Convocatories d'oposicions

IBSALUT INFORMA

 • 27/07/2020 - Campanya de recollida d'aliments i productes bàsics en col·laboració amb Creu Roja perquè ningú es quedi sense menjar per culpa de la situació COVID-19

  Després de detectar un augment general en la demanda de la població de serveis d'ajuda per obtenir aliments procedents de bancs d'aliments i menjadors socials, a iniciativa dels professionals del SAMU 061 i de GSAIB i en col·laboració amb Creu Roja, avui iniciem una campanya dirigida als professionals del Servei de Salut de les Illes Balears amb l'objectiu de recollir aliments i productes bàsics que aniran destinats a les persones més necessitades.

  Hi haurà uns punts específics de recollida on els professionals del Servei de Salut hi podran fer aportacions voluntàries, segons la llista de productes de primera necessitat que ha elaborat Creu Roja.  Des d'avui i fins al 10 d'agost, els professionals que desitgin col·laborar trobaran unes caixes per dipositar els productes en els punts de recollida següents:

  • Servei de Salut (C/ de la Reina Esclaramunda). Punt de recollida a l'entrada de la sala de premsa, en el tercer pis.
  • Gerència 061 (Centre Coordinador 061).
  • Base 0 GSAIB Mallorca (C/ del Gremi Fusters, 56. Nau del polígon de Son Castelló).
  • Base 0 GSAIB Menorca (Nau de la C/ de Finlàndia, 12).
  • Base 0 GSAIB Eivissa (Base 061 de l'Hospital Can Misses, edifici d'Inspecció Mèdica).  Agraïm enormement la vostra col·laboració per ajudar als més necessitats.  Campanya de recollida d'aliments i productes bàsics

 • 02/07/2020 - Lletra de desempat per a processos de selecció de borsa única

  El 2 de juliol de 2020, la Comissió de Seguiment de Borsa Única va dur a terme el sorteig per establir la lletra de desempat en la classificació dels nous processos de borses d’ocupació per a la selecció de personal temporal estatutari i de crides: la lletra resultant va ser la A. Aquest criteri de desempat s’aplicarà en els nous processos que es convoquin a partir d’aquesta data.

 • 25/06/2020 - L'examen del concurs oposició de la categoria de tècnic/tècnica especialista en documentació sanitària es realitzarà el pròxim 08 de novembre de 2020

  El Tribunal Qualificador del concurs oposició convocat pel Servei de Salut de les Illes Balears per cobrir les places vacants de la categoria de tècnic/tècnica especialista en documentació sanitària ha establert la data de la prova de la fase oposició, que serà el proper dia 8 de novembre, a les 10 hores.


  Les seus on es realitzarà l’examen són:

  • Mallorca: Universitat de les Illes Balears. Valldemossa km. 7,5. CP 07122 (Palma). En el portal web www.ibsalut.es s’especificaran els edificis i les aules on es realitzarà la prova.
  • Menorca: Hospital Mateu Orfila. Ronda de Malbúger, 1. CP 07703. Maó
  • Eivissa: Hospital Can Misses. C/Corona s/n. CP 07800. Eivissa.

 • 15/06/2020 - Actualització de la borsa única de la categoria Metge/Metgessa de Família

  El 15 de juny de 2020 es publica un nou tall per a l'actualització de la borsa única de la categoria Metge/Metgessa de Família. A partir de l'endemà d’aquesta publicació, es disposarà d'un termini de quinze dies hàbils per fer noves inscripcions o per introduir nous mèrits.

  Amb l'objectiu d'agilitar el tràmit, no congestionar els punts de registre i evitar aglomeracions, no serà imprescindible presentar fotocòpies compulsades per acreditar els requisits i mèrits que s'al·leguin. En el seu lloc, es podran presentar fotocòpies no compulsades d'aquests requisits i mèrits amb el text manuscrit següent: «És còpia de l'original». A més, cada fotocòpia haurà d'estar signada per la persona aspirant.

 • 01/06/2020 - IDISBA demana col·laboració en el projecte d'investigació «L'impacte psicològic de la crisi sanitària de la COVID-19 en els professionals del Servei de Salut»

  L'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdisBa) demana la col·laboració dels professionals per participar en el projecte d'investigació «L'impacte psicològic de la crisi sanitària de la COVID-19 en els professionals del Servei de Salut», amb el qual es pretén conèixer l'impacte que la crisi derivada de la pandèmia està tenint en els treballadors de la salut.


  El projecte té l'informe favorable del Comitè d'Ètica de la Investigació de les Illes Balears (CEI-IB). Té una durada de sis mesos, durant els quals les persones que hi participin hauran de respondre un qüestionari vuit vegades.

