Servei d'Atenció Mèdica Urgent 061

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

IBSALUT INFORMA

 • 27/07/2020 - Campanya de recollida d'aliments i productes bàsics en col·laboració amb Creu Roja perquè ningú es quedi sense menjar per culpa de la situació COVID-19

  Després de detectar un augment general en la demanda de la població de serveis d'ajuda per obtenir aliments procedents de bancs d'aliments i menjadors socials, a iniciativa dels professionals del SAMU 061 i de GSAIB i en col·laboració amb Creu Roja, avui iniciem una campanya dirigida als professionals del Servei de Salut de les Illes Balears amb l'objectiu de recollir aliments i productes bàsics que aniran destinats a les persones més necessitades.

  Hi haurà uns punts específics de recollida on els professionals del Servei de Salut hi podran fer aportacions voluntàries, segons la llista de productes de primera necessitat que ha elaborat Creu Roja.  Des d'avui i fins al 10 d'agost, els professionals que desitgin col·laborar trobaran unes caixes per dipositar els productes en els punts de recollida següents:

  • Servei de Salut (C/ de la Reina Esclaramunda). Punt de recollida a l'entrada de la sala de premsa, en el tercer pis.
  • Gerència 061 (Centre Coordinador 061).
  • Base 0 GSAIB Mallorca (C/ del Gremi Fusters, 56. Nau del polígon de Son Castelló).
  • Base 0 GSAIB Menorca (Nau de la C/ de Finlàndia, 12).
  • Base 0 GSAIB Eivissa (Base 061 de l'Hospital Can Misses, edifici d'Inspecció Mèdica).  Agraïm enormement la vostra col·laboració per ajudar als més necessitats.  Campanya de recollida d'aliments i productes bàsics

 • 02/07/2020 - Lletra de desempat per a processos de selecció de borsa única

  El 2 de juliol de 2020, la Comissió de Seguiment de Borsa Única va dur a terme el sorteig per establir la lletra de desempat en la classificació dels nous processos de borses d’ocupació per a la selecció de personal temporal estatutari i de crides: la lletra resultant va ser la A. Aquest criteri de desempat s’aplicarà en els nous processos que es convoquin a partir d’aquesta data.

 • 25/06/2020 - L'examen del concurs oposició de la categoria de tècnic/tècnica especialista en documentació sanitària es realitzarà el pròxim 08 de novembre de 2020

  El Tribunal Qualificador del concurs oposició convocat pel Servei de Salut de les Illes Balears per cobrir les places vacants de la categoria de tècnic/tècnica especialista en documentació sanitària ha establert la data de la prova de la fase oposició, que serà el proper dia 8 de novembre, a les 10 hores.


  Les seus on es realitzarà l’examen són:

  • Mallorca: Universitat de les Illes Balears. Valldemossa km. 7,5. CP 07122 (Palma). En el portal web www.ibsalut.es s’especificaran els edificis i les aules on es realitzarà la prova.
  • Menorca: Hospital Mateu Orfila. Ronda de Malbúger, 1. CP 07703. Maó
  • Eivissa: Hospital Can Misses. C/Corona s/n. CP 07800. Eivissa.

 • 15/06/2020 - Actualització de la borsa única de la categoria Metge/Metgessa de Família

  El 15 de juny de 2020 es publica un nou tall per a l'actualització de la borsa única de la categoria Metge/Metgessa de Família. A partir de l'endemà d’aquesta publicació, es disposarà d'un termini de quinze dies hàbils per fer noves inscripcions o per introduir nous mèrits.

  Amb l'objectiu d'agilitar el tràmit, no congestionar els punts de registre i evitar aglomeracions, no serà imprescindible presentar fotocòpies compulsades per acreditar els requisits i mèrits que s'al·leguin. En el seu lloc, es podran presentar fotocòpies no compulsades d'aquests requisits i mèrits amb el text manuscrit següent: «És còpia de l'original». A més, cada fotocòpia haurà d'estar signada per la persona aspirant.

 • 01/06/2020 - IDISBA demana col·laboració en el projecte d'investigació «L'impacte psicològic de la crisi sanitària de la COVID-19 en els professionals del Servei de Salut»

  L'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdisBa) demana la col·laboració dels professionals per participar en el projecte d'investigació «L'impacte psicològic de la crisi sanitària de la COVID-19 en els professionals del Servei de Salut», amb el qual es pretén conèixer l'impacte que la crisi derivada de la pandèmia està tenint en els treballadors de la salut.


