Serveis Centrals

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

IBSALUT INFORMA

 • 12/05/2022 - Núm.7 - REVISTA IBSALUT INFORMA

  Ja està disponible el número 7 de la revista IB-SALUT informa de maig 2022, un mitjà amb informació d’interès per al personal del Servei de Salut.

 • 20/12/2021 - ORDRE DE SERVEI proves de detecció del SARS-CoV-2 en professionals del Servei de Salut de les Illes Balears

  Per aplicar el que disposa l’Acord del Consell de Govern de 13 de desembre de 2021 sobre les proves de detecció del SARS-CoV-2, autoritzades pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, el director general ha dictat una Ordre de servei, que és de compliment obligat, per la qual cosa us demanam que hi col·laboreu al màxim.

  Tots els professionals del Servei de Salut haureu d'emplenar, abans del 31 de desembre de 2021, el FORMULARI CCD TREBALLADORS IBSALUT.

 • 11/11/2021 - Lletra de desempat per a nous processos de la borsa única

  El 10 de novembre de 2021, la Comissió de Seguiment de Borsa Única va dur a terme el sorteig per establir la lletra de desempat en la classificació dels nous processos de borses d’ocupació per a la selecció de personal temporal estatutari i de crides: la lletra resultant va ser la Ñ.

  Aquest criteri de desempat s’aplicarà en els nous processos que es convoquin a partir d’aquesta data.

 • 28/04/2021 - AVÍS IMPORTANT PER ALS CANDIDATS DE NOUS PROCESSOS SELECTIUS DEL SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

  En la propera convocatòria i en endavant, per participar en els processos selectius de concurs oposició del Servei de Salut de les Illes Balears haureu de fer la inscripció electrònica.

  Per això, és imprescindible que disposeu del Certificat digital de persona física i de l'aplicació de Signatura electrònica.

  Des de la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals us recomanam que consulteu aquesta guia per saber com fer-ho.

 • 11/03/2021 - Notificació i Registre d'Agressions (NIRA) als professionals

  Disponible per a tots els professionals del Servei de Salut l’aplicació informàtica NIRA, per facilitar el registre, la investigació i l’anàlisi de les agressions d’usuaris a professionals