 • 23/04/2020 - Circuit per al cribratge i el diagnòstic de la COVID-19 dirigit a tots els seus professionals

  El Servei de Salut ha posat en marxa un circuit per al cribratge i el diagnòstic de la COVID-19 dirigit a tots els seus professionals. En una primera fase es faran les proves als que actualment estan més exposats al SARS-CoV-2; en una segona fase es faran a la resta. El circuit s’iniciarà a les gerències, que informaran els professionals respectius sobre la realització d’aquestes proves. Abans de fer-les, però, caldrà emplenar un formulari de consentiment informat. L'enllaç a aquest formulari ha estat enviat als professionals del Servei de Salut a través correu electrònic corporatiu correu.ssib.es.

Convocatòria Metge/metgessa Especialista en Pediatria-Puericultura en E.A.P.

Dades generals

Data: 25-05-2018

Estat: Llista de mèrits

Categoria: Metge/metgessa Especialista en Pediatria-Puericultura en E.A.P.

Procés: Concurs oposició

Places: a) 88 places per al torn lliure, 6 de les quals corresponen a la reserva per a persones amb discapacitat,22 places per al torn de promoció interna, 2 de les quals corresponen a la reserva per a persones amb discapacitat

Presentació d'instàncies

Data inici: 26-05-2018

Data fi: 26-06-2018

Lloc: http://opoibsalut.caib.es

Instruccions: Consultar

Examen

La fase d'oposició es durà a terme el dia 11 de novembre de 2018, a les 10.00 hores, als llocs següents: -Mallorca: Hospital Universitari Son Espases (EDIFICI L 1r pis Torn lliure i L 2n pis Promoció interna), Carretera de Valldemossa, 79, 07020, Palma de Mallorca (Illes Balears). -Menorca: Hospital Mateu Orfila, Ronda de Malbuger, 1, 07703, Maó (Illes Balears). -Eivissa: Hospital Can Misses, C/ Corona, s/n, 07800, Eivissa (Illes Balears)

Avís:

Per facilitar l'accés a les sales de l'Hospital Universitari Son Espases on es farà l'examen, tant els opositors com els col•laboradors del Servei de Salut podran emprar gratuïtament l'aparcament del personal.

Total Files Count :
Total Size :
Filename Date
explore subfolder image 1. Temari-Bibliografia
An Adobe Acrobat file Protocol de comunicació i atenció 23-03-2018
An Adobe Acrobat file Calendari Quirúrgic Pediàtric 23-03-2018
An Adobe Acrobat file Guia per a la detecció i notificació del maltractament infantil Àmbit sanitari 2010 23-03-2018
An Adobe Acrobat file Temari 09-04-2018
explore subfolder image 2.1 Tribunal
An Adobe Acrobat file Nomenament assessor espec FEA pediatria i puericultura 23-10-2018
explore subfolder image 2. Convocatòria
An Adobe Acrobat file Autorització PINBAL 28-05-2018
An Adobe Acrobat file BOIB 28-05-2018
An Adobe Acrobat file Sol·licitud 28-05-2018
An Adobe Acrobat file BOIB tribunal 27-08-2018
An Adobe Acrobat file Modificacio de les resolucions diverses categories 25-10-2018
An Adobe Acrobat file BOIB Modificació barem 04-04-2019
explore subfolder image 3. Llista d'admesos i exclosos
explore subfolder image 3.1 Llista provisional
An Adobe Acrobat file BOIB 16-08-2018
An Adobe Acrobat file BOIB correcció d'errors 30-08-2018
explore subfolder image 3.2 Llista definitiva
An Adobe Acrobat file BOIB 08-10-2018
explore subfolder image 4. Exàmens
explore subfolder image 4.1 Distribució aules
An Adobe Acrobat file Aules Menorca torn lliure 25-10-2018
An Adobe Acrobat file Aules Eivissa torn lliure 25-10-2018
An Adobe Acrobat file Aules Mallorca torn promoció interna 25-10-2018
An Adobe Acrobat file Aules Mallorca torn lliure 25-10-2018
explore subfolder image 4.2 Publicació respostes correctes
An Adobe Acrobat file Diligència publicació respostes correctes 12-11-2018
An Adobe Acrobat file Diligència correcció d'errors 14-11-2018
An Adobe Acrobat file Diligència correcció d'errors Promoció interna 14-11-2018
explore subfolder image 4.3 Notes
explore subfolder image 4.3.1 Notes provisionals
An Adobe Acrobat file Llista provisional puntuacions ordenat nota 19-12-2018
An Adobe Acrobat file Lllista provisional puntuacions ordenat alfabeticament 19-12-2018
An Adobe Acrobat file Revisio expedients 18-01-2019
explore subfolder image 4.3.2 Notes definitives
An Adobe Acrobat file Llista definitiva puntuacions 05-02-2019
explore subfolder image 5. Mèrits
explore subfolder image 5.1 Autobarem
An Adobe Acrobat file Autobarem 05-02-2019
explore subfolder image 5.2 Llista provisional
An Adobe Acrobat file Llista provisional puntuacions 04-06-2020
An Adobe Acrobat file Model sol·licitud al·legacions 04-06-2020
explore subfolder image 5.3 Llista definitiva
explore subfolder image 6. Llista d'aspirants que han superat el concurs oposició