Convocatories d'oposicions

IBSALUT INFORMA

 • 25/06/2020 - L'examen del concurs oposició de la categoria de tècnic/tècnica especialista en documentació sanitària es realitzarà el pròxim 08 de novembre de 2020

  El Tribunal Qualificador del concurs oposició convocat pel Servei de Salut de les Illes Balears per cobrir les places vacants de la categoria de tècnic/tècnica especialista en documentació sanitària ha establert la data de la prova de la fase oposició, que serà el proper dia 8 de novembre, a les 10 hores.


  Les seus on es realitzarà l’examen són:

  • Mallorca: Universitat de les Illes Balears. Valldemossa km. 7,5. CP 07122 (Palma). En el portal web www.ibsalut.es s’especificaran els edificis i les aules on es realitzarà la prova.
  • Menorca: Hospital Mateu Orfila. Ronda de Malbúger, 1. CP 07703. Maó
  • Eivissa: Hospital Can Misses. C/Corona s/n. CP 07800. Eivissa.

 • 15/06/2020 - Actualització de la borsa única de la categoria Metge/Metgessa de Família

  El 15 de juny de 2020 es publica un nou tall per a l'actualització de la borsa única de la categoria Metge/Metgessa de Família. A partir de l'endemà d’aquesta publicació, es disposarà d'un termini de quinze dies hàbils per fer noves inscripcions o per introduir nous mèrits.

  Amb l'objectiu d'agilitar el tràmit, no congestionar els punts de registre i evitar aglomeracions, no serà imprescindible presentar fotocòpies compulsades per acreditar els requisits i mèrits que s'al·leguin. En el seu lloc, es podran presentar fotocòpies no compulsades d'aquests requisits i mèrits amb el text manuscrit següent: «És còpia de l'original». A més, cada fotocòpia haurà d'estar signada per la persona aspirant.

 • 05/06/2020 - L'examen del concurs oposició de la categoria de farmacèutic/farmacèutica d'àrea d'atenció primària es realitzarà el proper dia 19 de juliol de 2020

  BOIB Núm. 101 - 4 / Junio / 2020

  Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 29 de maig de 2020 por la que s’estableixen la data i el lloc de l’examen de la fase oposició del concurs oposició convocat per cobrir places vacants de la categoria de farmacèutic/farmacèutica d’àrea d’atenció primària

 • 01/06/2020 - IDISBA demana col·laboració en el projecte d'investigació «L'impacte psicològic de la crisi sanitària de la COVID-19 en els professionals del Servei de Salut»

  L'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdisBa) demana la col·laboració dels professionals per participar en el projecte d'investigació «L'impacte psicològic de la crisi sanitària de la COVID-19 en els professionals del Servei de Salut», amb el qual es pretén conèixer l'impacte que la crisi derivada de la pandèmia està tenint en els treballadors de la salut.


  El projecte té l'informe favorable del Comitè d'Ètica de la Investigació de les Illes Balears (CEI-IB). Té una durada de sis mesos, durant els quals les persones que hi participin hauran de respondre un qüestionari vuit vegades.

 • 23/04/2020 - Circuit per al cribratge i el diagnòstic de la COVID-19 dirigit a tots els seus professionals

  El Servei de Salut ha posat en marxa un circuit per al cribratge i el diagnòstic de la COVID-19 dirigit a tots els seus professionals. En una primera fase es faran les proves als que actualment estan més exposats al SARS-CoV-2; en una segona fase es faran a la resta. El circuit s’iniciarà a les gerències, que informaran els professionals respectius sobre la realització d’aquestes proves. Abans de fer-les, però, caldrà emplenar un formulari de consentiment informat. L'enllaç a aquest formulari ha estat enviat als professionals del Servei de Salut a través correu electrònic corporatiu correu.ssib.es.

Convocatòria Metge/metgessa de família en equip d'atenció primària

Dades generals

Data: 25-05-2018

Estat: Superat el concurs - salut laboral

Categoria: Metge/metgessa de família en equip d'atenció primària

Procés: Concurs oposició

Places: a) 191 places per al torn lliure, 13 de les quals corresponen a la reserva per a persones amb discapacitat, 49 per promoció interna, 3 de les quals corresponen a la reserva per a persones amb discapacitat

Presentació telemàtica d'instàncies

Data inici: 26-05-2018

Data fi: 26-06-2018

Lloc: http://opoibsalut.caib.es

Instruccions: Consultar

Avís:

A títol informatiu publiquem el temari i la bibliografia que regirà el proper concurso oposició de la categoria de Metge/metgessa de família en equip d'atenció primària, sense perjudici de possibles modificacions que puguin aprovar-se en la Taula Sectorial de Sanitat

