CS Torrent de Sant Miquel (sa Pobla)

CS de Sa Pobla - Torrent de Sant Miquel

Equip directiu

Director/a de ZBS : Catalina Villalonga Munar
Responsable infermeria d'EAP : Bàrbara Ferrà Salom
Cap d'equip d'Admissió d'EAP : Isabel Maria Mir Barceló

Hospital del sector

Dades de contacte

DIRECCIÓ: C/ Traginers 119
07420-Sa Pobla


TELÈFONS DEL CENTRE: 971 220 000

Fax: 971 862 636

Veure mapa de localització de: CS de Sa Pobla - Torrent de Sant Miquel

HORARI

De dilluns a dijous de 8.00 a 20.00
Divendres de 8.00 a 15.00
Disabtes i Diumenges de 08:00 a 08:00

ANALÍTIQUES

Dilluns, dimecres i dijous de 8.00 a 8.30

Targeta Sanitària Individual (TSI) 2023

<14 anys 16.12 %
3.075

14-64 anys 67.10 %
12.797

>64 anys 16.78 %
3.200

Total: 19.072


UBS de Búger


UBS de Campanet

Cartera de Servicios

 • TAO
 • Unitat de Fisioteràpia.
 • Atenció a la dona: planificació familiar, diagnóstic i seguiment de l'embaràs, diagnóstic precoç del càncer de cèrvix i endometri, atenció al climateri, etc.
 • Cirurgia menor.
 • Educació grupal: grup d'intervenció avançada de deshabituació tabàquica, etc.
 • Programa d'atenció domiciliària
 • Unitat d'atenció administrativa: informació i atenció a l'usuari; citació a consultes mèdiques, d'infermeria, comare i especialistes; visat de receptes; targeta sanitària, etc.
 • Consulta de medicina de família.
 • Programes d'atenció a les malalties cróniques: hipertensió, diabetis, hiperlipèmies, obesitat, malalties respiratàries, etc.
 • Centre docent de residents de comares i pregrau d'infermeria.
 • Consulta d'infermeria (adults i pediatria).
 • Consulta de pediatria i atenció al nin.
 • Espirometries.
 • Extracció de sang i recollida d'altres mostres per analítiques