Convocatòria Infermer / infermera

Dades generals

Data de publicació de la convocatòria: 09-04-2018

Estat: Arxivada

Categoria: Infermer / infermera

Sistema d'accés: Concurs-oposició

Places: * 1021 places Torn lliure, 71 de les quals corresponen a la reserva per a persones amb discapacitat * 247 places Promoció interna / 17 de les quals corresponen a la reserva per a persones amb discapacitat

Presentació d'instàncies

Data inici: 11-04-2018

Data fi: 10-05-2018

Sol·licitud d'inscripció electrònica: Accés a la sol·licitud d'inscripció electrònicaExamen

Data prevista 12/05/2019 L'exercici de la fase d'oposició es durà a terme el dia 12 de maig de 2019, a les 10.00 hores, als llocs següents: Mallorca: Universitat de les Illes Balears. Carretera de Valldemossa, Km 7,5. Palma./ Menorca: Institut Cap de Llevant. C/Francesc F. Andreu, 2. Maó./ Eivissa: Institut Sa Blanca Dona (Carretera Sant Antoni km 1,2)


Avís

Tots aquells que hagin lliurat els mèrits per a la borsa única, no caldrà que els tornin a aportar sempre que indiquin en quin procediment han estat aportats.Documentació de la convocatòria

Total Files Count :
Total Size :