Oposició - IB-SALUT | Servei de Salut de les Illes Balears

Convocatòria FEA Aparell digestiu

Dades generals

Data: 31-05-2018

Estat: Llista admesos i exclosos

Categoria: FEA Aparell digestiu

Procés: Concurs oposició

Places: * 16 Torn lliure (tots els sectors sanitaris)

Presentació telemàtica d'instàncies

Data inici: 01-06-2018

Data fi: 02-07-2018

Lloc: http://opoibsalut.caib.es

Pagament taxa telemàtica: http://www.atib.es/ta/modelos/Default.aspx?m=046&lang=ca

Instruccions: Consultar

Total Files Count :
Total Size :
Filename Date
explore subfolder image 1. Bibliografia
explore subfolder image 2.1. Tribunal
An Adobe Acrobat file BOIB designació Tribunal 30-05-2019
explore subfolder image 2. Convocatòria
An Adobe Acrobat file BOIB 31-05-2018
An Adobe Acrobat file Autorització PINBAL 31-05-2018
An Adobe Acrobat file Sol·licitud 01-06-2018
An Adobe Acrobat file BOIB correcció d'errors 02-07-2018
An Adobe Acrobat file Convocatòria BOIB Sector sanitari Eivissa (Can Misses) 30-10-2018
An Adobe Acrobat file Convocatòria BOIB Sector sanitari Llevant (Manacor) 30-10-2018
An Adobe Acrobat file Convocatòria BOIB Sector sanitari Menorca 30-10-2018
An Adobe Acrobat file Convocatòria BOIB Sector sanitari Migjorn (HSLL) 30-10-2018
An Adobe Acrobat file Convocatòria BOIB Sector sanitari Tramuntana (H.Inca) 30-10-2018
An Adobe Acrobat file Convocatòria BOIB Sector sanitari Ponent (HUSE) 30-10-2018
An Adobe Acrobat file BOIB Modificació barem 04-04-2019
An Adobe Acrobat file Correcció errors barem BOIB 20-06-2019
explore subfolder image 3. Llista d'admesos i exclosos
explore subfolder image 3.1 Llista provisional
An Adobe Acrobat file Sector sanitari Eivissa 10-10-2019
An Adobe Acrobat file Sector sanitari Llevant 10-10-2019
An Adobe Acrobat file Sector sanitari Menorca 10-10-2019
An Adobe Acrobat file Sector sanitari Migjorn 10-10-2019
An Adobe Acrobat file Sector sanitari Ponent 10-10-2019
An Adobe Acrobat file Sector sanitari Tramuntana 10-10-2019
explore subfolder image 3.2 Llista definitiva
explore subfolder image 4. Exàmens
explore subfolder image 4.1 1º Examen
explore subfolder image 4.1.1 Distribució aules
explore subfolder image 4.1.2 Publicació respostes correctes
explore subfolder image 4.1.3 Notes
explore subfolder image 4.1.3.1 Provisionals
explore subfolder image 4.1.3.2 Definitives
explore subfolder image 5. Mèrits
explore subfolder image 5.1 Autobarem
explore subfolder image 5.2 Llista provisional
explore subfolder image 5.3 Llista definitiva
explore subfolder image 6. Llista d'aspirants que han superat el concurs oposició