Notícies

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

El Servei de Salut de les Illes Balears ha incrementat el pressupost destinat a atenció primària en 51 milions d’euros des de l’any 2014

El Servei de Salut de les Illes Balears ha incrementat el pressupost destinat a atenció primària en 51 milions d’euros des de l’any 2014 fins a l’any 2018.

Això representa un increment del 14 % els darrers 4 anys fins a assolir els 363 milions d’euros destinats a l’atenció primària.

Aquest esforç econòmic representa una aposta clara per l’atenció primària, porta d’entrada de la ciutadania a la sanitat, més propera, millor equipada tecnològicament i amb unes infraestructures adequades a les necessitats actuals. La subdirectora mèdica del Servei de Salut, Rosa Duro, assegura que està demostrat que els països orientats a l’assistència primària, que centren l’atenció en les persones i les seves necessitats, aconsegueixen millorar la salut de la seva població amb un cost menor.

Seguint aquest principis, el Servei de Salut ha incrementat cada any el pressupost d’atenció primària dins el pressupost total del Servei de Salut, i arriba a suposar el 24 % del pressupost de 1.550 milions d’euros de 2018.

Aquest increment pressupostari s’ha reflectit en la contractació de més professionals i millores contractuals de l’equip actual.

S’ha passat de 142,2 milions d’euros invertits en personal el 2014 a 171,8 milions el 2018. La plantilla d’atenció primària s’ha incrementat des de 2015 en un total de 250 professionals (sanitaris i no sanitaris) en totes les illes.

 

L’altra gran inversió que s’ha dut a terme els darrers anys ha estat en tecnologia i infraestructures.

D’una banda s’ha apostat per una amplia renovació tecnològica dels centres de salut, instal·lant entre d’altres un ecògraf a cada centre i formant més de 120 professionals en el seu ús clínic. A més s’han instal·lat retinògrafs, monitors ambulatoris de pressió arterial, espiròmetres, dopplers i desfibril·ladors. Aquesta inversió tecnològica s’emmarca dins l’estratègia del Servei de Salut de millorar la capacitat resolutiva d’Atenció Primària.

 

L’altra gran inversió s’ha centrat a renovar infraestructures per millorar el confort de professionals i pacients i adequar-les a les dimensions necessàries. Així, s’ha projectat construir nous centres de salut i unitats bàsiques: CS Bons Aires (Palma), CS Can Misses (Eivissa), CS Nuredduna (Artà), CS Pollença, CS Santa Ponça, UBS Cala Millor, UBS Calonge, UBS Montuïri,  UBS Consell, CS Trencadors (Marina de Llucmajor), UBS Santa Margalida, CS Son Ferriol i CS Sant Joan.

 

Twitter en directe