Convocatories d'oposicions

IBSALUT INFORMA

 • 02/09/2020 - Ajornat l'examen del concurs oposició d’infermeria d’urgències d’atenció primària

  L’examen del concurs oposició per cobrir les places vacants de la categoria d’infermeria d’urgències d’atenció primària no es realitzarà el proper 8 de novembre, tal i com s’ha publicat en diferents mitjans, sinó que, segons les previsions, es trasllada al primer semestre de l’any 2021. Aquest ajornament obeeix a la càrrega assistencial a la qual ha de fer front aquest col·lectiu professional.

  La nova data de l’exercici, així com les seus on es desenvoluparà la prova, es faran públiques a través d'aquesta web.

 • 02/07/2020 - Lletra de desempat per a processos de selecció de borsa única

  El 2 de juliol de 2020, la Comissió de Seguiment de Borsa Única va dur a terme el sorteig per establir la lletra de desempat en la classificació dels nous processos de borses d’ocupació per a la selecció de personal temporal estatutari i de crides: la lletra resultant va ser la A. Aquest criteri de desempat s’aplicarà en els nous processos que es convoquin a partir d’aquesta data.

 • 25/06/2020 - L'examen del concurs oposició de la categoria de tècnic/tècnica especialista en documentació sanitària es realitzarà el pròxim 08 de novembre de 2020

  El Tribunal Qualificador del concurs oposició convocat pel Servei de Salut de les Illes Balears per cobrir les places vacants de la categoria de tècnic/tècnica especialista en documentació sanitària ha establert la data de la prova de la fase oposició, que serà el proper dia 8 de novembre, a les 10 hores.


  Les seus on es realitzarà l’examen són:

  • Mallorca: Universitat de les Illes Balears. Valldemossa km. 7,5. CP 07122 (Palma). En el portal web www.ibsalut.es s’especificaran els edificis i les aules on es realitzarà la prova.
  • Menorca: Hospital Mateu Orfila. Ronda de Malbúger, 1. CP 07703. Maó
  • Eivissa: Hospital Can Misses. C/Corona s/n. CP 07800. Eivissa.

 • 01/06/2020 - IDISBA demana col·laboració en el projecte d'investigació «L'impacte psicològic de la crisi sanitària de la COVID-19 en els professionals del Servei de Salut»

  L'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdisBa) demana la col·laboració dels professionals per participar en el projecte d'investigació «L'impacte psicològic de la crisi sanitària de la COVID-19 en els professionals del Servei de Salut», amb el qual es pretén conèixer l'impacte que la crisi derivada de la pandèmia està tenint en els treballadors de la salut.


  El projecte té l'informe favorable del Comitè d'Ètica de la Investigació de les Illes Balears (CEI-IB). Té una durada de sis mesos, durant els quals les persones que hi participin hauran de respondre un qüestionari vuit vegades.

 • 23/04/2020 - Circuit per al cribratge i el diagnòstic de la COVID-19 dirigit a tots els seus professionals

  El Servei de Salut ha posat en marxa un circuit per al cribratge i el diagnòstic de la COVID-19 dirigit a tots els seus professionals. En una primera fase es faran les proves als que actualment estan més exposats al SARS-CoV-2; en una segona fase es faran a la resta. El circuit s’iniciarà a les gerències, que informaran els professionals respectius sobre la realització d’aquestes proves. Abans de fer-les, però, caldrà emplenar un formulari de consentiment informat. L'enllaç a aquest formulari ha estat enviat als professionals del Servei de Salut a través correu electrònic corporatiu correu.ssib.es.

Convocatòria Infermer / infermera

Dades generals

Data: 09-04-2018

Estat: Aspirants superats fase oposició

Categoria: Infermer / infermera

Procés: Concurs oposició

Places: * 1021 places Torn lliure, 71 de les quals corresponen a la reserva per a persones amb discapacitat * 247 places Promoció interna / 17 de les quals corresponen a la reserva per a persones amb discapacitat

Presentació d'instàncies

Data inici: 11-04-2018

Data fi: 10-05-2018

Lloc: http://opoibsalut.caib.es

Instruccions: Consultar

Examen

Data prevista 12/05/2019 L'exercici de la fase d'oposició es durà a terme el dia 12 de maig de 2019, a les 10.00 hores, als llocs següents: Mallorca: Universitat de les Illes Balears. Carretera de Valldemossa, Km 7,5. Palma./ Menorca: Institut Cap de Llevant. C/Francesc F. Andreu, 2. Maó./ Eivissa: Institut Sa Blanca Dona (Carretera Sant Antoni km 1,2)

Avís:

Tots aquells que hagin lliurat els mèrits per a la borsa única, no caldrà que els tornin a aportar sempre que indiquin en quin procediment han estat aportats.

