Notícies

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

239.216 persones de les Illes Balears han renovat la targeta sanitària de franc

Amb aquesta mesura, que es va instaurar fa un any, els usuaris han deixat de pagar 2.016.633 €

L’anterior executiu del PP obligava a pagar 8,43 € per emetre la targeta sanitària

Entre el 4 de gener de 2016 i el 3 de gener de 2017, 239.216 usuaris de la sanitat pública de les Illes Balears han renovat la seva targeta sanitària de franc. El Govern actual va eliminar el gener de l’any passat el copagament que obligava els usuaris a pagar 8,43 € per renovar la targeta sanitària. L’eliminació del copagament, una mesura que va posar en marxa el Govern actual per mitjà de la Llei de pressuposts de la Comunitat Autònoma per a l’any 2016, ha suposat fins ara un estalvi per a la població de 2.016.633 €.

Imatge

A Mallorca han renovat la targeta sanitària 182.519 persones; 21.414 a Menorca,   33.150 a Eivissa i 2.133 a Formentera. La targeta sanitària individual permet accedir als serveis sanitaris que ofereix la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut i a les prestacions addicionals que garanteix el sistema sanitari públic de les Illes Balears.

Tramitació de la targeta

Per iniciar el tràmit de renovació de la targeta sanitària es pot fer inscrivint-se al centre de salut respectiu. A més, tota la informació sobre els tràmits per renovar la targeta sanitària es pot consultar en el web del Servei de Salut (www.ibsalut.es).  Els motius que obliguen a renovar la targeta sanitària són la caducitat o la renovació anticipada; la pèrdua, el deteriorament o el robatori del document i l’actualització de les dades. Per tramitar la renovació, l’usuari ha d’acudir al seu centre de salut i aportar el DNI o el NIE i una fotografia de la cara recent i en color amb el mateix format i les característiques que la del DNI: la persona ha d’aparèixer-hi de front, amb el cap totalment descobert i sense ulleres de vidres foscs ni qualsevol peça de roba que pugui dificultar-ne la identificació, i el fons ha de ser clar i uniforme. La mida ha de ser de 32 x 26 mm.

Gràcies al fet que la targeta sanitària inclou una fotografia que permet identificar-ne el titular, es pot accedir de manera segura al seu historial clínic. A més, afavoreix l’ús racional, eficient i individualitzat dels recursos sanitaris als quals dóna accés, facilita la localització dels pacients en els sistemes d’informació  i evita l’ús fraudulent de la targeta sanitària. En la targeta també es consignen el número del document d’identitat, el codi d’identificació personal del Sistema Nacional de Salut i el codi d’identificació personal autonòmic.

Twitter en directe