Crida pública: Serveis Centrals

Total Files Count :
Total Size :
FilenameDate
explore subfolder image 2017-1 Crida Farmàcia hospitalària
An Adobe Acrobat file Convocatòria farmàcia hospitalària01-06-2017
An Adobe Acrobat file Llista provisional admesos i baremació i exclosos Farmàcia hospitalària21-06-2017
An Adobe Acrobat file Resolució llista definitiva de candidats05-07-2017
explore subfolder image 2017-4 Crida Tècnic superior funció administrativa
An Adobe Acrobat file Convocatòria crida pública Tècnic superior de la funció administrativa TSFA 03-10-2017
An Adobe Acrobat file Llista provisional crida Tècnic superior de la funció administrativa TSFA 03-11-2017
An Adobe Acrobat file Llista definitiva crida Tècnic superior de la funció administrativa TSFA 27-11-2017
explore subfolder image 2017-5 Crida Tècnic de gestió funció administrativa
An Adobe Acrobat file Convocatòria crida pública Tècnic de gestió de la funció administrativa TGFA 03-10-2017
An Adobe Acrobat file Llista provisional crida Tècnic de gestió de la funció administrativa TGFA 03-11-2017
An Adobe Acrobat file Llista definitiva crida Tècnic de gestió de la funció administrativa TGFA27-11-2017
explore subfolder image 2018-2 Crida Grup Tècnic de la Funció Administrativa_2
An Adobe Acrobat file Convocatòria Crida Pública Grup Tècnic Funció Administrativa25-06-2018
An Adobe Acrobat file Resolució Llista Provisional Admesos i Exclosos_GTFA16-07-2018
An Adobe Acrobat file Resolució Convocatòria Crida Pública Grup Tècnic de la Funció_Administrativa10-08-2018
An Adobe Acrobat file Resolució amb llistes Provisonals Admes_Excl_12_09_2018_GTFA12-09-2018
An Adobe Acrobat file Resolució i Llista definitiva d'Admesos i d'Exclosos25-09-2018
An Adobe Acrobat file Llista_admesos_exclosos_TÈCNIC,resolució_recursos21-12-2018
explore subfolder image 2018-3 Crida Grup de Gestió de la Funció Administrativa
An Adobe Acrobat file Convocatòria Crida Pública Grup de Gestió de la Funció Administrativa25-06-2018
An Adobe Acrobat file Resolució Llista Provisional Admes_Excl_GGFA16-07-2018
An Adobe Acrobat file Resolució Convocatòria Crida Pública Grup de Gestió de la Funció Administrativa10-08-2018
An Adobe Acrobat file Resolució llistes provisionals Admes_Excl_12_09_2018_GGFA12-09-2018
An Adobe Acrobat file Resolució i Llista definitiva d'Admesos i d'Exclosos25-09-2018
An Adobe Acrobat file Resolució de correcció de errors GGFA i llistes d'admesos i exclosos28-09-2018
An Adobe Acrobat file Llista admesos exclosos GESTIÓ, resolució recursos21-12-2018
explore subfolder image 2018-4 Crida tècnic especialista documentació sanitària
An Adobe Acrobat file Convocatòria crida pública documentació sanitària20-09-2018
An Adobe Acrobat file Llista provisional crida pública documentació sanitària22-10-2018
An Adobe Acrobat file Llista definitiva crida pública Documentació sanitària 13-11-2018
explore subfolder image 2018-5 Crida tècnic especialista de gestió de sistemes i tecnologies de la informació
An Adobe Acrobat file Crida pública tècnic de gestió sistemes i tecnologies de la informació 25-10-2018
An Adobe Acrobat file Resolució llista provisional Tècnic de gestió de sistemes i tecnologies de la informació12-12-2018
An Adobe Acrobat file Llista definitiva crida pública Tècnic de gestió de sistemes i tecnologies de la informació16-01-2019
explore subfolder image 2018-6 Crida Tècnic superior de Sistemes i tecnologies de la informació
An Adobe Acrobat file Crida pública tècnic superior de sistemes i tecnologies de la informació28-11-2018
An Adobe Acrobat file Resolució llista provisional Tècnic superior sistemes i tecnologies de la informació_CAT18-01-2019
An Adobe Acrobat file Crida pública llista definitiva TSSI28-02-2019
explore subfolder image 2019-1 Crida Tècnic de grau mitjà de prevenció de riscs laborals
An Adobe Acrobat file Crida pública PERSONAL TÈCNIC GRAU MITJÀ PRL05-02-2019
An Adobe Acrobat file Resolució llista provisional TÈCNIC GRAU MITJA PRL29-03-2019
An Adobe Acrobat file Resolució llista definitiva TÈCNIC GRAU MITJA PRL25-04-2019
explore subfolder image 2019-2 Crida Pública tècnic de gestió de sistemes i tecnologies de la informació
An Adobe Acrobat file Crida pública tècnic de gestió de sistemes i tecnologies de la informació12-11-2019
An Adobe Acrobat file Resolució llista provisional técnic de gestió de sistemes i tecnologies de la informació16-01-2020
An Adobe Acrobat file Llista definitiva TGSI21-02-2020
explore subfolder image 2019-3 Crida Pública tècnic superior especialista de sistemes i tecnologies de la informació
An Adobe Acrobat file Crida pública tècnic superior especialista de sistemes i tecnologies de la informació12-11-2019
An Adobe Acrobat file Resolució llista provisional tècnic superior especialista de sistemes i tecnologies de la informació21-01-2020
An Adobe Acrobat file Resolució llista definitiva Tècnic Superior Especialista de Sistemes Informàtics21-02-2020
explore subfolder image 2021 ACTE PUBLIC INFERMERS SECTOR ASEF I MALLORCA
An Adobe Acrobat file Acte public adjudicacio places infermers02-12-2021
An Adobe Acrobat file PLAZAS SECTOR EIVISSA FORMENTERA03-12-2021
An Adobe Acrobat file PLAZAS SECTOR MALLORCA03-12-2021
An Adobe Acrobat file autorización representación acto público03-12-2021
An Adobe Acrobat file CITES CANDIDATS PER ACTE PÚBLIC IBIZA CAT07-12-2021
An Adobe Acrobat file CITES CANDIDATS PER ACTE PÚBLIC CAT07-12-2021
explore subfolder image 2022-1 Crida Pública Enginer
An Adobe Acrobat file CRIDA PÚBLICA ENGINYER10-02-2022
An Adobe Acrobat file Resolució PROVISIONAL Crida Pública Enginyer-a 202228-03-2022
An Adobe Acrobat file Resolució DEFINITIVA Crida Pública enginyer-a 202225-04-2022
explore subfolder image 2022_2 CRIDA PÚBLICA TESI C1
An Adobe Acrobat file CRIDA PÚBLICA TESI C110-02-2022
An Adobe Acrobat file Resolució PROVISIONAL crida pública TESI C128-03-2022
An Adobe Acrobat file Resolució DEFINITIVA crida pública TESI C125-04-2022
explore subfolder image 2022_3 Crida Pública TGSI A1
An Adobe Acrobat file CRIDA PÚBLICA TGSI A110-02-2022
An Adobe Acrobat file Resolució PROVISIONAL crida pública TSSI- A128-03-2022
An Adobe Acrobat file RESOLUCIO DEFINITIVA crida pública TSSI-A125-04-2022
An Adobe Acrobat file RESOLUCIÓ de MODIFICACIÓ crida pública TSSI-A131-05-2022
explore subfolder image 2022_4 Crida Pública TGSI A2
An Adobe Acrobat file CRIDA PÚBLICA TGSI A210-02-2022
An Adobe Acrobat file Resolució PROVISIONAL crida pública TGSI- A228-03-2022
An Adobe Acrobat file Resolució DEFINITIVA crida pública TGSI-A225-04-2022
An Adobe Acrobat file Resolució de MODIFICACIÓ crida pública TGSI-A209-06-2022