  El projecte té l'informe favorable del Comitè d'Ètica de la Investigació de les Illes Balears (CEI-IB). Té una durada de sis mesos, durant els quals les persones que hi participin hauran de respondre un qüestionari vuit vegades.

 • 23/04/2020 - Circuit per al cribratge i el diagnòstic de la COVID-19 dirigit a tots els seus professionals

  El Servei de Salut ha posat en marxa un circuit per al cribratge i el diagnòstic de la COVID-19 dirigit a tots els seus professionals. En una primera fase es faran les proves als que actualment estan més exposats al SARS-CoV-2; en una segona fase es faran a la resta. El circuit s’iniciarà a les gerències, que informaran els professionals respectius sobre la realització d’aquestes proves. Abans de fer-les, però, caldrà emplenar un formulari de consentiment informat. L'enllaç a aquest formulari ha estat enviat als professionals del Servei de Salut a través correu electrònic corporatiu correu.ssib.es.

Crida pública: Servei d'Atenció Mèdica Urgent 061

Total Files Count :
Total Size :
Filename Date
explore subfolder image Infermeria d´urgències
An Adobe Acrobat file INFURG-1704a-Infermer urgències.Convocatòria 05-04-2017
An Adobe Acrobat file INFURG_1704b_Infermer Urgències.Provisionals 12-05-2017
An Adobe Acrobat file INFURG_1704c_InfermerUrgències.Definitives 30-05-2017
An Adobe Acrobat file INFURG_1704d_InfermerUrgències.CorreccióErrorsDefinitives 05-06-2017
An Adobe Acrobat file INFURG_1704e_InfUrgencias.Prova 05-06-2017
An Adobe Acrobat file INFURG_1704f_InfUrgencias.Definitius_Aptes 14-06-2017
An Adobe Acrobat file INFURG_1704g_InfUrg.Prova_2ªFase 23-03-2018
An Adobe Acrobat file INFURG_1704h_Definitius_Aptes_2º tall 26-04-2018
An Adobe Acrobat file INFURG_1704i_InfUrg.Prova_3ªFase 17-04-2019
An Adobe Acrobat file INFURG_1704j_Correcció errors.Prova_3ªFase 23-04-2019
An Adobe Acrobat file INFURG_1704k_Definitives Aptes_3er tall 21-05-2019
An Adobe Acrobat file INFURG_1704l_InfUrg.Prova_4ªFase 05-03-2020
An Adobe Acrobat file INFURG_1704m_InfUrg_Hora_Prova_4t tall 13-03-2020
An Adobe Acrobat file INFURG_1704n_InfUrg_Annex II_4t tall 13-03-2020
An Adobe Acrobat file INFURG_1704s_Qüestionari salut_4t tall (bis) 25-05-2020
An Adobe Acrobat file INFURG_1704q_Annex I_dara i hora prova_4t tall (bis) 25-05-2020
An Adobe Acrobat file INFURG_1704r_Annex II_instrucciones prova_4t tall (bis) 25-05-2020
An Adobe Acrobat file INFURG_1704o_InfUrg_Suspensió prova 25-05-2020
An Adobe Acrobat file INFURG_1704p_Informació prova_4t tall (bis) 25-05-2020
An Adobe Acrobat file INFURG_1704t_Definitives Aptes_4t tall 09-06-2020
explore subfolder image Metge d´urgències 01.2020
An Adobe Acrobat file METURG_2001a_MedUrg061_Convocatòria 16-01-2020
An Adobe Acrobat file METURG_2001b_MetUrg061_Provisionals 24-02-2020
An Adobe Acrobat file METURG_2001c_MetUrg061_Definitives 03-03-2020
An Adobe Acrobat file METURG_2001d_MetUrg061_Prova 03-03-2020
An Adobe Acrobat file METURG_2001f_MetUrg061_Aptes 12-03-2020
explore subfolder image Metge d´urgències 02.2020
An Adobe Acrobat file METURG_2002a_MedUrg061_Convocatòria 01-06-2020
An Adobe Acrobat file METURG_2006b_MetUrg061_Provisionals 11-06-2020
An Adobe Acrobat file METURG_2006c_MetUrg061_Definitives 22-06-2020
An Adobe Acrobat file METURG_2006d_MetUrg061_Prova 22-06-2020
An Adobe Acrobat file METURG_2006f_MetUrg061_Aptes 30-06-2020
An Adobe Acrobat file Sol·licitud_Solicitud 05-04-2017