targeta sanitària?

  Demanar cita telefonant al:

  902 079 079

  971 43 70 79

  O presencialment al vostre centre de salut.

 • Com puc conèixer el centre de salut que em toca per domicili de residència ?

  En el cercador de centres sanitaris podeu localitzar el vostre centre.

 • Quina documentació s’ha de dur per substituir o renovar la targeta sanitària?

  Adults

  DNI o NIE*
  Fotografia recent en color de 26 x 32 mm (amb les mateixes característiques que la del DNI), en paper o en format digital (imatge jpg.)


  Infants

  • DNI o NIE.
  • Llibre de família, passaport en el cas dels estrangers o document que acrediti la tutoria legal
  • Fotografia recent en color de 26 x 32 mm (amb les mateixes característiques que la del DNI), bé sigui en paper o en format digital (imatge jpg)


  NOTA: el NIE en format antic sempre ha d’anar acompanyat del passaport o d’un altre document identificatiu que tengui fotografia. En el cas d’estrangers en situació de residència irregular veure documentació específica.

 • Què obliga a renovar la targeta sanitària?

  Qualsevol d’aquests motius obliga a renovar la targeta sanitària:

  • Caducitat o renovació anticipada
  • Pèrdua, deteriorament o robatori
  • Actualització de les dades identificatives o d’assegurança
 • Com podeu sol·licitar la renovació de la targeta?

  Heu d’acudir al vostre centre de salut i presentar la documentació següent a la Unitat d’Admissió:

  • El DNI/NIE.
  • El certificat d’empadronament o el justificant d’estar inscrit/inscrita en el padró municipal d’habitants, en el cas que hàgiu canviat de domicili, excepte els municipis següents:
   • Tots els municipis de Menorca.
   • Palma.
   • Municipis de Mallorca: Alaró, Algaida, Calvià, Consell, Lloret, Lloseta, Maria de la Salut, ses Salines, Selva, Sineu i Valldemossa.

  En aquest cas els centres de salut tenen accés per consultar el padró municipal d'habitants.

  • La documentació que acrediti el tipus d’assegurança, si heu tengut canvis en aquest sentit.
  • Un fotografia amb les mateixes mides i característiques que la del DNI.


  Una vegada revisada tota la documentació, la Unitat d’Admissió us expedirà una targeta sanitària provisional.


  En el cas que vulgueu renovar la targeta d’una altra persona, a més de la documentació descrita anteriorment, heu d’aportar també aquesta altra:

  Si teniu més de 18 anys:

  • Autorització en la qual constin el nom, els llinatges, el número del DNI/NIE i la signatura de la persona interessada i la de la persona autoritzada.
  • Els centres de salut disposen d’un model d’autorització genèric, però admeten qualsevol altre format.
  • Original o fotocòpia del DNI/NIE de la persona interessada.
  • Original del DNI/NIE de la persona autoritzada.

  Si teniu menys de 18 anys:

  • DNI/NIE de l’adult.
  • DNI del menor, si en té, o NIE del menor en el cas dels estrangers.
  • Llibre de família, passaport en el cas dels estrangers o document que acrediti la tutoria legal.
 • Es pot revocar la targeta sanitària?

  Consignar-hi dades falses o fer-ne qualsevol ús enganyós o fraudulent implicarà que es revoqui.

  El personal sanitari exigirà als usuaris que presentin la targeta sanitària i, si se'n detecta algun ús incorrecte, ho notificarà als òrgans competents.

 • Quina vigència té la nova targeta sanitària?

  Té una vigència de quatre anys.