CS de Felanitx

Equip directiu

Director/a de ZBS : María Teresa Rigo Rullán
Responsable infermeria d'EAP : Joana Valens Servera
Cap d'equip d'Admissió d'EAP : Maria Gomila Tauler

Hospital del sector

Dades de contacte

DIRECCIÓ: Avinguda Argentina 40
07200-Felanitx


TELÈFONS DEL CENTRE: 971 220 000

Fax: 971 827 059

Veure mapa de localització de: CS de Felanitx

HORARI

De dilluns a dijous de 8.00 a 20.00. Divendres de 8.00 a 15.00

ANALÍTIQUES

Dilluns a divendres de 8.00 a 8.30

Targeta Sanitària Individual (TSI) 2023

<14 anys 14.45 %
2.766

14-64 anys 67.06 %
12.834

>64 anys 18.49 %
3.539

Total: 19.139


UBS de Cas Concos


UBS de S'Horta


UBS de Porto Colom

Cartera de Servicios

 • Atenció a la dona: planificació familiar, diagnóstic i seguiment de l'embaràs, diagnóstic precoç del càncer de cèrvix i endometri, atenció al climateri, etc.
 • Programa d'atenció domiciliària
 • Activitats preventives i promoció de la salut: vacunacions als nins (centre i escoles), vacunació antigripal, antitetànica i contra l'hepatitis B.
 • Unitat d'atenció administrativa: informació i atenció a l'usuari; citació a consultes mèdiques, d'infermeria, comare i especialistes; visat de receptes; targeta sanitària, etc.
 • Consulta de medicina de família.
 • Control d'anticoagulació oral (SINTROM).
 • Dispensació de METADONA.
 • Programes d'atenció a les malalties cróniques: hipertensió, diabetis, hiperlipèmies, obesitat, malalties respiratàries, etc.
 • Unitat d'Odontologia i Salut bucodental.
 • Consulta d'infermeria (adults i pediatria).
 • Consulta de pediatria i atenció al nin.
 • Centre docent de residents de comares i pregrau d'infermeria i fisioteràpia.
 • Educació grupal: grup d'intervenció avançada de deshabituació tabàquica, grup d'educació per a la salut, grup d'educació per a diabètics, consulta jove, etc.
 • Extracció de sang i recollida d'altres mostres per analítiques