Convocatories d'oposicions

IBSALUT INFORMA

 • 12/05/2022 - Núm.7 - REVISTA IBSALUT INFORMA

  Ja està disponible el número 7 de la revista IB-SALUT informa de maig 2022, un mitjà amb informació d’interès per al personal del Servei de Salut.

 • 20/12/2021 - ORDRE DE SERVEI proves de detecció del SARS-CoV-2 en professionals del Servei de Salut de les Illes Balears

  Per aplicar el que disposa l’Acord del Consell de Govern de 13 de desembre de 2021 sobre les proves de detecció del SARS-CoV-2, autoritzades pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, el director general ha dictat una Ordre de servei, que és de compliment obligat, per la qual cosa us demanam que hi col·laboreu al màxim.

  Tots els professionals del Servei de Salut haureu d'emplenar, abans del 31 de desembre de 2021, el FORMULARI CCD TREBALLADORS IBSALUT.

 • 11/11/2021 - Lletra de desempat per a nous processos de la borsa única

  El 10 de novembre de 2021, la Comissió de Seguiment de Borsa Única va dur a terme el sorteig per establir la lletra de desempat en la classificació dels nous processos de borses d’ocupació per a la selecció de personal temporal estatutari i de crides: la lletra resultant va ser la Ñ.

  Aquest criteri de desempat s’aplicarà en els nous processos que es convoquin a partir d’aquesta data.

 • 28/04/2021 - AVÍS IMPORTANT PER ALS CANDIDATS DE NOUS PROCESSOS SELECTIUS DEL SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

  En la propera convocatòria i en endavant, per participar en els processos selectius de concurs oposició del Servei de Salut de les Illes Balears haureu de fer la inscripció electrònica.

  Per això, és imprescindible que disposeu del Certificat digital de persona física i de l'aplicació de Signatura electrònica.

  Des de la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals us recomanam que consulteu aquesta guia per saber com fer-ho.

 • 11/03/2021 - Notificació i Registre d'Agressions (NIRA) als professionals

  Disponible per a tots els professionals del Servei de Salut l’aplicació informàtica NIRA, per facilitar el registre, la investigació i l’anàlisi de les agressions d’usuaris a professionals

Convocatòria Infermer / infermera

Dades generals

Data: 09-04-2018

Estat: Arxivada

Categoria: Infermer / infermera

Procés: Concurs oposició

Places: * 1021 places Torn lliure, 71 de les quals corresponen a la reserva per a persones amb discapacitat * 247 places Promoció interna / 17 de les quals corresponen a la reserva per a persones amb discapacitat

Presentació d'instàncies

Data inici: 11-04-2018

Data fi: 10-05-2018

Sol·licitud d'inscripció electrònica: https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/protected/init.do?language=ca&modelo=SC0040OPOS&version=0

Guia d'ajuda: Consultar

Examen

Data prevista 12/05/2019 L'exercici de la fase d'oposició es durà a terme el dia 12 de maig de 2019, a les 10.00 hores, als llocs següents: Mallorca: Universitat de les Illes Balears. Carretera de Valldemossa, Km 7,5. Palma./ Menorca: Institut Cap de Llevant. C/Francesc F. Andreu, 2. Maó./ Eivissa: Institut Sa Blanca Dona (Carretera Sant Antoni km 1,2)

Avís:

Tots aquells que hagin lliurat els mèrits per a la borsa única, no caldrà que els tornin a aportar sempre que indiquin en quin procediment han estat aportats.

