Relació de convenis

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Relació de convenis i acords del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT)

L'article 21 de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears, estableix que els òrgans de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears durant els primers vint dies dels mesos de gener, maig i setembre de cada any una relació dels convenis de col·laboració subscrits en el quadrimestre anterior, tant si són amb una altra administració pública com amb una entitat privada.

El Servei de Salut de les Illes Balears publica la relació de convenis de col·laboració subscrits durant l'exercici pressupostari vigent i l'immediatament anterior, organitzats per anys.

Total Files Count :
Total Size :
FilenameDate
explore subfolder image Convenis de col·laboració 2021
An Adobe Acrobat file 2021 3er Quadrimestre11-02-2022
An Adobe Acrobat file 2021 2n Quadrimestre30-09-2021
An Adobe Acrobat file 2021 2n Quadrimestre Hospital de Manacor30-09-2021
An Adobe Acrobat file 2021 1er Quadrimestre Hospital de Manacor22-06-2021
An Adobe Acrobat file 2021 1er Quadrimestre04-05-2021
explore subfolder image Convenis de col·laboració 2020
An Adobe Acrobat file 2020 3r Quadrimestre04-02-2021
An Adobe Acrobat file 2020 2n Quadrimestre08-10-2020
An Adobe Acrobat file 2020 1r Quadrimestre25-05-2020
explore subfolder image Convenis de col·laboració 2019
An Adobe Acrobat file 2019 3r Quadrimestre27-01-2020
An Adobe Acrobat file 2019 2n Quadrimestre30-09-2019
An Adobe Acrobat file 2019 1r Quadrimestre06-06-2019
explore subfolder image Convenis de col·laboració 2018
An Adobe Acrobat file 2018_3_quadrimestre22-01-2019
An Adobe Acrobat file 2018_2_quadrimestre12-09-2018
An Adobe Acrobat file 2018_1_quadrimestre07-05-2018
explore subfolder image Convenis de col·laboració 2017
An Adobe Acrobat file 2017_3_quadrimestre09-02-2018
An Adobe Acrobat file 2017_1_i_2_quadrimestre23-10-2017
explore subfolder image Convenis de col·laboració 2016
An Adobe Acrobat file 2016_3 quadrimestre23-01-2017
An Adobe Acrobat file 2016_2_quadrimestre27-09-2016
An Adobe Acrobat file 2016_1_quadrimestre19-05-2016
explore subfolder image Convenis de col·laboració 2015
An Adobe Acrobat file 2015_3_quadrimestre_complementaria19-05-2016
An Adobe Acrobat file 2015_2_quadrimestre_complementaria15-01-2016
An Adobe Acrobat file 2015_3_quadrimestre 15-01-2016
An Adobe Acrobat file 2015_2_quadrimestre02-09-2015
An Adobe Acrobat file 2015_1_quadrimestre11-05-2015
explore subfolder image Convenis de col·laboració 2014
An Adobe Acrobat file 2014_3_quadrimestre_complementaria11-05-2015
An Adobe Acrobat file 2014_2_quadrimestre_complementaria21-01-2015
An Adobe Acrobat file 2014_3_ quadrimestre21-01-2015
An Adobe Acrobat file 2014_2_quadrimestre23-10-2014
An Adobe Acrobat file 2014_1_quadrimestre_complementaria23-10-2014
An Adobe Acrobat file 2014_1_quadrimestre19-09-2014
explore subfolder image Convenis de col·laboració 2013
An Adobe Acrobat file 2013_2_quadrimestre_complementaria19-09-2014
An Adobe Acrobat file 2013_2_quadrimestre19-09-2014
An Adobe Acrobat file 2013_1_quatrimestre_complementaria19-09-2014
An Adobe Acrobat file 2013_3_quadrimestre19-09-2014
An Adobe Acrobat file 2013_3_quadrimestre_complementaria19-09-2014
An Adobe Acrobat file 2013_1_quadrimestre19-09-2014