Comissions i comitès autonòmics sanitaris

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Comissió de Treball Social Sanitari

La Comissió de Treball Social Sanitari (CTSS) del Servei de Salut de les Illes Balears és un òrgan col·legiat, de caràcter consultiu i assessor, constituït per treballadors socials de l'àmbit sanitari, que desenvolupa les seves funcions amb independència i plena transparència, assessorant sobre les implicacions de la intervenció social en les persones usuàries dels serveis i centres sanitaris públics i concertats, així com promovent i consolidant la implantació d'aquesta disciplina en els equips assistencials que atenen els pacients de les Illes Balears.

 

Resolució del Director General per la qual es crea la Comissió de Treball Social Sanitari del Servei de Salut de les Illes Balears. Data: 15 de maig de 2019