Total Files Count :
Total Size :
Filename Date
explore subfolder image 1. Bibliografia
An Adobe Acrobat file Estratègia MPOC 04-04-2018
An Adobe Acrobat file EpS prevenció consum drogues 04-04-2018
An Adobe Acrobat file Pacients Polimedicats 04-04-2018
An Adobe Acrobat file Programa d'Atenció Domiciliària 04-04-2018
An Adobe Acrobat file Protocol d'educacio per a la salut - Grups de pacients amb MPOC 04-04-2018
An Adobe Acrobat file Protocol d'educació per a la salut, prevencio secundaria cardiovascular 04-04-2018
An Adobe Acrobat file Rutes saludables 04-04-2018
explore subfolder image 2.1 Tribunal
An Adobe Acrobat file BOIB Tribunal qualificador 18-02-2019
explore subfolder image 2. Convocatòria
An Adobe Acrobat file BOIB 10-04-2018
An Adobe Acrobat file Autorització PINBAL 10-04-2018
An Adobe Acrobat file Sol·licitud 10-04-2018
An Adobe Acrobat file BOIB correcció d'errors 16-04-2018
An Adobe Acrobat file Modificacio de les resolucions diverses categories 25-10-2018
An Adobe Acrobat file BOIB Modificació barem CAT 04-04-2019
explore subfolder image 3. Llista d'admesos i exclosos
explore subfolder image 3.1 Llista provisional
An Adobe Acrobat file BOIB Llistes provisionals 12-02-2019
An Adobe Acrobat file Model al·legacions exclosos 12-02-2019
explore subfolder image 3.2 Llista definitiva
An Adobe Acrobat file BOIB Llistes definitives 26-03-2019
An Adobe Acrobat file Correcció errors llistes definitives 17-04-2019
explore subfolder image 4. Examens
explore subfolder image 4.1 1º Exàmen
explore subfolder image 4.1.1 Distribució aules
An Adobe Acrobat file Aules Eivissa Torn lliure discapacitats-interna 17-04-2019
An Adobe Acrobat file Aules Mallorca Torn lliure discapacitats-interna 17-04-2019
An Adobe Acrobat file Aules Eivissa Torn lliure 29-04-2019
An Adobe Acrobat file Aules Menorca Torn lliure discapacitats-interna 02-05-2019
An Adobe Acrobat file Aules Mallorca Torn lliure 07-05-2019
An Adobe Acrobat file Aules Menorca Torn lliure 09-05-2019
An Adobe Acrobat file Citació exàmen 06-11-2019
explore subfolder image 4.1.2 Publicació respostes correctes
An Adobe Acrobat file Diligència publicació respostes correctes 21-05-2019
An Adobe Acrobat file Diligència respostes correctes dia 26 novembre 27-11-2019
explore subfolder image 4.1.3 Notes
explore subfolder image 4.1.3.1 Provisionals
An Adobe Acrobat file Torn lliure discapacitats alfabèticament 28-06-2019
An Adobe Acrobat file Torn promoció interna nota 28-06-2019
An Adobe Acrobat file Torn promoció interna alfabèticament 28-06-2019
An Adobe Acrobat file Torn lliure nota 28-06-2019
An Adobe Acrobat file Torn lliure discapacitats nota 28-06-2019
An Adobe Acrobat file Diligència 28-06-2019
An Adobe Acrobat file Torn lliure alfabèticament 28-06-2019
An Adobe Acrobat file Citació revisió examen Eivissa 30-07-2019
An Adobe Acrobat file Diligència revisió 30-07-2019
An Adobe Acrobat file Citació revisió examen Menorca 30-07-2019
An Adobe Acrobat file Citació revisió examen Mallorca 31-07-2019
An Adobe Acrobat file Diligència nota examen dia 26 05-12-2019
explore subfolder image 4.1.3.2 Definitives
An Adobe Acrobat file Torn lliure discapacitats nota 25-10-2019
An Adobe Acrobat file Torn promoció interna nota 25-10-2019
An Adobe Acrobat file Torn promoció interna alfabèticament 25-10-2019
An Adobe Acrobat file Torn lliure nota 25-10-2019
An Adobe Acrobat file Torn lliure discapacitats alfabèticament 25-10-2019
An Adobe Acrobat file Torn lliure alfabèticament 25-10-2019
An Adobe Acrobat file Diligència 25-10-2019
An Adobe Acrobat file Diligència nota dia 26 17-12-2019
explore subfolder image 5. Mèrits
explore subfolder image 5.1 Autobarem
An Adobe Acrobat file Autobarem 25-10-2019
An Adobe Acrobat file Nota informativa 28-10-2019
explore subfolder image 5.2 Llista provisional
explore subfolder image 5.3 Llista definitiva
explore subfolder image 6. Avisos i notificacions
An Adobe Acrobat file Anunci notificació BOE PO 94-2020 03-07-2020
An Adobe Acrobat file BOIB emplaçament interessats procediment ordinari 121.2019 03-07-2020
An Adobe Acrobat file BOIB emplaçament interessats P.O.94-2020 06-07-2020
An Adobe Acrobat file Anunci notificació BOE PO 67-2020 30-07-2020
An Adobe Acrobat file Boib notificació i citació PO 67-2020 30-07-2020
explore subfolder image 7. Llista d'aspirants que han superat el concurs oposició