Normativa sobre l'organització de l'Administració sanitària - IB-SALUT | Servei de Salut de les Illes Balears

Normativa sobre l'organització de l'Administració sanitària

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Normativa sobre l'organització de l'administració sanitària

Normativa sobre la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social

  • Decret 193/1996, de 25 d‘octubre, d‘assumpció per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears dels centres hospitalaris dependents del Consell Insular de Mallorca i d‘organització de l‘exercici de competències sobre aquests