Recepta electrònica

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Recepta Electrònica (RELE)

Recepta Electrònica (RELE) és el servei de prescripció i dispensació electrònica utilitzat pel Servei de Salut de les Illes Balears des de l'any 2006.

RELE permet la prescripció dels medicaments i dels productes sanitaris finançats pel sistema sanitari públic, així com la seva dispensació a les farmàcies de les Illes Balears o de la resta del país o en els serveis de farmàcia hospitalaris del Servei de Salut, en el cas de medicaments de dispensació hospitalària. Tot això de forma fàcil, ràpida i segura.

En rebre assistència sanitària a qualsevol centre del Servei de Salut, el metge podrà accedir de manera informatitzada a les dades del vostre historial mèdic, actualitzar la medicació i informar-vos sobre els tractaments prescrits i la importància de prendre els medicaments segons la dosi, l’horari i la durada indicada. En acudir a la farmàcia, presentant la targeta sanitària individual el farmacèutic sabrà quins medicaments us ha de dispensar i a més, us recordarà com prendre’ls correctament.

Si preneu medicaments de manera contínua, podeu acudir a la farmàcia quan s'acabin; és a dir, no fa falta que torneu al metge, perquè podeu recollir els medicaments que necessiteu i quan els necessiteu fins a la data en què el metge ho hagi indicat.

Experiència i satisfacció amb la pàgina web del Servei de Salut de les Illes Balears

Amb la finalitat de millorar la vostra experiència com a usuari de la pàgina web d'Ibsalut, sol·licitem que empleneu aquest qüestionari. Emplenar-ho només us agafarà uns tres minuts. Les dades seran tractades de manera anònima i únicament per a aquest fi.