CS Son Serra - la Vileta (Palma)

CS de Son Serra - La Vileta

Equip directiu

Director/a de ZBS : Caterine Vicens Caldentey
Responsable infermeria d'EAP : Pep Gutiérrez Barrera
Cap d'equip d'Admissió d'EAP : Concepción Gómez López

Dades de contacte

DIRECCIÓ: Carrer Massanella 22
07013-Palma


TELÈFONS DEL CENTRE: 971 220 000

Fax: 971 799 534

Veure mapa de localització de: CS de Son Serra - La Vileta

HORARI

De dilluns a dijous de 8.00 a 20.00. Divendres de 8.00 a 15.00

ANALÍTIQUES

Dilluns a divendres de 08.00h a 08.50h.

Targeta Sanitària Individual (TSI) 2023

<14 anys 13.69 %
4.166

14-64 anys 70.76 %
21.526

>64 anys 15.54 %
4.728

Total: 30.420


UBS de Galilea


UBS de Puigpunyent

Cartera de Servicios

 • Unitat de treball social.
 • Atenció a la dona: planificació familiar, diagnóstic i seguiment de l'embaràs, diagnóstic precoç del càncer de cèrvix i endometri, atenció al climateri, etc.
 • Cirurgia menor.
 • Centre docent de Medicina Familiar i Comunitària.
 • Educació grupal: grup d'intervenció avançada de deshabituació tabàquica, etc.
 • Programa d'atenció domiciliària
 • Activitats preventives i promoció de la salut: vacunacions als nins (centre i escoles), vacunació antigripal, antitetànica i contra l'hepatitis B.
 • Unitat d'atenció administrativa: informació i atenció a l'usuari; citació a consultes mèdiques, d'infermeria, comare i especialistes; visat de receptes; targeta sanitària, etc.
 • Consulta de medicina de família.
 • Control d'anticoagulació oral (SINTROM).
 • Programes d'atenció a les malalties cróniques: hipertensió, diabetis, hiperlipèmies, obesitat, malalties respiratàries, etc.
 • Centre docent de residents de comares i pregrau d'infermeria.
 • Consulta d'infermeria (adults i pediatria).
 • Consulta de pediatria i atenció al nin.
 • Projectes d'investigació.
 • Espirometries.
 • Extracció de sang i recollida d'altres mostres per analítiques