CS de So na Monda

Equip directiu

Director/a de ZBS : Bernardino Marcos González
Responsable infermeria d'EAP : Marta Bonnin Matas
Cap d'equip d'Admissió d'EAP : Francisca Botellas Subirana

Hospital del sector

Dades de contacte

DIRECCIÓ: C/ de Bisbe Morro 24
7300-Inca


TELÈFONS DEL CENTRE: 971 220 000

Fax: 971 50 72 30

Veure mapa de localització de: CS de So na Monda

HORARI

De dilluns a dijous de 8.00 a 20.00. Divendres de 8.00 a 15.00

ANALÍTIQUES

Dilluns, dimecres y divendres de 08:00h a 08:30h.

Tota l'atenció pediàtrica es prestarà al CS Es Blanquer.

Targeta Sanitària Individual (TSI) 2023

<14 anys 0.10 %
15

14-64 anys 80.73 %
11.937

>64 anys 19.17 %
2.835

Total: 14.787


UBS de Sa Calobra


UBS de Selva


UBS de Escorca


UBS de Moscari


UBS de Caimari

Cartera de Servicios

 • Cirurgia menor.
 • Programa d'atenció domiciliària
 • Activitats preventives i promoció de la salut: vacunacions als nins (centre i escoles), vacunació antigripal, antitetànica i contra l'hepatitis B.
 • Unitat d'atenció administrativa: informació i atenció a l'usuari; citació a consultes mèdiques, d'infermeria, comare i especialistes; visat de receptes; targeta sanitària, etc.
 • Consulta de medicina de família.
 • Control d'anticoagulació oral (SINTROM).
 • Programes d'atenció a les malalties cróniques: hipertensió, diabetis, hiperlipèmies, obesitat, malalties respiratàries, etc.
 • Unitat d'Odontologia i Salut bucodental.
 • Centre docent de residents de comares i pregrau d'infermeria.
 • Consulta d'infermeria (adults i pediatria).
 • Educació grupal: grup d'intervenció avançada de deshabituació tabàquica, grup d'educació per a la salut, grup d'educació per a diabètics, consulta jove, etc.
 • Extracció de sang i recollida d'altres mostres per analítiques