CS de Andratx-Ponent

Equip directiu

Coordinador de centres : Teresa Martínez Gallegos
Coordinador d'infermeria : Patricia Font Fernández
Coordinador d'administració : Josefina Peralta Balaguer

Dades de contacte

DIRECCIÓ: Camí Son Lluís 5
07150-Andratx


TELÈFONS DEL CENTRE: 971 220 000

Fax: 971 136 817

Veure mapa de localització de: CS de Andratx-Ponent

HORARI

Dilluns a Dijous de 8:00 a 20.00. Divendresde 8:00 a 15:00

ANALÍTIQUES

Dimarts i dijous de 8.00 a 8.30

Targeta Sanitària Individual (TSI) 2019

<14 anys 14.90 %
1.681

14-64 anys 70.53 %
7.956

>64 anys 14.57 %
1.644

Total: 11.281


UBS de Port d'Andratx


UBS de S'Arracó

Cartera de Servicios

 • Atenció a la dona: planificació familiar, diagnóstic i seguiment de l'embaràs, diagnóstic precoç del càncer de cèrvix i endometri, atenció al climateri, etc.
 • Programa d'atenció domiciliària
 • Activitats preventives i promoció de la salut: vacunacions als nins (centre i escoles), vacunació antigripal, antitetànica i contra l'hepatitis B.
 • Unitat d'atenció administrativa: informació i atenció a l'usuari; citació a consultes mèdiques, d'infermeria, comare i especialistes; visat de receptes; targeta sanitària, etc.
 • Consulta de medicina de família.
 • Programes d'atenció a les malalties cróniques: hipertensió, diabetis, hiperlipèmies, obesitat, malalties respiratàries, etc.
 • Centre docent de residents de comares i pregrau d'infermeria.
 • Consulta d'infermeria (adults i pediatria).
 • Consulta de pediatria i atenció al nin.
 • Consulta Jove.
 • Espirometries.
 • Educació grupal: grup d'intervenció avançada de deshabituació tabàquica, grup d'educació per a la salut, grup d'educació per a diabètics, consulta jove, etc.
 • Extracció de sang i recollida d'altres mostres per analítiques

Experiència i satisfacció amb la pàgina web del Servei de Salut de les Illes Balears

Amb la finalitat de millorar la vostra experiència com a usuari de la pàgina web d'Ibsalut, sol·licitem que empleneu aquest qüestionari. Emplenar-ho només us agafarà uns tres minuts. Les dades seran tractades de manera anònima i únicament per a aquest fi.