Total Files Count :
Total Size :
FilenameDate
explore subfolder image 1. Bibliografia
An Adobe Acrobat file EpS prevenció consum drogues04-04-2018
An Adobe Acrobat file Estratègia MPOC04-04-2018
An Adobe Acrobat file Pacients Polimedicats04-04-2018
An Adobe Acrobat file Protocol d'educacio per a la salut - Grups de pacients amb MPOC04-04-2018
An Adobe Acrobat file Protocol d'educació per a la salut, prevencio secundaria cardiovascular04-04-2018
An Adobe Acrobat file Rutes saludables04-04-2018
An Adobe Acrobat file Programa d'Atenció Domiciliària04-04-2018
explore subfolder image 2.1 Tribunal
An Adobe Acrobat file BOIB Tribunal qualificador18-02-2019
explore subfolder image 2. Convocatòria
An Adobe Acrobat file BOIB10-04-2018
An Adobe Acrobat file Autorització PINBAL10-04-2018
An Adobe Acrobat file Sol·licitud10-04-2018
An Adobe Acrobat file BOIB correcció d'errors16-04-2018
An Adobe Acrobat file Modificacio de les resolucions diverses categories25-10-2018
An Adobe Acrobat file BOIB Modificació barem CAT04-04-2019
explore subfolder image 3. Llista d'admesos i exclosos
explore subfolder image 3.1 Llista provisional
An Adobe Acrobat file BOIB Llistes provisionals12-02-2019
An Adobe Acrobat file Model al·legacions exclosos12-02-2019
explore subfolder image 3.2 Llista definitiva
An Adobe Acrobat file BOIB Llistes definitives26-03-2019
An Adobe Acrobat file Correcció errors llistes definitives17-04-2019
explore subfolder image 4. Examens
explore subfolder image 4.1 1º Exàmen
explore subfolder image 4.1.1 Distribució aules
An Adobe Acrobat file Aules Eivissa Torn lliure discapacitats-interna17-04-2019
An Adobe Acrobat file Aules Mallorca Torn lliure discapacitats-interna17-04-2019
An Adobe Acrobat file Aules Eivissa Torn lliure29-04-2019
An Adobe Acrobat file Aules Menorca Torn lliure discapacitats-interna02-05-2019
An Adobe Acrobat file Aules Mallorca Torn lliure07-05-2019
An Adobe Acrobat file Aules Menorca Torn lliure09-05-2019
An Adobe Acrobat file Citació exàmen06-11-2019
explore subfolder image 4.1.2 Publicació respostes correctes
An Adobe Acrobat file Diligència publicació respostes correctes21-05-2019
An Adobe Acrobat file Diligència respostes correctes dia 26 novembre27-11-2019
explore subfolder image 4.1.3 Notes
explore subfolder image 4.1.3.1 Provisionals
An Adobe Acrobat file Torn promoció interna nota28-06-2019
An Adobe Acrobat file Torn promoció interna alfabèticament28-06-2019
An Adobe Acrobat file Torn lliure nota28-06-2019
An Adobe Acrobat file Torn lliure discapacitats nota28-06-2019
An Adobe Acrobat file Torn lliure discapacitats alfabèticament28-06-2019
An Adobe Acrobat file Diligència28-06-2019
An Adobe Acrobat file Torn lliure alfabèticament28-06-2019
An Adobe Acrobat file Diligència revisió30-07-2019
An Adobe Acrobat file Citació revisió examen Menorca30-07-2019
An Adobe Acrobat file Citació revisió examen Eivissa30-07-2019
An Adobe Acrobat file Citació revisió examen Mallorca31-07-2019
An Adobe Acrobat file Diligència nota examen dia 2605-12-2019
explore subfolder image 4.1.3.2 Definitives
An Adobe Acrobat file Torn promoció interna nota25-10-2019
An Adobe Acrobat file Torn promoció interna alfabèticament25-10-2019
An Adobe Acrobat file Torn lliure discapacitats nota25-10-2019
