CS de Escola Graduada

Equip directiu

Director/a de ZBS : Andrea Codoñer Muñoz
Responsable infermeria d'EAP : Beatriz Sánchez Folgueiras
Cap d'equip d'Admissió d'EAP : Francisca Calafell Tomás

Dades de contacte

DIRECCIÓ: C/ de Socors 36-38
07002-Palma


TELÈFONS DEL CENTRE: 971 220 000

Fax: 971 717 049

Veure mapa de localització de: CS de Escola Graduada

HORARI

Dilluns a dijous de 08:00h a 20:00h.
Divendres de 08.00h a 15.00h.
SUAP: Resta d'hores.

ANALÍTIQUES

Dilluns a divendres de 08.00h a 09.00h.

Targeta Sanitària Individual (TSI) 2023

<14 anys 10.61 %
2.930

14-64 anys 74.88 %
20.685

>64 anys 14.52 %
4.010

Total: 27.625

Cartera de Servicios

 • Atenció a la dona: planificació familiar, diagnóstic i seguiment de l'embaràs, diagnóstic precoç del càncer de cèrvix i endometri, atenció al climateri, etc.
 • Cirurgia menor.
 • Programa d'atenció domiciliària
 • Activitats preventives i promoció de la salut: vacunacions als nins (centre i escoles), vacunació antigripal, antitetànica i contra l'hepatitis B.
 • Unitat d'atenció administrativa: informació i atenció a l'usuari; citació a consultes mèdiques, d'infermeria, comare i especialistes; visat de receptes; targeta sanitària, etc.
 • Consulta de medicina de família.
 • Control d'anticoagulació oral (SINTROM).
 • Espirometria, MAPA, doppler extremitats.
 • Programes d'atenció a les malalties cróniques: hipertensió, diabetis, hiperlipèmies, obesitat, malalties respiratàries, etc.
 • Centre docent de residents de comares i pregrau d'infermeria.
 • Consulta d'infermeria (adults i pediatria).
 • Consulta de pediatria i atenció al nin.
 • Extracció de sang i recollida d'altres mostres per analítiques
 • Activitats comunitàries: Càritas, Casal Petit, Associacions de veïnats.
 • Centre docent de Medicina Familiar i Comunitària i altres especialitats.
 • Educació grupal: grup d'intervenció avançada de deshabituació tabàquica, consulta jove, taller TAO.