CS de Escorxador

Equip directiu

Director/a de ZBS : Bernat Montserrat Bennàsar
Responsable infermeria d'EAP : Verónica Vega Huelga
Cap d'equip d'Admissió d'EAP : M. Dolors Ballester Victory

Dades de contacte

DIRECCIÓ: C/ Emperadriu Eugènia 4
07010-Palma


TELÈFONS DEL CENTRE: 971 220 000

Fax: 971 200 464

Veure mapa de localització de: CS de Escorxador

HORARI

De dilluns a dijous de 8.00 a 20.00 i divendres de 8.00 a 15.00

ANALÍTIQUES

Dilluns a divendres de 08.00h a 09.00h.

Targeta Sanitària Individual (TSI) 2023

<14 anys 10.56 %
3.598

14-64 anys 70.60 %
24.047

>64 anys 18.83 %
6.415

Total: 34.060

Cartera de Servicios

 • Atenció a la dona: planificació familiar, diagnóstic i seguiment de l'embaràs, diagnóstic precoç del càncer de cèrvix i endometri, atenció al climateri, etc.
 • Programa d'atenció domiciliària
 • Activitats preventives i promoció de la salut: vacunacions als nins (centre i escoles), vacunació antigripal, antitetànica i contra l'hepatitis B.
 • Unitat d'atenció administrativa: informació i atenció a l'usuari; citació a consultes mèdiques, d'infermeria, comare i especialistes; visat de receptes; targeta sanitària, etc.
 • Consulta de medicina de família.
 • DOPPLER ambulatori.
 • Programes d'atenció a les malalties cróniques: hipertensió, diabetis, hiperlipèmies, obesitat, malalties respiratàries, etc.
 • Centre docent de residents de comares i pregrau d'infermeria.
 • Consulta d'infermeria (adults i pediatria).
 • Consulta de pediatria i atenció al nin.
 • Espirometries.
 • Educació grupal: grup d'intervenció avançada de deshabituació tabàquica, grup d'educació per a la salut, grup d'educació per a diabètics, consulta jove, etc.
 • Extracció de sang i recollida d'altres mostres per analítiques