Total Files Count :
Total Size :
Filename Date
explore subfolder image 1. Temari - Bibliografia
An Adobe Acrobat file GuIa-informativa-PDPCCR-2015 05-09-2017
An Adobe Acrobat file Guia embaras, part, puerperi, periode neonatal 05-09-2017
An Adobe Acrobat file Pacients polimedicats 2011 05-09-2017
An Adobe Acrobat file Programa d'Atenció Domiciliària 05-09-2017
An Adobe Acrobat file Programa de detección precoz del cáncer de mama a Balears 2008 05-09-2017
An Adobe Acrobat file Programa prevenció cervix 05-09-2017
An Adobe Acrobat file Protocol violència de gènere.pdf 07-03-2018
An Adobe Acrobat file AT. Pac. Crònic Complex i avançat 07-03-2018
An Adobe Acrobat file Pla cronicitat 07-03-2018
An Adobe Acrobat file Temari 09-04-2018
An Adobe Acrobat file Correcció errors temari 28-08-2018
explore subfolder image 2. Convocatòria
An Adobe Acrobat file BOIB 28-05-2018
An Adobe Acrobat file Autorització PINBAL 28-05-2018
An Adobe Acrobat file Sol·licitud 28-05-2018
An Adobe Acrobat file BOIB tribunal 27-08-2018
An Adobe Acrobat file Modificacio de les resolucions diverses categories 25-10-2018
An Adobe Acrobat file Modificació barem mèrits 04-04-2019
An Adobe Acrobat file Correcció errors barem BOIB 20-06-2019
An Adobe Acrobat file BOIB nomenament assessor 19-12-2019
explore subfolder image 3. Llista d'admesos i exclosos
explore subfolder image 3.1 Llista provisional
An Adobe Acrobat file BOIB 03-09-2018
An Adobe Acrobat file BOIB correcció errors 25-09-2018
An Adobe Acrobat file BOIB correcció de errors 04-10-2018
explore subfolder image 3.2 Llista definitiva
An Adobe Acrobat file BOIB 29-10-2018
explore subfolder image 4. Exàmens
explore subfolder image 4.1 Distribució aules
An Adobe Acrobat file Aules opositors Menorca Torn promoció interna 02-11-2018
An Adobe Acrobat file Aules opositors Menorca Torn lliure 02-11-2018
An Adobe Acrobat file Aules opositors Mallorca Torn promoció interna 02-11-2018
An Adobe Acrobat file Aules opositors Eivissa Torn promoció interna 02-11-2018
An Adobe Acrobat file Aules opositors Mallorca Torn lliure discapacitats 02-11-2018
An Adobe Acrobat file Aules opositors Eivissa Torn lliure discapacitats 05-11-2018
An Adobe Acrobat file Aules opositors Eivissa Torn lliure 07-11-2018
An Adobe Acrobat file Aules opositors Mallorca Torn lliure 21-11-2018
An Adobe Acrobat file Annex llistes Eivissa 21-11-2018
explore subfolder image 4.2 Publicació respostes correctes
An Adobe Acrobat file Diligència publicació respostes correctes 26-11-2018
explore subfolder image 4.3 Notes
explore subfolder image 4.3.1 Provisionals
An Adobe Acrobat file Llista provisional puntuacions ordenat nota 19-12-2018
An Adobe Acrobat file Lllista provisional puntuacions ordenat alfabeticament 19-12-2018
An Adobe Acrobat file Citació revisio expedients 11-01-2019
explore subfolder image 4.3.2 Definitives
An Adobe Acrobat file Llista definitiva puntuacions ordenat nota 05-02-2019
An Adobe Acrobat file Lllista definitiva puntuacions ordenat alfabeticament 05-02-2019
explore subfolder image 5. Mèrits
explore subfolder image 5.1 Autobarem
An Adobe Acrobat file Autobarem 05-02-2019
explore subfolder image 5.2 Llista provisional
An Adobe Acrobat file Torn lliure 07-02-2020
An Adobe Acrobat file Torn lliure discapacitats 07-02-2020
An Adobe Acrobat file Torn promocio interna 07-02-2020
An Adobe Acrobat file Model sol·licitud al·legacions 10-02-2020
explore subfolder image 5.3 Llista definitiva
An Adobe Acrobat file Diligència llistat definitiu concurs 28-05-2020
explore subfolder image 6. Llista d'aspirants que han superat el concurs oposició
An Adobe Acrobat file BOIB Llista aprovats 28-05-2020
An Adobe Acrobat file Guia selecció temàtica de places 28-05-2020
An Adobe Acrobat file Model de declaració jurada 28-05-2020
An Adobe Acrobat file Presentació de documentació 28-05-2020
An Adobe Acrobat file Sol·licitud de preferència de places 28-05-2020
An Adobe Acrobat file Oposició obtenció dades telemátiques 28-05-2020
An Adobe Acrobat file Citació salut laboral Eivissa 03-06-2020
An Adobe Acrobat file Citació salut laboral Menorca 03-06-2020
An Adobe Acrobat file Citació salut laboral Mallorca 19-06-2020