CS de Escola Graduada

Equip directiu

Coordinador de centres : Andrea Codoñer Muñoz
Coordinador d'infermeria : Beatriz Sánchez Folgueiras
Coordinador d'administració : Francisca Calafell Tomás

Dades de contacte

DIRECCIÓ: C/ de Socors 36-38
07002-Palma


TELÈFONS DEL CENTRE: 971 220 000

Fax: 971 717 049

Veure mapa de localització de: CS de Escola Graduada

HORARI

De dilluns a dijous de 8.00 a 20.00 i divendres de 8.00 a 15.00
PAC: Resta d'hores

ANALÍTIQUES

De dilluns a divendres de 8.00 a 8.30

Targeta Sanitària Individual (TSI) 2019

<14 anys 12.81 %
3.185

14-64 anys 72.69 %
18.071

>64 anys 14.50 %
3.604

Total: 24.860

Cartera de Servicios

 • Atenció a la dona: planificació familiar, diagnóstic i seguiment de l'embaràs, diagnóstic precoç del càncer de cèrvix i endometri, atenció al climateri, etc.
 • Cirurgia menor.
 • Programa d'atenció domiciliària
 • Activitats preventives i promoció de la salut: vacunacions als nins (centre i escoles), vacunació antigripal, antitetànica i contra l'hepatitis B.
 • Unitat d'atenció administrativa: informació i atenció a l'usuari; citació a consultes mèdiques, d'infermeria, comare i especialistes; visat de receptes; targeta sanitària, etc.
 • Consulta de medicina de família.
 • Control d'anticoagulació oral (SINTROM).
 • Espirometria, MAPA, doppler extremitats.
 • Programes d'atenció a les malalties cróniques: hipertensió, diabetis, hiperlipèmies, obesitat, malalties respiratàries, etc.
 • Centre docent de residents de comares i pregrau d'infermeria.
 • Consulta d'infermeria (adults i pediatria).
 • Consulta de pediatria i atenció al nin.
 • Extracció de sang i recollida d'altres mostres per analítiques
 • Activitats comunitàries: Càritas, Casal Petit, Associacions de veïnats.
 • Centre docent de Medicina Familiar i Comunitària i altres especialitats.
 • Educació grupal: grup d'intervenció avançada de deshabituació tabàquica, consulta jove, taller TAO.

Experiència i satisfacció amb la pàgina web del Servei de Salut de les Illes Balears

Amb la finalitat de millorar la vostra experiència com a usuari de la pàgina web d'Ibsalut, sol·licitem que empleneu aquest qüestionari. Emplenar-ho només us agafarà uns tres minuts. Les dades seran tractades de manera anònima i únicament per a aquest fi.