CS de Llucmajor - Migjorn

Equip directiu

Coordinador de centres : Biel Lliteras Fleixas
Coordinador d'infermeria : Marga Salva Clar
Coordinador d'administració : Mabel Sanmartín Escandón

Dades de contacte

DIRECCIÓ: C/ Antoni Maura s/n
07620-Llucmajor


TELÈFONS DEL CENTRE: 971 662 548

Fax: 971 120 749

Veure mapa de localització de: CS de Llucmajor - Migjorn

HORARI

CS i PAC: obert 24 hores

ANALÍTIQUES

Dilluns, dimecres i dijous de 8.00 a 8.30

Targeta Sanitària Individual (TSI) 2019

<14 anys 15.46 %
3.014

14-64 anys 66.26 %
12.918

>64 anys 18.28 %
3.564

Total: 19.496


UBS de Randa


UBS de Pina


UBS de Algaida

Cartera de Servicios

 • Atenció a la dona: planificació familiar, diagnóstic i seguiment de l'embaràs, diagnóstic precoç del càncer de cèrvix i endometri, atenció al climateri, etc.
 • Programa d'atenció domiciliària
 • Activitats preventives i promoció de la salut: vacunacions als nins (centre i escoles), vacunació antigripal, antitetànica i contra l'hepatitis B.
 • Unitat d'atenció administrativa: informació i atenció a l'usuari; citació a consultes mèdiques, d'infermeria, comare i especialistes; visat de receptes; targeta sanitària, etc.
 • Consulta de medicina de família.
 • Control d'anticoagulació oral (SINTROM).
 • Programes d'atenció a les malalties cróniques: hipertensió, diabetis, hiperlipèmies, obesitat, malalties respiratàries, etc.
 • Unitat d'Odontologia i Salut bucodental.
 • Centre docent de pregrau d'infermeria i fisioteràpia.
 • Consulta d'infermeria (adults i pediatria).
 • Consulta de pediatria i atenció al nin.
 • Extracció de sang i recollida d'altres mostres per analítiques