Relació de convenis

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Relació de convenis i acords del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT)

L'article 21 de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears, estableix que els òrgans de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears durant els primers vint dies dels mesos de gener, maig i setembre de cada any una relació dels convenis de col·laboració subscrits en el quadrimestre anterior, tant si són amb una altra administració pública com amb una entitat privada.

El Servei de Salut de les Illes Balears publica la relació de convenis de col·laboració subscrits durant l'exercici pressupostari vigent i l'immediatament anterior, organitzats per anys.

Total Files Count :
Total Size :
Filename Date
explore subfolder image Convenis de col·laboració 2020
An Adobe Acrobat file 2020 3r Quadrimestre 04-02-2021
An Adobe Acrobat file 2020 2n Quadrimestre 08-10-2020
An Adobe Acrobat file 2020 1r Quadrimestre 25-05-2020
explore subfolder image Convenis de col·laboració 2019
An Adobe Acrobat file 2019 3r Quadrimestre 27-01-2020
An Adobe Acrobat file 2019 2n Quadrimestre 30-09-2019
An Adobe Acrobat file 2019 1r Quadrimestre 06-06-2019
explore subfolder image Convenis de col·laboració 2018
An Adobe Acrobat file 2018_3_quadrimestre 22-01-2019
An Adobe Acrobat file 2018_2_quadrimestre 12-09-2018
An Adobe Acrobat file 2018_1_quadrimestre 07-05-2018
explore subfolder image Convenis de col·laboració 2017
An Adobe Acrobat file 2017_3_quadrimestre 09-02-2018
An Adobe Acrobat file 2017_1_i_2_quadrimestre 23-10-2017
explore subfolder image Convenis de col·laboració 2016
An Adobe Acrobat file 2016_3 quadrimestre 23-01-2017
An Adobe Acrobat file 2016_2_quadrimestre 27-09-2016
An Adobe Acrobat file 2016_1_quadrimestre 19-05-2016
explore subfolder image Convenis de col·laboració 2015
An Adobe Acrobat file 2015_3_quadrimestre_complementaria 19-05-2016
An Adobe Acrobat file 2015_2_quadrimestre_complementaria 15-01-2016
An Adobe Acrobat file 2015_3_quadrimestre 15-01-2016
An Adobe Acrobat file 2015_2_quadrimestre 02-09-2015
An Adobe Acrobat file 2015_1_quadrimestre 11-05-2015
explore subfolder image Convenis de col·laboració 2014
An Adobe Acrobat file 2014_3_quadrimestre_complementaria 11-05-2015
An Adobe Acrobat file 2014_3_ quadrimestre 21-01-2015
An Adobe Acrobat file 2014_2_quadrimestre_complementaria 21-01-2015
An Adobe Acrobat file 2014_2_quadrimestre 23-10-2014
An Adobe Acrobat file 2014_1_quadrimestre_complementaria 23-10-2014
An Adobe Acrobat file 2014_1_quadrimestre 19-09-2014
explore subfolder image Convenis de col·laboració 2013
An Adobe Acrobat file 2013_1_quatrimestre_complementaria 19-09-2014
An Adobe Acrobat file 2013_3_quadrimestre_complementaria 19-09-2014
An Adobe Acrobat file 2013_3_quadrimestre 19-09-2014
An Adobe Acrobat file 2013_2_quadrimestre_complementaria 19-09-2014
An Adobe Acrobat file 2013_2_quadrimestre 19-09-2014
An Adobe Acrobat file 2013_1_quadrimestre 19-09-2014