An Adobe Acrobat file Torn lliure nota25-10-2019
An Adobe Acrobat file Torn lliure discapacitats alfabèticament25-10-2019
An Adobe Acrobat file Diligència25-10-2019
An Adobe Acrobat file Torn lliure alfabèticament25-10-2019
An Adobe Acrobat file Diligència nota dia 2617-12-2019
explore subfolder image 5. Mèrits
explore subfolder image 5.1 Autobarem
An Adobe Acrobat file Autobarem25-10-2019
An Adobe Acrobat file Nota informativa28-10-2019
explore subfolder image 5.2 Llista provisional
An Adobe Acrobat file Model sol·licitud al·legacions27-01-2021
An Adobe Acrobat file Llista provisional puntuacions27-01-2021
explore subfolder image 5.3 Llista definitiva
An Adobe Acrobat file Torn lliure01-06-2021
An Adobe Acrobat file Torn lliure discapacitats01-06-2021
An Adobe Acrobat file Promoció interna01-06-2021
explore subfolder image 6. Avisos i notificacions
An Adobe Acrobat file Anunci notificació BOE PO 94-2020 03-07-2020
An Adobe Acrobat file BOIB emplaçament interessats procediment ordinari 121.201903-07-2020
An Adobe Acrobat file BOIB emplaçament interessats P.O.94-202006-07-2020
An Adobe Acrobat file Anunci notificació BOE PO 67-202030-07-2020
An Adobe Acrobat file Boib notificació i citació PO 67-2020 30-07-2020
An Adobe Acrobat file Publicació BOE P.O 472_202103-11-2021
An Adobe Acrobat file Boib emplaçament interessats P.O 472-2103-11-2021
An Adobe Acrobat file Boib citació a termini PO 484-2104-11-2021
An Adobe Acrobat file Boib citació a termini PO 415-2104-11-2021
An Adobe Acrobat file Publicacio_BOE PO 484_202104-11-2021
An Adobe Acrobat file Anunci notificació BOE P.O 415-2109-11-2021
An Adobe Acrobat file Boib anunci notificació P.O 473-2113-12-2021
An Adobe Acrobat file BOE P.O_473-2113-12-2021
An Adobe Acrobat file Anunci de notificació P.O 505-2116-12-2021
An Adobe Acrobat file 505_2021 publicacio boe16-12-2021
An Adobe Acrobat file Anunci notificació P.O. 54007-01-2022
An Adobe Acrobat file PUBLICACIO BOE 540_202107-01-2022
An Adobe Acrobat file Boib anunci notificació P.O 474-2124-01-2022
An Adobe Acrobat file BOIB correcció d´errors llinatges10-03-2022
explore subfolder image 7. Llista d'aspirants que han superat el concurs oposició
An Adobe Acrobat file BOIB01-06-2021
An Adobe Acrobat file Presentació de documentació01-06-2021
An Adobe Acrobat file Oposició obtenció dades telemátiques01-06-2021
An Adobe Acrobat file Declaració jurada01-06-2021
An Adobe Acrobat file CITACIÓ SPRL INFERMERIA MENORCA09-06-2021
An Adobe Acrobat file CITACIÓ SPRL INFERMERIA SON LLÀTZER09-06-2021
An Adobe Acrobat file CITACIO SPRL INFERMERIA H.U.S.E.09-06-2021
An Adobe Acrobat file CITACIÓ SPRL INFERMERIA H. MANACOR09-06-2021
An Adobe Acrobat file CITACIÓ SPRL INFERMERIA H. C. INCA09-06-2021
An Adobe Acrobat file CITACIÓ SPRL INFERMERIA EIVISSA-FORMENTERA09-06-2021
An Adobe Acrobat file Tràmit audiència recurs reposició30-07-2021
An Adobe Acrobat file Resolució concurs oposició una vegada resols recursos31-08-2021
An Adobe Acrobat file Nota informativa adjudicacions31-08-2021
An Adobe Acrobat file BOIB nomenaments30-09-2021
An Adobe Acrobat file NOTA INFORMATIVA D'ADJUDICACIONS DE PLACES VACANTS19-11-2021
An Adobe Acrobat file BOIB Resolució Reasignació places vacants30-11-2021