CS de Muro - Marines

Equip directiu

Director/a de ZBS : Marina Grueso Wallis
Responsable infermeria d'EAP : Pere Rossello Alemany
Cap d'equip d'Admissió d'EAP : Catalina Estelrich Riera

Hospital del sector

Dades de contacte

DIRECCIÓ: Avinguda De Sta. Maria Thomàs 16
07440-Muro


TELÈFONS DEL CENTRE: 971 220 000

Fax: 971 537 611

Veure mapa de localització de: CS de Muro - Marines

HORARI

Dilluns a diumenge de 08.00h a 20:00h.

ANALÍTIQUES

Dilluns, dimarts i dijous de 8.00 a 8.30

Targeta Sanitària Individual (TSI) 2023

<14 anys 13.64 %
2.845

14-64 anys 70.02 %
14.604

>64 anys 16.34 %
3.408

Total: 20.857


UBS de Son Serrra de Marina


UBS de Can Picafort


UBS de Santa Margalida

Cartera de Servicios

 • Atenció a la dona: planificació familiar, diagnóstic i seguiment de l'embaràs, diagnóstic precoç del càncer de cèrvix i endometri, atenció al climateri, etc.
 • Cirurgia menor.
 • Programa d'atenció domiciliària
 • Activitats preventives i promoció de la salut: vacunacions als nins (centre i escoles), vacunació antigripal, antitetànica i contra l'hepatitis B.
 • Unitat d'atenció administrativa: informació i atenció a l'usuari; citació a consultes mèdiques, d'infermeria, comare i especialistes; visat de receptes; targeta sanitària, etc.
 • Consulta de medicina de família.
 • Control d'anticoagulació oral (SINTROM).
 • Programes d'atenció a les malalties cróniques: hipertensió, diabetis, hiperlipèmies, obesitat, malalties respiratàries, etc.
 • Centre docent de residents de comares i pregrau d'infermeria.
 • Consulta d'infermeria (adults i pediatria).
 • Consulta de pediatria i atenció al nin.
 • Extracció de sang i recollida d'altres mostres per analítiques