Sectors sanitaris

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Sectors sanitaris

El sector sanitari implica una divisió territorial en comarques de l’àrea de salut.

Àrea de Salut de Mallorca

Àrea de Salut de Menorca

Sector sanitari de Menorca

Disposa de l’Hospital General Mateu Orfila i comprèn 5 zones bàsiques de salut.

Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera

Sector sanitari d'Eivissa

Disposa de l’Hospital Can Misses i comprèn 7 zones bàsiques de salut.

Sector sanitari de Formentera

Disposa de l’Hospital de Formentera i comprèn 1 zona bàsica de salut.