CS de Dalt Sant Joan

Equip directiu

Coordinador de centres : Vicenç Roca Martínez
Coordinador d'infermeria : Emilia Herrero del Rio
Coordinador d'administració : Juana Isabel Mercadal Seguí

Hospital del sector

Dades de contacte

DIRECCIÓ: Calle Fornells 107
07701-Maó


TELÈFONS DEL CENTRE: 971 353 255

Fax: 971 351 895

Veure mapa de localització de: CS de Dalt Sant Joan

HORARI

EAP: De dilluns a divendres de 8.00 a 22.00. PAC: diari de 8.00 a 22.00

ANALÍTIQUES

Dilluns a divendres de 8.00 a 8.30

Targeta Sanitària Individual (TSI) 2019

<14 anys 19.38 %
4.908

14-64 anys 64.07 %
16.226

>64 anys 16.56 %
4.193

Total: 25.327


UBS de Sant Climent


UBS de Sant Lluis

Cartera de Servicios

  • Rehabilitació.
  • Atenció a la comunitat: Assesorament i gestió de la asistencia social, Mediació Intercultural, Programa PADI.
  • Informació i gestió administrativa: Tramitació de targeta sanitaria, cita prèvia de primaria i especialistes, Recepta electrónica, baixes laborals, Transport sanitari, gestió de material ortoprotèsic, comunicats judicials de lesions, certificats de salut, gestió de queixes, reclamacions i suggeriments.
  • Cirurgia menor.
  • Proves diagnòstiques: Anàlisi, radiologìa, electrocardiograma, espirometries, Doppler, Mapa, Indice Tobillo. Brazo, Prick-test.
  • Atenció Sanitaria: Demanda, programada, urgent, domiciliaria i telefònica.
  • Docència i investigació: Formació pregrau i postgrau de medicina i infermeria. Partició en estudis de investigació.
  • Vigilancia epidemiològica.
  • Col.laboració amb la ciutadania: Xerrades a col'legis, centres juvenils, associacions, etc. Vacunació a les escoles. Protocol de educació grupal per a cuidadors.