Oficina de Projectes Corporatius (PMOC-SSIB)

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Oficina de Projectes Corporatius (PMOC-SSIB)

L'Oficina de Projectes Corporatius (PMOCS-SSIB) del Servei de Salut de les Illes Balears, depèn de la Direcció General, i persegueix l'arrenglerament entre els objetius estratègics de l'organització i dels projectes que està duent a terme, a través del foment de les bones pràctiques en la gestió de projectes, de la coordinació dels recursos i de la gestió del portafolis de projectes corporatius.

Responsables
  • Coordinador de la Unitat d'Innovació i Projectes Corporatius:  Dr. Fernández Palomeque | Tel. 871 206822 / Tel: 871 205 000 Ext. 66725. A/e: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
  • Gestor de projectes de la Unitat d'Innovació i Projectes Corporatius: Ángel Cogolludo Pastor | Tel. 871 206822 / Tel: 871 205 000 Ext. 66727.  A/e: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
  • Ubicació i contacte

Oficina de Projectes Corporatius (PMOCS-SSIB)
Direcció General
Hospital Universitari Son Espases 
Carretera de Valldemossa, 79 - 07120 Palma - Illes Balears

Adreça electrònica (consultes): Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. 

Funcions
L'Oficina de Projectes Corporatius (PMOCS-SSIB) realitza funcions de control i directives per a projectes estratègics que siguin classificats així pel Comitè de Direcció del Servei de Salut de les Illes Balears. Amb les següents funcions:

Alineament entre projectes i objectius estratègics: Supervisió, planificació, priorització, execució i proposta de cancel·lació de projectes en funció dels plantejaments estratègics de la Direcció General del Servei de Salut de les Illes Balears.
Avaluació de propostes: Col·labora en l'avaluació de potencials projectes d'innovació, analitzant la seva viabilitat i la seva conveniència des dels interessos del Servei de Salut de les Illes Balears i participant així en el procés d'aprovació o rebuig per la Direcció General.
Coordinació entre totes les parts implicades: La PMOC-ssib assumeix el rol de coordinador de gestors de projecte, programa, cartera, alta direcció, patrocinadors i altres interessats.
Suport i configuració: Aconsella en bones pràctiques en gestió de projectes dins dels criteris de temps, cost i qualitat, posant èmfasi en la gestió del canvi i la integració. A més, proporciona metodologies, plantilles, polítiques, eines informàtiques, tecnologies de desenvolupament, etc. per a aquesta finalitat.
Garanteix l'accés a la informació: Actua com a punt de contacte i gestiona l'accés a la documentació històrica i les lliçons apreses, així com a la informació de projectes encara no tancats.
Formació: Dissenya i dirigeix els programes de formació relativa a gestió de projectes. En aquest apartat s'han de considerar qüestions de negoci, tecnologies, certificacions, comunicació, gestió d'equips, etc.
Recursos humans: Identifica i proposa personal per a la direcció funcional i tècnica dels projectes en l'organització, així com la realització dels mateixos.
Cultura de gestió de projectes: Promou i difon la cultura de direcció i orientació a projectes. Defensa de la implantació de bones pràctiques en direcció de projectes.
Direcció i tutela de projectes: Té la possibilitat d'assumir la direcció en exclusiva de determinats projectes o de supervisar certs projectes i quedant sota l'empara de l'Oficina de Projectes Corporatius
Serveis
Servei de gestió i tutela de projectes corporatius
Servei d'assessorament (tècnic i administratiu)
Servei d'iniciatives: avaluació inicial, selecció recursos, planificació, aprovació / desestimació, comunicació
Estàndards, metodologies i eines en la gestió de projectes
Suport en la priorització de projectes
Servei de repositori documental de projectes
Servei de formació
Servei d'auditoria de projectes
Servei de manteniment de l'aplicació PPM
Monitoratge de la cartera de projectes a l'equip directiu
Manteniment funcional (usuaris, proveïdors, riscos, lliçons apreses, etc.)
Manteniment tecnològic (canvi de versions, etc.)
Documentació
  • Instrucció 5/2017, de 7 de novembre de 2017, por la qual s'estableix el procediment d'iniciativa, aprovació, gestió d'alt nivell i seguiment dels projectes al Servei de Salut de les Illes Balears

  • Procés de gestió d'iniciatives en el Servei de Salut de les Illes Balears