Notícies

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

El Servei de Salut i l’Institut Català d’Oncologia

El Servei de Salut i l’Institut Català d’Oncologia es reuneixen per col·laborar amb el Programa de Càncer Hereditari

El Servei de Salut de les Illes Balears i l’Institut Català d’Oncologia (ICO) s’han reunit per començar a establir les línies estratègiques de cooperació en el Programa de Càncer Hereditari, fruit del conveni que varen subscriure.

A la reunió han assistit el director general i la directora assistencial del Servei de Salut, Juli Fuster i Eugenia Carandell, respectivament, i la directora general de l’ICO, Candela Calle.

 

L’objectiu d’aquesta col·laboració entre el Servei de Salut i l’ICO és cooperar en les àrees de genètica clínica i molecular del càncer, específicament en la coordinació assistencial i del diagnòstic genètic del càncer hereditari. L’acord —subscrit per Juli Fuster i Candela Calle en representació dels organismes respectius— té una vigència de quatre anys, prorrogable fins a un màxim de vuit.

 

Del Servei de Salut depèn la Unitat de Genètica i Genòmica de les Illes Balears (GENIB) com a estructura de suport amb relació als estudis de la informació genètica i del genoma. En virtut d’aquest conveni de col·laboració, l’ICO es compromet a donar-hi suport assistencial per mitjà de les accions següents:

  • Impartir formació continuada en l’àmbit de la genètica clínica i donar assessorament genètic a càrrec de la Unitat de Consell Genètic.
  • Impartir formació continuada en l’àmbit de laboratori a càrrec de la Unitat de Diagnòstic Molecular (diagnòstic amb predisposició genètica al càncer).
  • Compartir informació per mitjà de la base de dades de l’ICO, cosa que permetrà donar uniformitat a la classificació de les variants identificades.
  • Presentar casos de manera periòdica.

 

Aquesta col·laboració permetrà als professionals de la GENIB participar activament en sessions clíniques i formatives del Programa de Càncer Hereditari.

 

Aquest programa de l’ICO treballa la millora de l’atenció clínica de les persones que tenen una predisposició hereditària a desenvolupar càncer; consisteix a identificar i estudiar genèticament persones que presenten un risc alt de patir  càncer i també els seus familiars amb la finalitat de personalitzar el risc de cadascú i establir les mesures de seguiment i atenció clínica correctes. D’aquesta manera es contribueix a disminuir l’impacte del càncer.

 

L’ICO és un centre de referència que té com a objectius prestar serveis assistencials, de recerca i de docència relacionats amb l’àmbit de l’oncologia i desplegar activitats vinculades a l’epidemiologia

invalid quix collection shortcode!