CS de Inca - Es Blanquer

Equip directiu

Director/a de ZBS : Juana Ana Munar Mateu
Responsable infermeria d'EAP : Aguas Santas Hernándes Morón
Cap d'equip d'Admissió d'EAP : Francisca Rosselló Bestard

Hospital del sector

Dades de contacte

DIRECCIÓ: C/ Castell de Bellver s/n
07300-Inca


TELÈFONS DEL CENTRE: 971 220 000

Fax: 971 502 518

Veure mapa de localització de: CS de Inca - Es Blanquer

HORARI

De dilluns a dijous de 8.00 a 20.00. Divendres de 8.00 a 15.00
Disabtes y diumenges de 08:00 a 08:00

ANALÍTIQUES

De dilluns a divendres de 8.00 a 8.45

Targeta Sanitària Individual (TSI) 2023

<14 anys 21.64 %
7.021

14-64 anys 64.06 %
20.781

>64 anys 14.29 %
4.636

Total: 32.438


UBS de Lloseta


UBS de Mancor


UBS de Biniamar

Cartera de Servicios

 • Atenció a la dona: planificació familiar, diagnóstic i seguiment de l'embaràs, diagnóstic precoç del càncer de cèrvix i endometri, atenció al climateri, etc.
 • Cirurgia menor.
 • Programa d'atenció domiciliària
 • Activitats preventives i promoció de la salut: vacunacions als nins (centre i escoles), vacunació antigripal, antitetànica i contra l'hepatitis B.
 • Unitat d'atenció administrativa: informació i atenció a l'usuari; citació a consultes mèdiques, d'infermeria, comare i especialistes; visat de receptes; targeta sanitària, etc.
 • Consulta de medicina de família.
 • Control d'anticoagulació oral (SINTROM).
 • Programes d'atenció a les malalties cróniques: hipertensió, diabetis, hiperlipèmies, obesitat, malalties respiratàries, etc.
 • Unitat d'Odontologia i Salut bucodental.
 • Centre docent de residents de comares i pregrau d'infermeria.
 • Consulta d'infermeria (adults i pediatria).
 • Consulta de pediatria i atenció al nin.
 • Educació grupal: grup d'intervenció avançada de deshabituació tabàquica, grup d'educació per a la salut, grup d'educació per a diabètics, consulta jove, etc.
 • Extracció de sang i recollida d'altres mostres per analítiques