Convocatòria Terapeuta ocupacional

Dades generals

Data de publicació de la convocatòria: 20-12-2022

Estat: Adjudicació de places

Categoria: Terapeuta ocupacional

Convocatòria: Estabilització 2022-2024

Sistema d'accés: Concurs-oposició

Places: 9 places per al torn lliure, 1 de les quals correspon a la reserva per a persones amb un grau de discapacitat

Presentació d'instàncies

Data inici: 21-12-2022

Data fi: 23-01-2023

Sol·licitud d'inscripció electrònica: Accés a la sol·licitud d'inscripció electrònicaExamen

La fase d'oposició es durà a terme el dia 4 de juny de 2023, a les 10.00 hores, als llocs següents: -• Mallorca: Universitat de les Illes Balears. Carretera de Valldemossa km. 7,5. CP 07122 (Palma). A l'edifici Guillem Cifre de Colonya, • Menorca: Universitat de les Illes Balears. Can Salort. C/Santa Rita, 11. CP 07730 Alaoir • Eivissa: Universitat de les Illes Balears. Antic edifici de la Comandància. C/ del Calvari, 1. CP 07800. Eivissa.
Documentació de la convocatòria

Total Files Count :
Total Size :