CS de Son Cladera

Equip directiu

Coordinador de centres : Cecilia Beatriz Mosquera
Coordinador d'infermeria : Neus Pueyo Gurruera
Coordinador d'administració : Margarita Cañellas Rubí

Dades de contacte

DIRECCIÓ: Camí de Son Cladera 6
07009-Palma


TELÈFONS DEL CENTRE: 971 220 000

Fax: 971 470 722

Veure mapa de localització de: CS de Son Cladera

HORARI

De dilluns a dijous de 8.00 a 20.00 i divendres de 8.00 a 15.00

ANALÍTIQUES

De dilluns a divendres de 8.00 a 8.30

Targeta Sanitària Individual (TSI) 2019

<14 anys 16.35 %
1.593

14-64 anys 66.23 %
6.452

>64 anys 17.42 %
1.697

Total: 9.742


UBS de Sa Indioteria

Cartera de Servicios

  • Educació grupal: grup d'intervenció avançada de deshabituació tabàquica, etc.
  • Programa d'atenció domiciliària
  • Activitats preventives i promoció de la salut: vacunacions als nins (centre i escoles), vacunació antigripal, antitetànica i contra l'hepatitis B.
  • Unitat d'atenció administrativa: informació i atenció a l'usuari; citació a consultes mèdiques, d'infermeria, comare i especialistes; visat de receptes; targeta sanitària, etc.
  • Consulta de medicina de família.
  • Control d'anticoagulació oral (SINTROM).
  • Centre docent de residents de comares i pregrau d'infermeria.
  • Consulta d'infermeria (adults i pediatria).
  • Consulta de pediatria i atenció al nin.
  • Extracció de sang i recollida d'altres mostres per analítiques

Experiència i satisfacció amb la pàgina web del Servei de Salut de les Illes Balears

Amb la finalitat de millorar la vostra experiència com a usuari de la pàgina web d'Ibsalut, sol·licitem que empleneu aquest qüestionari. Emplenar-ho només us agafarà uns tres minuts. Les dades seran tractades de manera anònima i únicament per a aquest fi.