Convocatòria Metge/metgessa d’urgència hospitalària

Dades generals

Data: 16-08-2018

Estat: Aspirants superats fase oposició

Categoria: Metge/metgessa d’urgència hospitalària

Procés: Concurs oposició

Places: a) 51 places per al torn lliure, 4 de les quals corresponen a la reserva per a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, sense perjudici que s’hagi d’acreditar la capacitat funcional per acomplir les funcions que es derivin del nomena

Presentació telemàtica d'instàncies

Data inici: 17-08-2018

Data fi: 17-09-2018

Lloc: http://opoibsalut.caib.es

Instruccions: Consultar

Examen

La fase d'oposició es durà a terme el dia 25 de novembre de 2018, a les 10.00 hores a: - Sector Ponent, Migjorn, LLevant i Tramuntana a la Universitat de les Illes Balears (EDIFICI JOVELLANOS). Carretera de Valldemossa, Km 7,5. Palma. - Sector Menorca a Can Salort –Santa Rita, 11, 07730 Alaior. - Sector Eivissa i Formentera al Carrer Calvari, núm. 1, (antic edifici de la Comandància) 07800 Eivissa.

Collapse All
Expand All
Filename Date
explore subfolder image 1. Bibliografia
explore subfolder image 2.1. Tribunal
An Adobe Acrobat file Nomenament assessor met urgència hospitalària 01-10-2018
explore subfolder image 2. Convocatòria
An Adobe Acrobat file BOIB 31-05-2018
An Adobe Acrobat file Autorització PINBAL 31-05-2018
An Adobe Acrobat file Sol·licitud 01-06-2018
An Adobe Acrobat file Convocatòria BOIB Sector sanitari Formentera 16-08-2018
An Adobe Acrobat file Convocatòria BOIB Sector sanitari Eivissa 16-08-2018
An Adobe Acrobat file Convocatòria BOIB Sector sanitari Llevant (H. Manacor) 16-08-2018
An Adobe Acrobat file Convocatòria BOIB Sector sanitari Menorca 16-08-2018
An Adobe Acrobat file Convocatòria BOIB Sector sanitari Migjorn (Son Llàtzer) 16-08-2018
An Adobe Acrobat file Convocatòria BOIB Sector sanitari Ponent (H. Son Espases) 16-08-2018
An Adobe Acrobat file Convocatòria BOIB Sector sanitari Tramuntana (H. Comarcal d'Inca) 16-08-2018
An Adobe Acrobat file Correccio d'errors 29-08-2018
An Adobe Acrobat file Modificació barem 15-04-2019
explore subfolder image 3. Llista d'admesos i exclosos
explore subfolder image 3.1 Llista provisional
An Adobe Acrobat file BOIB Sector sanitari Formentera 08-10-2018
An Adobe Acrobat file BOIB Sector sanitari Llevant 08-10-2018
An Adobe Acrobat file BOIB Sector sanitari Menorca 08-10-2018
An Adobe Acrobat file BOIB Sector sanitari Migjorn 08-10-2018
An Adobe Acrobat file BOIB Sector sanitari Ponent 08-10-2018
An Adobe Acrobat file BOIB Sector sanitari Tramuntana 08-10-2018
An Adobe Acrobat file BOIB Sector sanitari Eivissa 08-10-2018
explore subfolder image 3.2 Llista definitiva
An Adobe Acrobat file BOIB Sector sanitari Migjorn 29-10-2018
An Adobe Acrobat file BOIB Sector sanitari Tramuntana 29-10-2018
An Adobe Acrobat file BOIB Sector sanitari Ponent 29-10-2018
An Adobe Acrobat file BOIB Sector sanitari Menorca 29-10-2018
An Adobe Acrobat file BOIB Sector sanitari Formentera 29-10-2018
An Adobe Acrobat file BOIB Sector sanitari Eivissa 29-10-2018
An Adobe Acrobat file BOIB Sector sanitari Llevant 29-10-2018
An Adobe Acrobat file BOIB correccio errors Sector sanitari Eivissa 12-11-2018
explore subfolder image 4. Exàmens
explore subfolder image 4.1 1º Examen
explore subfolder image 4.1.1 Distribució aules
An Adobe Acrobat file Sector sanitari Eivissa i Formentera 02-11-2018
An Adobe Acrobat file Sector sanitari Llevant (H. Manacor) 02-11-2018
An Adobe Acrobat file Sector sanitari Menorca 02-11-2018
An Adobe Acrobat file Sector sanitari Migjorn (H. Son Llàtzer) 02-11-2018
An Adobe Acrobat file Sector sanitari Ponent (H. Son Espases) 02-11-2018
An Adobe Acrobat file Sector sanitari Tramuntana (H. Comarcal d'Inca) 02-11-2018
An Adobe Acrobat file Annex llistes Sector sanitari Eivissa 12-11-2018
explore subfolder image 4.1.2 Publicació respostes correctes
explore subfolder image 4.1.3 Notes
explore subfolder image 4.1.3.1 Provisionals
An Adobe Acrobat file Sector Sanitari Migjorn 11-03-2019
An Adobe Acrobat file Sector Sanitari Ponent 11-03-2019
An Adobe Acrobat file Sector Sanitari Tramuntana 11-03-2019
An Adobe Acrobat file Sector Sanitari Formentera 11-03-2019
An Adobe Acrobat file Sector Sanitari Menorca 11-03-2019
An Adobe Acrobat file Sector Sanitari Llevant 11-03-2019
An Adobe Acrobat file Sector Sanitari Eivissa 11-03-2019
An Adobe Acrobat file Citació revisió prova 03-04-2019
explore subfolder image 4.1.3.2 Definitives
An Adobe Acrobat file Sector Sanitari Eivissa 21-05-2019
An Adobe Acrobat file Sector Sanitari Formentera 21-05-2019
An Adobe Acrobat file Sector Sanitari Llevant 21-05-2019
An Adobe Acrobat file Sector Sanitari Menorca 21-05-2019
An Adobe Acrobat file Sector Sanitari Migjorn 21-05-2019
An Adobe Acrobat file Sector Sanitari Ponent 21-05-2019
An Adobe Acrobat file Sector Sanitari Tramuntana 21-05-2019
explore subfolder image 5. Mèrits
explore subfolder image 5.1 Autobarem
An Adobe Acrobat file Autobarem 29-05-2019
explore subfolder image 5.2 Llista provisional
explore subfolder image 5.3 Llista definitiva
explore subfolder image 6. Llista d'aspirants que han superat el concurs oposició