CS de Vila

Equip directiu

Director/a de ZBS : Sonia Lacosta Ronco
Responsable infermeria d'EAP : Ámparo Pérez Nogueron
Cap d'equip d'Admissió d'EAP : Alfonso Lillo Beltrán

Hospital del sector

Dades de contacte

DIRECCIÓ: Avinguda Vuit d'agost 30- 07800
07800-Eivissa


TELÈFONS DEL CENTRE: 971 195 140

Fax: 971 318 374

Veure mapa de localització de: CS de Vila

HORARI

Dilluns a dijous de 8.00 a 17.30
Divendres de 8.00 a 15.00
Resta d'horaris: SUAP Vila

ANALÍTIQUES

Dilluns a divendres de 8.00 a 9.00

Targeta Sanitària Individual (TSI) 2019

<14 anys 10.08 %
2.249

14-64 anys 77.23 %
17.225

>64 anys 12.68 %
2.829

Total: 22.303


UBS de Puig de'n Valls


UBS de Jesús

Cartera de Servicios

 • Programa d'atenció a la dona embarassada i climateri.
 • MAPA.
 • Consulta d'infermeria.
 • Activitats preventives i promoció de la salut: vacunacions als nins (centre i escoles), vacunació antigripal, antitetànica i contra l'hepatitis B.
 • Traumatologia.
 • Unitat d'atenció administrativa: informació i atenció a l'usuari; citació a consultes mèdiques, d'infermeria, comare i especialistes; visat de receptes; targeta sanitària, etc.
 • Consulta de medicina de família.
 • Control d'anticoagulació oral (SINTROM).
 • Programes d'atenció a les malalties cróniques: hipertensió, diabetis, hiperlipèmies, obesitat, malalties respiratàries, etc.
 • Doppler.
 • Citologia.
 • Espirometries.
 • Dermatologia.
 • Educació grupal: grup d'intervenció avançada de deshabituació tabàquica, grup d'educació per a la salut, grup d'educació per a diabètics, consulta jove, etc.
 • Extracció de sang i recollida d'altres mostres per analítiques