CS de Esporles - Tramuntana

Equip directiu

Coordinador de centres : Miquel Àngel Vicente Hernández
Coordinador d'infermeria : Aina Porcel Barea
Coordinador d'administració : Inés Expósito Expósito

Dades de contacte

DIRECCIÓ: C/ Quarter 24
07190-Esporles


TELÈFONS DEL CENTRE: 971 611122

Fax: 971 619 237

Veure mapa de localització de: CS de Esporles - Tramuntana

HORARI

De dilluns a dijous de 8:00 a 20:00 i divendres de 8:00 a 15:00

ANALÍTIQUES

Dimarts i dijous de 8:00 a 8:30

Targeta Sanitària Individual (TSI) 2019

<14 anys 14.71 %
1.141

14-64 anys 67.82 %
5.259

>64 anys 17.46 %
1.354

Total: 7.754


UBS de Estellencs


UBS de Banyalbufar


UBS de Valldemossa

Cartera de Servicios

 • Atenció a la dona: planificació familiar, diagnóstic i seguiment de l'embaràs, diagnóstic precoç del càncer de cèrvix i endometri, atenció al climateri, etc.
 • Cirurgia menor.
 • Programa d'atenció domiciliària
 • Activitats preventives i promoció de la salut: vacunacions als nins (centre i escoles), vacunació antigripal, antitetànica i contra l'hepatitis B.
 • Unitat d'atenció administrativa: informació i atenció a l'usuari; citació a consultes mèdiques, d'infermeria, comare i especialistes; visat de receptes; targeta sanitària, etc.
 • Consulta de medicina de família.
 • Control d'anticoagulació oral (SINTROM).
 • Programes d'atenció a les malalties cróniques: hipertensió, diabetis, hiperlipèmies, obesitat, malalties respiratàries, etc.
 • Consulta d'infermeria (adults i pediatria).
 • Consulta de pediatria i atenció al nin.
 • Doppler.
 • Espirometries.
 • Educació grupal: grup d'intervenció avançada de deshabituació tabàquica, grup d'educació per a la salut, grup d'educació per a diabètics, consulta jove, etc.
 • Centre docent de pregrau d'infermeria.
 • Extracció de sang i recollida d'altres mostres per analítiques