CS de Sineu - Es Plà

Equip directiu

Coordinador de centres : Antonio Gutiérrez Fernández
Coordinador d'infermeria : Francisca Serra Sansó
Coordinador d'administració : Jerònia Sureda Alzamora

Hospital del sector

Dades de contacte

DIRECCIÓ: C/ Bernadí Font 1
07510-Sineu


TELÈFONS DEL CENTRE: 971 220 000

Fax: 971 855 029

Veure mapa de localització de: CS de Sineu - Es Plà

HORARI

De dilluns a dijous de 8.00 a 20.00
Divendres de 8.00 a 15.00
Disabtes i diumenges de 08:00 a 08:00

ANALÍTIQUES

Dimecres i divendres de 8.00 a 8.30

Targeta Sanitària Individual (TSI) 2019

<14 anys 16.58 %
1.745

14-64 anys 63.85 %
6.720

>64 anys 19.56 %
2.059

Total: 10.524


UBS de Costitx


UBS de Lloret de Vistalegre


UBS de Llubí


UBS de Maria de Salut

Cartera de Servicios

 • Atenció a la dona: planificació familiar, diagnóstic i seguiment de l'embaràs, diagnóstic precoç del càncer de cèrvix i endometri, atenció al climateri, etc.
 • Cirurgia menor.
 • Educació grupal: grup d'intervenció avançada de deshabituació tabàquica, etc.
 • Programa d'atenció domiciliària
 • Activitats preventives i promoció de la salut: vacunacions als nins (centre i escoles), vacunació antigripal, antitetànica i contra l'hepatitis B.
 • Unitat d'atenció administrativa: informació i atenció a l'usuari; citació a consultes mèdiques, d'infermeria, comare i especialistes; visat de receptes; targeta sanitària, etc.
 • Consulta de medicina de família.
 • Programes d'atenció a les malalties cróniques: hipertensió, diabetis, hiperlipèmies, obesitat, malalties respiratàries, etc.
 • Centre docent de residents de comares i pregrau d'infermeria.
 • Consulta d'infermeria (adults i pediatria).
 • Consulta de pediatria i atenció al nin.
 • Extracció de sang i recollida d'altres mostres per analítiques

Experiència i satisfacció amb la pàgina web del Servei de Salut de les Illes Balears

Amb la finalitat de millorar la vostra experiència com a usuari de la pàgina web d'Ibsalut, sol·licitem que empleneu aquest qüestionari. Emplenar-ho només us agafarà uns tres minuts. Les dades seran tractades de manera anònima i únicament per a aquest fi.