CS de Son Rutlan - Aragó

Equip directiu

Director/a de ZBS : María Prado García Servera
Responsable infermeria d'EAP : Apolonia Victoria Pascual Reus
Cap d'equip d'Admissió d'EAP : Pedro Escalas Fiol

Dades de contacte

DIRECCIÓ: C/ Cala Figuera 12
07009-Palma


TELÈFONS DEL CENTRE: 971 220 000

Fax: 971 706 901

Veure mapa de localització de: CS de Son Rutlan - Aragó

HORARI

De dilluns a dijous de 8.00 a 20.00 i divendres de 8.00 a 15.00

ANALÍTIQUES

De dilluns a divendres de 8.00 a 8.30

Targeta Sanitària Individual (TSI) 2023

<14 anys 13.17 %
2.016

14-64 anys 71.91 %
11.003

>64 anys 14.92 %
2.283

Total: 15.302

Cartera de Servicios

 • Atenció a la dona: planificació familiar, diagnóstic i seguiment de l'embaràs, diagnóstic precoç del càncer de cèrvix i endometri, atenció al climateri, etc.
 • Cirurgia menor.
 • Educació grupal: grup d'intervenció avançada de deshabituació tabàquica, etc.
 • Programa d'atenció domiciliària
 • Activitats preventives i promoció de la salut: vacunacions als nins (centre i escoles), vacunació antigripal, antitetànica i contra l'hepatitis B.
 • Unitat d'atenció administrativa: informació i atenció a l'usuari; citació a consultes mèdiques, d'infermeria, comare i especialistes; visat de receptes; targeta sanitària, etc.
 • Consulta de medicina de família.
 • Atenció urgent en el centre i al domicili.
 • Control d'anticoagulació oral (SINTROM).
 • Programes d'atenció a les malalties cróniques: hipertensió, diabetis, hiperlipèmies, obesitat, malalties respiratàries, etc.
 • Unitat d'Odontologia i Salut bucodental.
 • Consulta d'infermeria (adults i pediatria).
 • Consulta de pediatria i atenció al nin.
 • Doppler.
 • Intervenció comunitària.
 • Espirometries.
 • Extracció de sang i recollida d'altres mostres per analítiques