CS de Arquitecte Bennàssar

Equip directiu

Coordinador de centres : Maria Antònia Jaume Garrido
Coordinador d'infermeria : Aina Suau Font
Coordinador d'administració : Roberto Alcalá Martínez

Dades de contacte

DIRECCIÓ: C/ Gaspar Bennàssar 9
07004-Palma


TELÈFONS DEL CENTRE: 971 753 133

Fax: 971 751 745

Veure mapa de localització de: CS de Arquitecte Bennàssar

HORARI

Dilluns a Dijous de 8.00 a 20.00 i Divendres de 8.00 a 15.00

ANALÍTIQUES

Dilluns a divendres de 8.15 a 9.15

Targeta Sanitària Individual (TSI) 2019

<14 anys 14.07 %
4.418

14-64 anys 70.26 %
22.054

>64 anys 15.67 %
4.919

Total: 31.391

Cartera de Servicios

 • Unitat de treball social.
 • Unitat de Fisioteràpia.
 • Atenció a la dona: planificació familiar, diagnóstic i seguiment de l'embaràs, diagnóstic precoç del càncer de cèrvix i endometri, atenció al climateri, etc.
 • Programa d'atenció domiciliària
 • Activitats preventives i promoció de la salut: vacunacions als nins (centre i escoles), vacunació antigripal, antitetànica i contra l'hepatitis B.
 • Unitat d'atenció administrativa: informació i atenció a l'usuari; citació a consultes mèdiques, d'infermeria, comare i especialistes; visat de receptes; targeta sanitària, etc.
 • Consulta de medicina de família.
 • Control d'anticoagulació oral (SINTROM).
 • Programes d'atenció a les malalties cróniques: hipertensió, diabetis, hiperlipèmies, obesitat, malalties respiratàries, etc.
 • Unitat d'Odontologia i Salut bucodental.
 • Consulta d'infermeria (adults i pediatria).
 • Consulta de pediatria i atenció al nin.
 • Doppler.
 • Centre docent de residents de comares i pregrau d'infermeria i fisioteràpia.
 • Educació grupal: grup d'intervenció avançada de deshabituació tabàuica, educació a associacions de veïnats de la tercera edat, taller d'educació per a cuidadors, consulta jove, etc.
 • Espirometries.
 • Extracció de sang i recollida d'altres mostres per analítiques