CS de Binissalem - Es Raiguer

Equip directiu

Coordinador de centres : Antoni Martínez Rosselló
Coordinador d'infermeria : Maciana Marimon Moragues
Coordinador d'administració : Luisa Bauzà Fornés

Dades de contacte

DIRECCIÓ: C/ Sant Sebastià 1
07350-Binissalem


TELÈFONS DEL CENTRE: 971 886 244

Fax: 971 886 245

Veure mapa de localització de: CS de Binissalem - Es Raiguer

HORARI

CS i PAC: obert 24 hores

ANALÍTIQUES

Dilluns, dimecres i divendres de 8:30 a 9:15

Targeta Sanitària Individual (TSI) 2019

<14 anys 17.35 %
3.452

14-64 anys 66.48 %
13.228

>64 anys 16.18 %
3.219

Total: 19.899


UBS de Alaró


UBS de Consell


UBS de Biniali


UBS de Sencelles

Cartera de Servicios

 • Atenció a la dona: planificació familiar, diagnóstic i seguiment de l'embaràs, diagnóstic precoç del càncer de cèrvix i endometri, atenció al climateri, etc.
 • Centre docent de Medicina Familiar i Comunitària.
 • Programa d'atenció domiciliària
 • Activitats preventives i promoció de la salut: vacunacions als nins (centre i escoles), vacunació antigripal, antitetànica i contra l'hepatitis B.
 • Unitat d'atenció administrativa: informació i atenció a l'usuari; citació a consultes mèdiques, d'infermeria, comare i especialistes; visat de receptes; targeta sanitària, etc.
 • Consulta de medicina de família.
 • Control d'anticoagulació oral (SINTROM).
 • Programes d'atenció a les malalties cróniques: hipertensió, diabetis, hiperlipèmies, obesitat, malalties respiratàries, etc.
 • Centre docent de residents de comares i pregrau d'infermeria.
 • Consulta d'infermeria (adults i pediatria).
 • Consulta de pediatria i atenció al nin.
 • Projectes d'investigació.
 • Espirometries.
 • Educació grupal: grup d'intervenció avançada de deshabituació tabàquica, grup d'educació per a la salut, grup d'educació per a diabètics, consulta jove, etc.
 • Extracció de sang i recollida d'altres mostres per analítiques