CS de Rafal Nou

Equip directiu

Director/a de ZBS : Joana M. Fernández Quetglas
Responsable infermeria d'EAP : Asunción Forteza Serra
Cap d'equip d'Admissió d'EAP : Antonio Martorell Mesquida

Dades de contacte

DIRECCIÓ: C/ de Mestre Perosi 13
07008-Palma


TELÈFONS DEL CENTRE: 971 220 000

Fax: 971 478 309

Veure mapa de localització de: CS de Rafal Nou

HORARI

De dilluns a dijous de 8.00 a 20.00 i divendres de 8.00 a 15.00

ANALÍTIQUES

De dilluns a divendres de 8.00 a 8.30

Targeta Sanitària Individual (TSI) 2023

<14 anys 14.10 %
2.756

14-64 anys 71.53 %
13.983

>64 anys 14.37 %
2.810

Total: 19.549

Cartera de Servicios

 • Unitat de treball social.
 • Atenció a la dona: planificació familiar, diagnóstic i seguiment de l'embaràs, diagnóstic precoç del càncer de cèrvix i endometri, atenció al climateri, etc.
 • Programa d'atenció domiciliària
 • Activitats preventives i promoció de la salut: vacunacions als nins (centre i escoles), vacunació antigripal, antitetànica i contra l'hepatitis B.
 • Unitat d'atenció administrativa: informació i atenció a l'usuari; citació a consultes mèdiques, d'infermeria, comare i especialistes; visat de receptes; targeta sanitària, etc.
 • Consulta de medicina de família.
 • Programes d'atenció a les malalties cróniques: hipertensió, diabetis, hiperlipèmies, obesitat, malalties respiratàries, etc.
 • Atenció a l'ancià
 • Consulta d'infermeria (adults i pediatria).
 • Consulta de pediatria i atenció al nin.
 • Espirometries.
 • Educació grupal: grup d'intervenció avançada de deshabituació tabàquica, grup d'educació per a la salut, grup d'educació per a diabètics, consulta jove, etc.
 • Extracció de sang i recollida d'altres mostres per analítiques