Convocatòria Infermer / infermera

Dades generals

Data: 09-04-2018

Estat: Aspirants superats fase oposició

Categoria: Infermer / infermera

Procés: Concurs oposició

Places: * 950 Torn lliure / 71 lliure reserva discapacitats * 230 Promoció interna / 17 Interna reserva discapacitats

Presentació telemàtica d'instàncies

Data inici: 11-04-2018

Data fi: 10-05-2018

Lloc: http://opoibsalut.caib.es

Instruccions: Consultar

Examen

Data prevista 12/05/2019 L'exercici de la fase d'oposició es durà a terme el dia 12 de maig de 2019, a les 10.00 hores, als llocs següents: Mallorca: Universitat de les Illes Balears. Carretera de Valldemossa, Km 7,5. Palma./ Menorca: Institut Cap de Llevant. C/Francesc F. Andreu, 2. Maó./ Eivissa: Institut Sa Blanca Dona (Carretera Sant Antoni km 1,2)

Avís:

Tots aquells que hagin lliurat els mèrits per a la borsa única, no caldrà que els tornin a aportar sempre que indiquin en quin procediment han estat aportats.

Total Files Count :
Total Size :
Filename Date
explore subfolder image 1. Bibliografia
An Adobe Acrobat file EpS prevenció consum drogues 04-04-2018
An Adobe Acrobat file Estratègia MPOC 04-04-2018
An Adobe Acrobat file Pacients Polimedicats 04-04-2018
An Adobe Acrobat file Programa d'Atenció Domiciliària 04-04-2018
An Adobe Acrobat file Protocol d'educacio per a la salut - Grups de pacients amb MPOC 04-04-2018
An Adobe Acrobat file Protocol d'educació per a la salut, prevencio secundaria cardiovascular 04-04-2018
An Adobe Acrobat file Rutes saludables 04-04-2018
explore subfolder image 2.1 Tribunal
An Adobe Acrobat file BOIB Tribunal qualificador 18-02-2019
explore subfolder image 2. Convocatòria
An Adobe Acrobat file BOIB 10-04-2018
An Adobe Acrobat file Autorització PINBAL 10-04-2018
An Adobe Acrobat file Sol·licitud 10-04-2018
An Adobe Acrobat file BOIB correcció d'errors 16-04-2018
An Adobe Acrobat file Modificacio de les resolucions diverses categories 25-10-2018
An Adobe Acrobat file BOIB Modificació barem CAT 04-04-2019
An Adobe Acrobat file Diligència resolució de diversos recursos de reposició interposats 09-05-2019
explore subfolder image 3. Llista d'admesos i exclosos
explore subfolder image 3.1 Llista provisional
An Adobe Acrobat file BOIB Llistes provisionals 12-02-2019
An Adobe Acrobat file Model al·legacions exclosos 12-02-2019
explore subfolder image 3.2 Llista definitiva
An Adobe Acrobat file BOIB Llistes definitives 26-03-2019
An Adobe Acrobat file Correcció errors llistes definitives 17-04-2019
An Adobe Acrobat file BOIB EMPLAÇAMENT INTERESSATS PROCEDIMENT ORDINARI 121.2019 06-05-2019
explore subfolder image 4. Examens
explore subfolder image 4.1 1º Exàmen
explore subfolder image 4.1.1 Distribució aules
An Adobe Acrobat file Aules Eivissa Torn lliure discapacitats-interna 17-04-2019
An Adobe Acrobat file Aules Mallorca Torn lliure discapacitats-interna 17-04-2019
An Adobe Acrobat file Aules Eivissa Torn lliure 29-04-2019
An Adobe Acrobat file Aules Menorca Torn lliure discapacitats-interna 02-05-2019
An Adobe Acrobat file Aules Mallorca Torn lliure 07-05-2019
An Adobe Acrobat file Aules Menorca Torn lliure 09-05-2019
An Adobe Acrobat file Citació exàmen 06-11-2019
explore subfolder image 4.1.2 Publicació respostes correctes
An Adobe Acrobat file Diligència publicació respostes correctes 21-05-2019
An Adobe Acrobat file Diligència respostes correctes dia 26 novembre 27-11-2019
explore subfolder image 4.1.3 Notes
explore subfolder image 4.1.3.1 Provisionals
An Adobe Acrobat file Torn lliure alfabèticament 28-06-2019
An Adobe Acrobat file Torn promoció interna nota 28-06-2019
An Adobe Acrobat file Torn promoció interna alfabèticament 28-06-2019
An Adobe Acrobat file Torn lliure discapacitats nota 28-06-2019
An Adobe Acrobat file Torn lliure discapacitats alfabèticament 28-06-2019
An Adobe Acrobat file Torn lliure nota 28-06-2019
An Adobe Acrobat file Diligència 28-06-2019
An Adobe Acrobat file Diligència revisió 30-07-2019
An Adobe Acrobat file Citació revisió examen Menorca 30-07-2019
An Adobe Acrobat file Citació revisió examen Eivissa 30-07-2019
An Adobe Acrobat file Citació revisió examen Mallorca 31-07-2019
An Adobe Acrobat file Diligència nota examen dia 26 05-12-2019
explore subfolder image 4.1.3.2 Definitives
An Adobe Acrobat file Diligència 25-10-2019
An Adobe Acrobat file Torn lliure alfabèticament 25-10-2019
An Adobe Acrobat file Torn lliure discapacitats alfabèticament 25-10-2019
An Adobe Acrobat file Torn lliure discapacitats nota 25-10-2019
An Adobe Acrobat file Torn lliure nota 25-10-2019
An Adobe Acrobat file Torn promoció interna alfabèticament 25-10-2019
An Adobe Acrobat file Torn promoció interna nota 25-10-2019
An Adobe Acrobat file Diligència nota dia 26 17-12-2019
explore subfolder image 5. Mèrits
explore subfolder image 5.1 Autobarem
An Adobe Acrobat file Autobarem 25-10-2019
An Adobe Acrobat file Nota informativa 28-10-2019
explore subfolder image 5.2 Llista provisional
explore subfolder image 5.3 Llista definitiva
explore subfolder image 6. Llista d'aspirants que han superat el concurs oposició