Plans i estratègies

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Pla d’Humanització en l’Àmbit de la Salut 2022-2027

Pla d’Humanització en l’Àmbit de la Salut 2022-2027

L'objectiu general d'aquest pla és millorar la salut i l’experiència de la població atesa al Servei de Salut de les Illes Balears per mitjà d’una assistència humanitzada.

En el context sanitari, humanitzar fa referència a l’abordatge integral de la persona, donant la mateixa importància a les necessitats socials, emocionals, psicològiques i físiques. Per aconseguir humanitzar l’assistència cal considerar tots els determinants de la salut, tant els personals com els socials, els econòmics i els ambientals, i a més prestar especial atenció a la perspectiva de gènere. 

 

El pla s’estructura en sis grans línies estratègiques:

 

1. Potenciar la cultura i l’estructura d’humanització en l’organització i tenir cura del professional 

2. Incloure la participació 

3. Fomentar els espais i ambients saludables 

4. Assegurar el tracte amable i l’autonomia del pacient 

5. Fomentar l’equitat en l’accés al sistema sanitari i facilitar el trànsit de les persones pel sistema 

6. Proporcionar informació efectiva i crear cultura de la humanització en la ciutadania 

Descarregar el Pla d’Humanització en l’Àmbit de la Salut 2022-2027

Més informació sobre humanització al Servei de Salut