CS de Trencadors (S'Arenal - Marina de Llucmajor)

Equip directiu

Coordinador de centres : Mariano Ortega Cutillas
Coordinador d'infermeria : Marta Escobar Casado
Coordinador d'administració : Mirella Acosta Díaz

Dades de contacte

DIRECCIÓ: C/ Terral 37B
07600-Llucmajor


TELÈFONS DEL CENTRE: 971 442 754

Fax: 971 442 341

Veure mapa de localització de: CS de Trencadors (S'Arenal - Marina de Llucmajor)

HORARI

CS i PAC: obert 24 hores

ANALÍTIQUES

Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 8.00 a 8.30

Targeta Sanitària Individual (TSI) 2019

<14 anys 16.62 %
3.667

14-64 anys 71.07 %
15.678

>64 anys 12.31 %
2.716

Total: 22.061


UBS de Badia Gran

Cartera de Servicios

 • Cirurgia menor.
 • Centre docent de Medicina Familiar i Comunitària.
 • Programa d'atenció domiciliària
 • Activitats preventives i promoció de la salut: vacunacions als nins (centre i escoles), vacunació antigripal, antitetànica i contra l'hepatitis B.
 • Unitat d'atenció administrativa: informació i atenció a l'usuari; citació a consultes mèdiques, d'infermeria, comare i especialistes; visat de receptes; targeta sanitària, etc.
 • Consulta de medicina de família.
 • Programes d'atenció a les malalties cróniques: hipertensió, diabetis, hiperlipèmies, obesitat, malalties respiratàries, etc.
 • Centre docent de residents de comares i pregrau d'infermeria.
 • Consulta d'infermeria (adults i pediatria).
 • Consulta de pediatria i atenció al nin.
 • Doppler.
 • Espirometries.
 • Educació grupal: grup d'intervenció avançada de deshabituació tabàquica, grup d'educació per a la salut, grup d'educació per a diabètics, consulta jove, etc.
 • Extracció de sang i recollida d'altres mostres per analítiques